De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Early English: nutritious and delicious! 1 Menukaarten voor Engels po, vo en toekomst 2 Hoe stel je een goed vvto-menu samen? 3 De methode als deegrol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Early English: nutritious and delicious! 1 Menukaarten voor Engels po, vo en toekomst 2 Hoe stel je een goed vvto-menu samen? 3 De methode als deegrol."— Transcript van de presentatie:

1 Early English: nutritious and delicious! 1 Menukaarten voor Engels po, vo en toekomst 2 Hoe stel je een goed vvto-menu samen? 3 De methode als deegrol Marianne Bodde-Alderlieste m.bodde@hsmarnix.nlm.bodde@hsmarnix.nl 16 maart 2016 Middagsymposium ‘Een kijkje in de keuken van vvto’ Deze pp is beschikbaar op www.keurmerkvvto.nlwww.keurmerkvvto.nl

2 Vlog 1 Simone Richtvragen: 1 Wat valt je op? 2 Welke voeding heeft Simone nodig? 3 Hoe kan ze het blog verbeteren?

3 (1) Menukaart Engels VO Recente ontwikkelingen: 3 kernvakken voor alle leerlingen voor Nederlands, Wiskunde, Engels; hogere eisen eindexamens kernvakken (vanaf 2012); plan voor diagnostische toetsen N/W/E eind onderbouw VO; toename van tweetalig voortgezet (en hoger) onderwijs; toename van internationalisering: wereldburgers, arbeidsmigratie etc. Brugklas/VO gaat uit van (meer) Engels in PO Grotere diversiteit niveaus Engels instroom uit PO Aansluiting PO/VO nog niet geregeld Toename ctct/vraag VO om verbetering niveau Engels PO

4 Menukaart Engels PO Recente ontwikkelingen: 65% alleen Engels in groep 7/8 4 (vage) kerndoelen 50 % leerkrachten heeft geen Engels gehad op de pabo en is niet nageschoold (!?) Veel meer buitenschool Engels Toename vvto Ontwikkeling Primary CLIL (Content and Language Integrated Learning) Vraag naar ontwikkeling visie op (leerlijn) Engels PO Idem aansluiting VO op PO Bron o.a.: Engels in het basisonderwijs, Noordhoff 2011

5 Menukaart vvto Engels 1 op 7 scholen geven vvto; veel scholen overwegen invoering vvto ‘Rijp en groen vvto’ Kwaliteit met ‘Standaard vvto (Eur. Platform, 2011) Ontwikkeling van lessen Engels naar lessen in Engels: Primary CLIL 3 geaccrediteerde keurmerken vvto: TalenT, Earlybird, Cedin Scholen kopen ‘totaalmethode’ i.p.v. opstellen stappenplan invoering vvto

6 Menukaart van de toekomst voor Engels PO Engels wordt een (verplicht) kernvak in PO Intensiveren aanbod Engels PO Vroeg beginnen is belangrijk maar school bepaalt startmoment Verbetering aansluiting door heldere einddoelen PO en VO: Herijking kerndoelen Accent blijft op spreekvaardigheid Vanuit didactiek vvto: spelenderwijs, communicatie, etc. Bron: Advies Platform Onderwijs 2032 (jan.2016)

7 Over een leerlijn voor Engels hoef je je niet druk te maken, want die die zit al in de methode.

8 (2) Hoe stel je een goed vvto-menu samen? Niet het lespakket bepaalt de leerlijn, maar het ambitieniveau dat je kiest! Wil je dat de leerlingen met acht jaar vvto op eem hoger niveau uitkomen dan met alleen Engels in groep 7/8? Eerst: 1.formuleren van missie vvto 2.formuleren van visie vvto 3.kiezen van (ERK)ambitieniveau/doelen: www.erk.nlwww.erk.nl 4.formuleren strategisch (beleids)plan (PDCA) incl. stappenplan invoering vvto 5. het kiezen van een methode is de allerlaatste stap die je zet! Bron: Handboek vvto, Coutino 2014

9 Welke ambitieniveaus zijn er? 1.Kerndoelen (Eibo) 2.Standaard vvto 3.Tussenniveau: van kerndoelen naar standaard vvto 4.Tweetalig basisonderwijs Kies ambitieniveau 2 of 3 om te voorkomen dat de leerlingen op A1 of lager uitkomen na 8 jaar Engels. Bron: ‘Wat levert Vroeg Engels op?’ in JSW, okt. 2015

