De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom!

2 Overzicht 1.Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2.Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3.Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.Hoe is de opleiding opgebouwd? 5.Hoe ziet de opleiding er praktisch uit? 6.Mag ik nog een vraag stellen?

3 1Waarom een academische lerarenopleiding volgen?

4 Leraar: een beroep met toekomst! Een prachtig beroep dat je toelaat om eeuwig jong te blijven…

5 Prognoses voor de toekomst 20

6 Prognoses voor de toekomst 2020

7 Prognoses voor de toekomst 20.000

8 Leraar: een beroep met toekomst “We onderschrijven de ambitie van Europa om de kinderen naast de kennis van de officiële taal van de regio waar ze wonen, ook die van twee andere Europese talen te laten spreken.” Uit: Samen taalgrenzen verleggen – Talenbeleidsnota Minister Smet

9 De meerwaarde van het diploma 1. Je wil heel graag leraar worden. 2. Je staat al in het onderwijs en wil graag vast benoemd worden. Zonder dit diploma verdien je minder in het onderwijs, en kan je geen vaste benoeming krijgen.

10 De meerwaarde van het diploma 3. Je weet nog niet of je echt leraar wil worden, maar weet wel dat het diploma van leraar een bonus betekent wanneer je solliciteert voor een educatieve job (bv. in het hoger onderwijs) of een job waarbij communicatieve, leidinggevende of coachingsvaardigheden gevraagd worden.

11 2Waarom aan de KU Leuven je lerarenopleiding volgen?

12 10 uitstekende redenen! 1.Je kan nog een jaar in Leuven studeren ;-). 2.Je kan je lerarenopleiding zo combineren met nog een andere studie. Je kan ze ook combineren met werken als werkstudent, al moet je zelf zeer realistisch zijn in wat jij zal kunnen combineren. 3.Je krijgt een opleiding op academisch niveau, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. 4.Je krijgt een opleiding die sterk praktijkgericht en vakdidactisch georiënteerd is. 5.Je krijgt een opleiding die voortdurend inspeelt op vernieuwingen in het werkveld (ICT, BZL, Taalbeleid; CLIL; omgaan met diversiteit en zorgbeleid voor leerlingen met leerachterstand, etc.)

13 10 uitstekende redenen (2/2) 6.Je wordt begeleid door praktijklectoren uit het werkveld die vakdidactisch zeer veel in hun mars hebben. 7.Wij bemiddelen voor jou bij het vinden van goede stageplaatsen. 8.Je hebt een diploma van de KU Leuven en dat opent deuren, zeker in het onderwijs. 9.Je kan je lerarenopleiding afwerken in één (weliswaar intensief) jaar. 10.Onze plaatsingsdienst brengt je op de hoogte van mogelijkheden om al een interim aan te nemen tijdens je opleiding; je krijgt informatie over de mogelijkheid om een Comeniusbeurs aan te vragen voor een educatieve stage in een ander Europees land.

14 3.SLO Talen KU Leuven

15 3.1 Voor welke talen wordt een specifieke lerarenopleiding aangeboden aan de K.U.Leuven?

16 Lerarenopleidingen met 2 talen Nederlands moedertaal / Frans / Engels / Duits / Spaans / Italiaans / Latijn / Grieks + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak zonder extra kosten.

17 Lerarenopleidingen met 1 taal Chinees, Russisch, Japans 1 taal omdat slechts 1 taal grondig werd bestudeerd tijdens de bachelorjaren + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak zonder meerkost. Studenten Toegepaste Taalkunde die één van deze talen combineerden met een Westerse taal, kunnen deze combinatie ook opnemen in de SLO.

18 3.2 Heb ik de juiste vooropleiding?

19 Toelatingsvoorwaarden 60 studiepunten (voor de talen waarvoor je SLO- diploma wil halen) waarvan 54 op academisch bachelorniveau en minstens 6 op masterniveau Academische masters Toegepaste Taalkunde volgen SLO voor hun 2 vreemde talen, of volgen voorbereidingsprogramma (bv. voor Nederlands 22 – 28 stptn)

20 Waarom die 6 punten op masterniveau? Je kan enkel onderwijsbevoegdheid krijgen voor talen die je op masterniveau verder bent blijven activeren, ook al heb je de lerarenopleiding gevolgd voor 2 talen.

