De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten tafelgesprekken. Zware zorg voor ouderen in Peize Welke zorgtaken kunnen ook door burgers gedaan worden? – Huishoudelijke hulp – Sociaal, samen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten tafelgesprekken. Zware zorg voor ouderen in Peize Welke zorgtaken kunnen ook door burgers gedaan worden? – Huishoudelijke hulp – Sociaal, samen."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten tafelgesprekken

2 Zware zorg voor ouderen in Peize Welke zorgtaken kunnen ook door burgers gedaan worden? – Huishoudelijke hulp – Sociaal, samen koken – Boodschappen, tuin – Lichte zorgtaken – ‘Compenseren – Normale buurtsamenstelling – Sociale controle

3 Zware zorg voor ouderen in Peize Voor welke zaken heeft u Interzorg en/of andere professionals nodig? – Matchmaking (vraag/aanbod) – Ketenregie (wat is er te halen en waar?) – Ontlasten mantelzorg (alternatieve dagbesteding?) – Alleen als het nodig is, zorg met een lach

4 Zware zorg voor ouderen in Peize Eenzaamheid tegengaan 1 contactpunt (ketenregie) Duidelijkheid Weten waar zorg te halen is Communicatie Matchmaking bureau Krachten bundelen Minder bureaucratie Ervaringsdeskundige aan het roer? ‘Compenseren’

5 Zware zorg voor ouderen in Peize Laaghangend fruit. Ondersteuning in ADL. – Boodschappen – Vervoer – Sociale interactie – Toezicht – Ondersteunend & in samenhang met professie – Persoonsalarmering Inventarisatie op krachten/waarden/competenties in het dorp. Wat is het GOUD dat aanwezig is?

6 Zware zorg voor ouderen in Peize Informeel netwerk > samenstelling eigen zorgcollectief netwerk – Bewonerscollectief, bijvoorbeeld: bakker in het dorp, zwembad Basisvoorwaarden: – 100% wil in Peize blijven wonen – Peize wordt ook gezien als niveau toekomstige woonplek – Aanwas nieuwe jonge generatie. Wat als huidige generatie wegvalt? Continuïteitsvraagstuk!

7 Zware zorg voor ouderen in Peize Intieme zorg lijkt merendeel te horen/liggen bij professionals (thuis / collectief > biedt mogelijkheden i.h.k.v. nabijheid sociale netwerken) Formele zorg + gemeenten dienen informele zorg te ondersteunen in hun rol – Kennis – Begeleiden / helpen – Netwerk – Vangnet – Begrenzen! Informele zorg helpen de eigen grens te bewaken / signaleerfunctie Bieden van een collectieve plek/plaats/locaties t.b.v. informele zorgtaken Bewonerscollectieven mede mogelijk maken door initiatieven te helpen ontstaan & te voorzien van specialistische kennis NB: Wat kan het dorp zelf doen, om WMO-gelden maximaal efficiënt in te zetten?

8 Wonen in Peize Indien mensen echt zware zorg nodig hebben: dan wonen in een verpleeghuis de voorkeur. Extramuraal tot dat moment. Liefst zo lang mogelijk in eigen huis. …of klein huis + kleine tuin + aantal bij elkaar (voorsorteren) Gezamenlijke woonvorm: bewoners doen zelf klusjes als ze dat kunnen (tuin) – eigenlijk wel steeds doorstroming nodig Leefgemeenschap (aparte kamers met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen > keuken, wasmachine etc.

9 Wonen in Peize Hoe willen mensen wonen als ze zware zorg nodig hebben? – Afhankelijk van omstandigheden: Kinderen wonen Partner of niet Waar je vandaan komt Aanbod (bijv. groepswonen)

10 Wonen in Peize Wat zijn tussenoplossingen? – Binnen bereik mogelijkheden voor contact – Bij veel zorgbehoefte > verzorgingstehuis met eigen ruimte – Nu al kijken wat je voor elkaar kunt betekenen – Keuzevrijheid hebben als je geen zwaardere zorg wilt (in leven of geen leven) – Altijd blijven werken aan (sociaal) contact > vrienden

