De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering Stichting Duinpark 11 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering Stichting Duinpark 11 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering Stichting Duinpark 11 februari 2010

2 AGENDA  Opening  Presentatie dhr. Seegers/v.d. Veen  Notulen 29-01-2009  Mededelingen bestuur  Vacature bestuurslid PR(verkiezing)  Terugblik 2009/vooruitblik 2010  Financieel verslag beheerstichting  Bijdrage 2010  Rondvraag m.b.t. vergadering  Sluiting

3 De Beheerstichting Notulen deelnemersvergadering 29-01-2009

4 De Beheerstichting Mededelingen bestuur

5 De Beheerstichting Vacature bestuurslid Public Relations

6 De Beheerstichting Terugblik 2009 Vooruitblik 2010

7 De Beheerstichting Vacature bestuurslid Public Relations

8 Financieel Verslag 2009

9 Bijdrage beheerstichting Duinpark Op grond van art. 5 van uw akte tot levering bent u verplicht deelnemer van de stichting en een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is door het bestuur van de stichting voor 2009 vastgesteld op € 35,-

10 Waar wordt deze bijdrage door bepaald? Alle kosten die betrekking hebben op het aanwezig zijn van de Stichting, dus niet de kosten welke op het onderhoud van de groenvoorzieningen in ons duinpark betrekking hebben, worden gedekt door de bijdragen van de deelnemers.

11

12 2009  Overleg met fa. Stoop over offerte en gemeente over de bijdrage 2009  Overleg met gemeente over structureel beschikbare budget Duinpark  Incasseren van de bewonersbijdrage  Belastingaangiften en afdrachten  Administratie (Resultaat en Begroting)

13

14

15 Bijdrage 2010 Wat zal dit gaan kosten?

16

17 Bijdrage deelnemers  De totale begrote kosten zijn € 2.765,-  Op dit moment zijn er 112 deelnemers (Duindreef 32, Duinbrink 47, Duinhof 34 woningen) (Eind 2010/begin 2011 zijn daar in de Duindal 13 woningen bijgekomen en volgen er mogelijk nog 9 Duindal woningen en 72 appartementsrechten van de Zeester)  De bijdrage om kostendekkend te zijn komt dus voor 2010 uit op € 25,- per deelnemer.

18 Vragen m.b.t. vergadering?

19 Sluiting Bedankt voor uw aanwezigheid. Tijd voor een drankje!!


Download ppt "Jaarvergadering Stichting Duinpark 11 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google