De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Jaarvergadering Dinsdag 12 april 2016 Oolderhof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Jaarvergadering Dinsdag 12 april 2016 Oolderhof."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Jaarvergadering Dinsdag 12 april 2016 Oolderhof

2 Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 29 oktober 2015 (bijgevoegd bij de agenda) 3. Ledenbestand, contributiebestand 4. Financieel overzicht 2015 + kascommissieverslagKo Eisinger 5. (Her)benoeming bestuursleden en voorzitterLesley Mountford 6. (Nieuwe) leden kascommissie 2016 7. Rapport van de voorzitter + communicatiekader door Rob van Diest Pauze 8. Presentatie door Frank Reuling: bestuurssecretaris bureau van het Pensioenfonds 9. Vertegenwoordiging gepensioneerden in het bestuur van RW Pensioenfonds Toelichting door Guido Monsieur 10. Rondvraag 11. Datum volgende ledenvergadering 12. Sluiting

3 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 oktober 2015 - Goedkeuring tekst - Vragen naar aanleiding van de notulen?

4 3. Ledenbestand: Ledenbestand en contributie sedert vorige jaarvergadering: Aantal leden: 119 Aantal leden opgezegd: 19 Aantal leden uit bestand wegens onbetaalde contributie: 6 Aantal nieuwe leden: 5 Contributie betaald: 94 Contributie onbetaald: 25

5 4. Financieel overzicht 2015 en kascommissieverslag  Inkomsten 2015 € 2.700  Uitgaven 2015 € 3.000 waarvan € 770 eenmalig voor adv. Blom  Saldo kas op 31 dec. 2015 € 2.600  Begroting 2016:  Inkomsten € 2.200  Uitgaven € 2.300 exclusief extra acties

6 4. Financieel overzicht en kascommissieverslag

7 5. (Her)benoeming bestuursleden en voorzitter

8 6. Kascommissieleden 2016 Cor Boekema ……….

9 7. Rapport van de voorzitter: Hectiek pensioenland: lage rente, dekkingsgraden, en dreigende nieuwe kortingen Antwoord en nieuwe brief Rockwool Foundation Verloop acties rechtsbijstandverzekering Dalend aantal leden: inschrijfgeld (€40,00) afschaffen? De missie is: invloed uitoefenen, kennis verwerven en kennisoverdracht. Nieuw communicatiekader door Rob van Diest

10 Communicatiekader VGR vaste meetingsincidenteel bestuursvergaderingenbezoeken meeting KNVG Algemene Ledenvergaderingengesprek bestuur Personeelsvereniging controles door kascommissiegesprek met advocaten gesprekken met Directie Rockwoolgesprek met gepensioneerdenvertegenwoordiger in PF gesprekken met Bestuur Pensioenfondsartikel in Uitschieter gesprekken met public relationsartikel in Pensioen Nieuwsbrief ingezonden brief Rockwool foundation taken Bestuur VGRwens / plan Ledenadministratiegesprekken met collega verenigingen van gepensioneerden Maken verslagengesprekken met vakbonden Financiële administratiegesprekken met OR Rockwool Innen contributieoprichten Pensioencommissie Huishoudelijk reglementstructurele Nieuwsflits Lezen binnenkomende stukkengesprek met raad van toezicht??? Interpreteren pensioenstukkenledenwerving via flyer of anders..???? Onderhouden websitepersberichten???? bezoek aandeelhoudersvergadering ???

11 7. Voorstellen Collectieve rechtsbijstand verzekering voor VGR? (€ 210/j) Werkgroep pensioen oprichten? Werkgroep werving leden (facebook, LinkedIn, flyer,..) Brief naar CEO? Bijwonen aandeelhoudersvergadering in DK? Wat zouden jullie willen? Veranderen? Toevoegen?

12 Pauze

13 8. Status vanuit het pensioenfonds door Frank Reuling

14 9. Vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur Pensioenfonds Rockwool door Guido Monsieur - Na kandidatuurstelling eind december 2015, benoeming tot kandidaat bestuurslid in vergadering PF Rockwool op 22/2/2016 - Vervolg : opleiding geschiktheidsniveau A - Voordracht aan DNB en Toetsing DNB

15 9. Vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur PF Rockwool Het geschiktheidsniveau A omvat kennis op de bekende zeven aandachtsgebieden, en verder competenties en professioneel gedrag. Geschiktheidsniveau op kennis in de volgende zeven aandachtsgebieden : · het besturen van een organisatie · relevante wet- en regelgeving · pensioenregelingen en pensioensoorten · financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering · administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) · communicatie · uitbesteding

16 9. Vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur PF Rockwool Toetsing door DNB Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie: kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van het geschiktheidsprofiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. Een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft.

17 10. Rondvraag

18 11. Datum nieuwe vergadering 12. Sluiting


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Jaarvergadering Dinsdag 12 april 2016 Oolderhof."

Verwante presentaties


Ads door Google