De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sociaal-economische effectrapportages  Doel SEER: monitoren sociaal-economische ontwikkeling, spreiding kansarme groepen  SEER wordt tot op heden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sociaal-economische effectrapportages  Doel SEER: monitoren sociaal-economische ontwikkeling, spreiding kansarme groepen  SEER wordt tot op heden."— Transcript van de presentatie:

1 De sociaal-economische effectrapportages  Doel SEER: monitoren sociaal-economische ontwikkeling, spreiding kansarme groepen  SEER wordt tot op heden iedere twee jaar opgesteld (2005, 2007, 2009)  Werkwijze en methodiek blijven gelijk waardoor vergelijkbaarheid wordt gewaarborgd  Vier vaste thema’s: bevolking, wonen, werk en inkomen, leefbaarheid en veiligheid  Vaste set indicatoren geeft ontwikkeling per thema weer

2 Gevolgen kredietcrisis nog niet in de cijfers  De indicatoren in SEER 2009 lopen tot 2007/2008  Daardoor zijn de gevolgen van de kredietcrisis, die er zeker zullen zijn, nog niet zichtbaar in de cijfers.

3 Bevolking: bevolkingsgroei in kleinstedelijke gemeenten zet verder door  Bevolkingsgroei in kleinstedelijke gemeenten zet verder door

4 Bevolking: groei allochtonen in kleinstedelijke gemeenten gemeenten  Nog steeds woont een groot deel van allochtone bevolking in grootstedelijke gemeenten, spreiding verbetert nauwelijks  Groei van eerste gen. allochtonen in kleinstedelijke gemeenten wijzen op begin van een “autochtoon migratiepatroon”  Tweede gen. groeit hard in kleinstedelijke gemeenten

5 Bevolking: migratiebalans is omgeslagen  Migratiebalans is omgeslagen van negatief naar positief  Dit komt door kleiner wordend binnenlands vertrekoverschot en een buit. vestigingsoverschot

6 Bevolking: conclusies  Nog altijd is een groot deel van de kansarme groepen in de grootstedelijke gemeenten geconcentreerd  Betere spreiding van kansarme groepen over de regio gaat maar heel langzaam  Er ontstaat een autochtoon migratiepatroon onder (een deel van) de allochtone bevolking  Omgeslagen migratiebalans helpt niet mee aan betere spreiding kansarme groepen

7 Wonen: voorraad verandert langzaam  Aandeel (sociale) huur in voorraad wordt langzaam kleiner  Aandeel huur in nieuwbouw fluctueert  Bouwproductie neemt toe

8 Werk: werkloosheid loopt overal terug  Werkloosheid daalt in alle gemeenten, ook in de grootstedelijke gemeenten.

9 uitkeringsgerechtigden  Figuur 4.5.1 Totaal aantal gemeentelijke Figuur 4.5.1 Totaal aantal gemeentelijke uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ) in de stadsregio Rotterdam, 2001-2008 Bron: CBS

10 Leefbaarheid en Veiligheid: conclusies  Kans op slachtofferschap daalt in SRR  Wel blijft alertheid nodig: niet voor alle typen misdrijven daalt de kans op slachtofferschap (geweldsmisdrijven)  Tevredenheid over woonomgeving verbeterd  Angst om lastig gevallen te worden wordt minder


Download ppt "De sociaal-economische effectrapportages  Doel SEER: monitoren sociaal-economische ontwikkeling, spreiding kansarme groepen  SEER wordt tot op heden."

Verwante presentaties


Ads door Google