10 Ambitieniveau 1: kerndoelen Engels p.o. (globaal A1) Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerken uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. Kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uitdrukken in die taal. Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. Kerndoel 16: De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. Bron: Tule.slo.nl; Leerplaninbeeld.slo.nl

11 Ambitieniveau 2: standaard vvto Leerling: -8 jaar lang ononderbroken leerlijn Engels -Thema’s en (vak)lessen in het Engels: van kleuterclil tot primary clil -Toepassen wat je leert en aansluiten op voorkennis Leraar: -(Na) geschoold betr. competenties leraar vvto, in didactiek en taalvaardigheid -(Leren) differentiëren -Doelen evalueren en vorderingen bijhouden School: -Borging kwaliteit,vvto/leerlijn van groep 1 t/m 8 -Structureel min. 1 uur Engels p/w, verdeeld over meerdere momenten -Coördinator Engels en leiderschap vvto Bron: www.epnuffic.nl/primair-onderwijs/talenonderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/vvto-engels/kwaliteit VMBOHAVOVWO Luisteren en BegrijpenA1A2A2/B1 InteractieA1A2A2/B1 Lezen en begrijpenA1A2 SchrijvenA1A1/A2A2

12 Ambitieniveau 3: tweetalig basisonderwijs Pilot van 5 jaar op 18 scholen (tot 2019) Ambitieniveau 3: groei naar standaard vvto Tussenniveau, afgeleid van standaard vvto: keuze voor groeiniveau (bijv. eerst alle leerlingen A1/A2)

13 De schijf van 5: voor een gezond vvto-menu in de school 1. Wat wil de school? (missie, visie, strategie) Keuze ambitieniveau i.c. standaard vvto 5. Keuze methode Didactiek Werkwijze 3. Coördinator Engels Werkgroep Engels Invulling leiderschap 2. Stappenplan invoering Borging continuïteit: meerjarig beleidsplan vvto 4. Keuze nascholing Competenties leerkrachten Keuze keurmerk

14 www.keurmerkvvto.nl

15 (3) De methode als deegroI (kijkwijzer) Uitrollen methode: -geleidelijke invoering methode vanaf groep 1/onderbouw: niet meteen in alle groepen tegelijk invoeren! -in midden- en bovenbouw experimenteren met projecten, lesmateriaal, CLIL -niet perse 1 (totaal)methode te zijn voor groep 1-8! -methode moet passen bij ambitieniveau en onderwijsconcept Kies je voor het geven van lessen Engels? -Nederlandstalig of Engelstalig lesmateriaal -aanvullende bronnen (woordenboek, projecten, seizoenen, etc.) Kies je voor lessen in Engels? -Engelstalig lesmateriaal -aanvullend Engelstalig lesmateriaal, voor aanvullende lessen Engels en/of CLIL

16 Wat als je al een methode hebt? No panic! Met terugwerkende kracht de componenten van de schijf van gezond vvto-onderwijs doorlopen Methode (onder-, midden- en bovenbouwdeel) analyseren op ambitieniveau en werkwijze Zo nodig: Repareren/aanpassen wat nog niet is doorlopen Selecteren van aanvullend lesmateriaal (lees- en prentenboeken, Engelstalige musical, projecten, CLIL) Opbouwen differentiatiemateriaal Andere/aanvullende methode kiezen Nascholen Kijkwijzer voor kiezen methode vvto: feedback naar m.bodde@hsmarnix.nlm.bodde@hsmarnix.nl of k.hoorn@hsmarnix.nlk.hoorn@hsmarnix.nl

17 Vlog 2 Simone Richtvragen: 1 Wat gaat beter? 2 Wat heeft ze gedaan? 3 Wat zou de school haar moeten bieden?

18 Informatie Vakdidactiek BeleidKeurmerk www.keurmerkvvto.nl


Download ppt "Early English: nutritious and delicious! 1 Menukaarten voor Engels po, vo en toekomst 2 Hoe stel je een goed vvto-menu samen? 3 De methode als deegrol."

Verwante presentaties


Ads door Google