21 Uit het OER (Onderwijs- en examenreglement K.U.Leuven) Art. 31. De specifieke lerarenopleiding (SLO) kan aangevat worden na het behaald hebben van een diploma van academische bachelor of master (of een gelijkwaardig einddiploma). Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten - als hij conform de algemene bepalingen van dit reglement reeds wordt toegelaten om in te schrijven voor de masteropleiding naast de bacheloropleiding ; - op grond van een diploma van kandidaat; - op grond van een professionele bachelor op voorwaarde dat hij ten minste tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma. Als de student nog geen masterdiploma heeft behaald, moet hij gelijktijdig inschrijven in een masteropleiding. M.O.: Om te kunnen afstuderen, moet je uiterlijk in de zittijd waarin je voor de SLO afstudeert je masterdiploma behalen.

22 Onderwijsbekwaamheid BEKWAAMHEIDSBEWIJS Basisdiploma bewijs pedagogische bekwaamheid (masterdiploma) (diploma van een lerarenopleiding)

23 3 bekwaamheidsbewijzen Vereist bekwaamheidsbewijs: je hebt een zeer specifieke vooropleiding gevolgd voor het opnemen van een ambt of vak + bewijs van pedagogische bekwaamheid Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: je hebt eveneens bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar je basisdiploma is verschillend Ander bekwaamheidsbewijs: je voldoet eigenlijk niet aan de basisvoorwaarden om het vak of ambt op te nemen (bv. master zonder SLO-diploma)

24 Vanaf september 2014…. Vereist bekwaamheidsbewijs: Master Taal- en Letterkunde, Master in de Westerse Literatuur, Master in de Taalkunde, Master in de Bedrijfscommunicatie, Master in de Meertalige Communicatie in de betrokken taal, Master in de Journalistiek, Master in de Culturele Studies (voor richting Cultuurwetenschappen in middelbaar onderwijs); Master Vertaler-Tolk. Ook het probleem van leerkrachten klassieke talen in eerste graad secundair onderwijs is opgelost

25 3.3 Hoe ziet je opleidingstraject eruit?

26 Universitair, eigentijds en dynamisch ! 60 studiepunten30 studiepunten voorbereidend deelstagegedeelte Voortdurende wisselwerking theorie – praktijk (doen en reflecteren) REFLECTIEF ERVARINGSLEREN

27 Voorbereidend gedeelte (30 studiepunten) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverschrijdende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 2 Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 6 studiepunten

28 Voorbereidend gedeelte (vooropleiding Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverschrijdende vakdidactiek Vakdidactiek Keuzevakken 4 studiepunten 12 studiepunten

29 Stagegedeelte Wat je hebt geleerd tijdens het voorbereidingstraject mag je uitproberen zonder te grote gevolgen; Je krijgt feedback van experten; Je krijgt aanzetten tot nieuw leren; Je krijgt een gevarieerd opdrachtenpakket; Je kan alle basiscompetenties verwerven van een beginnende leraar; Je kan met je medestudenten terugblikken op je stage- ervaringen; jullie leren van elkaar

30 Stagegedeelte: verdeling in studiepunten Stage taal 1 = 13 studiepunten Stage taal 2 = 13 studiepunten Diversiteitsstage = 4 studiepunten Totaal = 30 studiepunten

31 Stagegedeelte (30 studiepunten) Observatiestage: 16 lesuren (8 per taal) Lesstage: 36 lesuren (18 lesuren per taal) Ruimere takenpakket leraar: 6 stageverbredende taken Diversiteitsstage: 10 contacturen Terugkom- en intervisieseminaries ICT & TO - seminaries (4 x 2 uur) Je doet stage in minstens 2 verschillende stageplaatsen (ASO-school/TSO-school voor onderwijstalen; CVO/secundaire school/ 2 verschillende CVO’s voor niet-onderwijstalen)

32 Diversiteitsstage: 4 opties Individuele ondersteuning aan leerlingen met leer- of taalproblemen op (een van) je stagescholen: 10 contacturen Individuele ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers of ex-anderstalige nieuwkomers: 10 contacturen Gedifferentieerde lessenreeks: uitwerken en uitproberen in de klas Universiteitsbrede diversiteitsstage: tweemaal per week anderhalf uur begeleiding van max 3 leerlingen met leerstoornissen, autismespectrum-stoornissen, in huiswerkbegeleiding

33 Vraag NU je stageplaatsen aan! Schrijf je VOOR 9 MEI online in voor een stageplaats: http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenople iding/stageformulieren_map/aanvraagformulier_stage_tale n_2014-2015.

34 Vraag NU je stageplaatsen aan! Het is vaak makkelijker een stageplaats te vinden in je thuisregio dan in het Leuvense. De toewijzing van je stageplaatsen gebeurt door de K.U.Leuven, die jou aanmeldt als stagiair bij jouw scholen. Vanaf eind september kan jij contact opnemen met je scholen om concrete afspraken te maken voor jouw stages. ZELF contact opnemen met een school MAG NIET, tenzij met toestemming van de stagecoördinator van de K.U.Leuven.