11 Wonen in Peize Welke hulp is nu nodig? – Huishoudelijke hulp – Behoefte aan activiteiten in De Esrank – Fatsoenlijk inkomen! – Waarom niet naar de Essen? Afstand Gezellige bijeenkomsten Ontmoeting rond onderwerpen aanbieden – Erg moeilijke vraag: wat moet je nu doen om straks gelukkig te zijn – Aandacht voor hoe het nu met mensen gaat en wat we nodig hebben (75+) – Meer contact/overleg nodig tussen Esborg en Hoprank > zorg toegankelijk

12 Dagactiviteiten voor ouderen in Peize Groepsverband: vervoer nodig – Klaverjasavond – Schouwburg, film, optreden – Vereniging van volksvermaken – Basisschoolvoorstelling – Andere vereniging – Bloemschikken – Avondritten

13 Dagactiviteiten voor ouderen in Peize Kleinschaligheid / dichtbij – Huiskamerconcert – Samen voetbal kijken – Samen eten – Samen borrelen – Samen quilten en breien – Wandelen met mensen – Telefoonnummers binnen dorp waar mensen naartoe kunnen bellen op vaste tijden

14 Dagactiviteiten voor ouderen in Peize Wat? Beweging! Gym, trimfiets, wandelen. Entertainment! Bingo, breien, koor, playback (Hoprank), dorpshuis, bridge, leesclub Sociaal! Verhalen kwijt kunnen, ontmoeten, prokkeltocht

15 Dagactiviteiten voor ouderen in Peize Ideeën Positieve sociale controle – Begin klein: denk om je buren! Technologie voor ontmoeten Mobiliteit stimuleren – Vervoer faciliteren Bij elkaar brengen van gelijkgestemden – Gezamenlijke ruimte: thee drinken, samen koken, (woongemeenschap)

16 Dagactiviteiten voor ouderen in Peize Gebruik maken van kennis en kunde van ouderen Maatje met probleemjongeren Vertellen over oorlog Zingen

17 Voorzieningen voor ouderen in Peize Werken aan bekendheid huidige voorzieningen. In stand houden van voorzieningen. Duidelijke Peizener aanspreekpunten voor vrijwilligersinzet. Modern Noaberschap

18 Voorzieningen voor ouderen in Peize Wat is er nu en is ook belangrijk voor ouderen? – Bank – Vrouwen van Nu – Bakker, supermarkt, slager, kapper – Apotheek – Zwembad – NOAD (fietsclub) – Soos + biljarten – Bridgeclub / jeu de boule / koersbal – Vier het leven (theaterbezoek) – VOR (busje

19 Voorzieningen voor ouderen in Peize Hoe kunnen ouderen hier gebruik van blijven maken? – Buurtwinkel / coöperatie gerund door dorpsgenoten – Crowdfunding voor bijvoorbeeld dorpsfeest / zwembad – Activiteitenstage scholieren bij Interzorg (adoptie van ‘oma’ of ‘opa’) – Inzet werkzoekenden – Professioneel aanzet, waar inwoners zich voor beschikbaar kunnen stellen (‘hapklare brokken’)

20 Veiligheid voor ouderen in Peize Hoe deze veiligheid te organiseren? – Openbare fysieke ruimte ouderengeschikt maken Trottoirs > rollators/rolstoelen Bus makkelijk bereikbaar Parkeerplaatsen bij huisarts – Veiligheid thuis (langer thuis wonen) Brandveiligheid, gas Valgevaar – Veilig erop uit kunnen (flexibel)

21 Veiligheid voor ouderen in Peize Welke oplossingen zijn bedacht? – ‘Dorpshulp’ Burenhulp met een grotere groep mensen die bekend zijn en bereid zijn om de helpen de hand te bieden Vroegere ‘bezoekwerk’ weer activeren – Probleem / lastig: Steeds meer dementerenden vragen niet snel zelf hulp Pensioengerechtigde leeftijd stijgt, dus minder gelegenheid voor vrijwilligerswerk – Wat helpt: Sociale cohesie > band in het dorp is groot Veiligheid is van ons allemaal in Peize. Verantwoordelijkheidsgevoel is groot, ook voor kwetsbare ouderen (denk aan mantelzorgers van dementerenden)


Download ppt "Resultaten tafelgesprekken. Zware zorg voor ouderen in Peize Welke zorgtaken kunnen ook door burgers gedaan worden? – Huishoudelijke hulp – Sociaal, samen."

Verwante presentaties


Ads door Google