De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Sociaal-economische effectrapportage 2009 presentatie 14 mei 2009 Stadsregio Rotterdam ABF Research Rik Lukey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Sociaal-economische effectrapportage 2009 presentatie 14 mei 2009 Stadsregio Rotterdam ABF Research Rik Lukey."— Transcript van de presentatie:

1   Sociaal-economische effectrapportage 2009 presentatie 14 mei 2009 Stadsregio Rotterdam ABF Research Rik Lukey

2 Inhoud presentatie  Hoe komt de SEER rapportage tot stand?  Uitkomsten op hoofdlijnen per thema  Bevolking  Wonen  Werk en Inkomen  Leefbaarheid en Veiligheid

3 De sociaal-economische effectrapportages  Doel SEER: monitoren sociaal-economische ontwikkeling, spreiding kansarme groepen  SEER wordt tot op heden iedere twee jaar opgesteld (2005, 2007, 2009)  Werkwijze en methodiek blijven gelijk waardoor vergelijkbaarheid wordt gewaarborgd  Vier vaste thema’s: bevolking, wonen, werk en inkomen, leefbaarheid en veiligheid  Vaste set indicatoren geeft ontwikkeling per thema weer  Randvoorwaarden aan indicatoren: bijvoorbeeld gemeentelijke beschikbaarheid, beschikbaarheid bron

4 De sociaal-economische effectrapportages  Binnen ABF zorgt een aparte afdeling statistiek voor het bijhouden van de diverse bronnen zodat ze snel beschikbaar zijn om onderzoek op te doen  Bronnen: CBS, CWI (UWV), LISA, AD misdaadmeter, WBO, Leefbaarometer etc.  Naast de rapportage wordt door ABF een vastgoedmonitor geleverd waarin alle cijfers zijn terug te vinden op gemeentelijk niveau (meer dan alleen vastgoed!)

5 Gevolgen kredietcrisis nog niet in de cijfers  De indicatoren in SEER 2009 lopen tot 2007/2008  Daardoor zijn de gevolgen van de kredietcrisis, die er zeker zullen zijn, nog niet zichtbaar in de cijfers.

6 Bevolking: bevolkingsgroei in kleinstedelijke gemeenten zet verder door  Bevolkingsgroei in kleinstedelijke gemeenten zet verder door

7 Bevolking: groei allochtonen in kleinstedelijke gemeenten gemeenten  Nog steeds woont een groot deel van allochtone bevolking in grootstedelijke gemeenten, spreiding verbetert nauwelijks  Groei van eerste gen. allochtonen in kleinstedelijke gemeenten wijst op begin van een “autochtoon migratiepatroon”  Tweede gen. groeit hard in kleinstedelijke gemeenten

8 Bevolking: migratiebalans is omgeslagen  Migratiebalans is omgeslagen van negatief naar positief  Dit komt door kleiner wordend binnenlands vertrekoverschot en een buit. vestigingsoverschot

9 Bevolking: conclusies  Nog altijd is een groot deel van de kansarme groepen in de grootstedelijke gemeenten geconcentreerd  Betere spreiding van kansarme groepen over de regio gaat maar heel langzaam  Er ontstaat een autochtoon migratiepatroon onder (een deel van) de allochtone bevolking  Omgeslagen migratiebalans helpt niet mee aan betere spreiding kansarme groepen

10 Wonen: voorraad verandert langzaam  Aandeel (sociale) huur in voorraad wordt langzaam kleiner  Aandeel huur in nieuwbouw fluctueert  Bouwproductie neemt toe

11 Wonen: conclusies  Voorraad in grootstedelijke gemeenten is nog steeds geschikt voor huisvesting kansarme groepen  Dit beeld verschuift wel, maar het gaat langzaam  Invloed van woningbouwprogramma’s is beperkt, toegenomen bouwproductie is positief

12 Werk: werkgelegenheid herstelt zich na de eerste (!) dip  In alle deelgebieden groeit de werkgelegenheid van 2006 op 2007.  Groei is het sterkste in kleinstedelijke gemeenten, bulk werk in grootstedelijke gemeenten.

13 Werk: werkloosheid loopt overal terug  Werkloosheid daalt in alle gemeenten, ook in de grootstedelijke gemeenten.

14 Werk: conclusies  Economisch herstel na recessie in beginjaren van de eeuw heeft doorgezet: werkgelegenheid verbetert overal, de werkloosheid daalt overal  Kredietcrisis zal in een volgende monitor in volle omvang zichtbaar worden.

15 Leefbaarheid en Veiligheid: conclusies  Kans op slachtofferschap daalt in SRR  Wel blijft alertheid nodig: niet voor alle typen misdrijven daalt de kans op slachtofferschap (geweldsmisdrijven)  Tevredenheid over woonomgeving verbeterd  Angst om lastig gevallen te worden wordt minder


Download ppt "  Sociaal-economische effectrapportage 2009 presentatie 14 mei 2009 Stadsregio Rotterdam ABF Research Rik Lukey."

Verwante presentaties


Ads door Google