35 Praktijkgedeelte in een LIO-baan Voor je stage ben je een betaalde Leraar-in-opleiding (LIO) Onderwijsopdracht van ca. 500 lesuren (13 uur per week) Je volgt het voorbereidend gedeelte in Leuven; verplichte aanwezigheid op vakdidactische seminaries (dus dan geen lessen opnemen) Meer verantwoordelijkheid voor begeleiding bij de school Zelf baan zoeken

36 Hoe vind ik een LIO-baan? Je bevraagt het best nu al de scholen waar jij zou willen werken. Je doet navraag naar hun interesse in een LIO. De school moet voor jou een begeleider voorzien. Je takenpakket mag in principe niet groter zijn dan 13u per week. De school moet met jou en het Departement Onderwijs een contract aangaan. Je wordt tijdelijke werknemer van het Departement Onderwijs en wordt betaald als master zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs (70% van de wedde van iemand mét een dergelijk bewijs)

37 4. Verdere praktische vragen Kan ik vrijstellingen krijgen voor verworven credits?

38 Ja! Keuzevakken van lerarenopleiding talen zijn ook opgenomen als keuzevakken in Masters T&L en TK en kunnen op aanvraag gevolgd worden in het kader van andere masters. Concrete vakken (telkens 6 studiepunten): –Taalverwerving II: Expliciete en impliciete taalverwerving –CALL –Literatuur & Onderwijs

39 Over hoeveel jaar mag ik mijn lerarenopleiding spreiden?

40 In principe kan je eindeloos studeren om leraar te worden; verworven credits blijven 5 jaar geldig. Onze ervaring is dat gemotiveerde studenten die in één jaar willen afstuderen ook effectief in één jaar afstuderen. Om te kunnen afstuderen in één jaar moet jij een goede planning opmaken en niet te laat met je stages starten. Veel scholen wensen geen lessen meer te laten geven door stagiairs tijdens het derde trimester. Lukt het niet om in één jaar af te studeren, dan kan je tijdens een tweede jaar afstuderen, al in januari, of in juni of september zoals in jaar 1.

41 Kan ik de SLO wel met een andere opleiding combineren?

42 Dat kan, maar… Je moet aanwezig zijn op de seminaries van de lerarenopleidingen. Voor andere vakken hoeft dit niet noodzakelijk. Een aantal vakken van de SLO worden in twee semesters aangeboden, zodat overlap met vakken uit een andere opleiding te vermijden is. Via zelfstudiepakketten kan je ook een deel van de vakken zelf instuderen. 2 x 60 studiepunten behalen in één jaar is niet mogelijk. Je combinatie zal wellicht tot 2 jaar studie leiden.

43 Stel, ik kan niet afstuderen in één jaar voor de lerarenopleiding, wat dan?

44 Geen groot probleem. Je behaalde credits worden overgedragen naar je volgende studiejaar. Je zal wel opnieuw moeten betalen voor OPO’s die je in jaar 1 aanvinkte, maar niet aflegde. Werk dus steeds alle OLA’s binnen een OPO af om dit vermijden.

45 5. Meer informatie?

46 Informatie vinden? Websites http://www.kuleuven.ac.be/slo/ http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/pra ktischhttp://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/pra ktisch STARTDAGEN SLO = Eerste twee dagen van academiejaar: maandag 22 en dinsdag 23 september 2014: Belangrijke praktische informatie + kennismaking met je begeleiders per taal Informatiebrochures op Toledo en op de website de lerarenopleiding SLO talen (beschikbaar vanaf midden augustus)

47 Informatie vinden? Voor de lessenroosters: zie programmaboek (vanaf 15 september) http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N/SC_506304 35.htm Voor administratieve regelingen programma: sara.leurs@arts.kuleuven.be (onderwijssecretariaat) sara.leurs@arts.kuleuven.be Voor trajectbegeleiding: rosalinde.aendekerk@arts.kuleuven.berosalinde.aendekerk@arts.kuleuven.be Voor inhoudelijke vragen: toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be (coördinator SLO Talen)toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be Voor vragen rond toelatingsvoorwaarden: kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be (programmadirecteur SLO Letteren kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be Voor vragen rond aanvraag stageplaatsen: arlet.hendrickx@arts.kuleuven.be (SLO-secretariaat) arlet.hendrickx@arts.kuleuven.be

48


Download ppt "Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google