De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Toermalijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Toermalijn"— Transcript van de presentatie:

1

2 Ouderavond Toermalijn
PBS Susan de Bruin Centrale hal 2 flaps Dit vind ik belangrijk voor het schoolklimaat. Jan regelt Flapovers. Susan schrijft zin er op. Iets om groepjes mee te verdelen (5 groepen van max 20 personen). Kaart met uitgangspunten op de stoelen klaar leggen: daat 5 verschillende kleurstippen op doen? School legt iets lekker neer op de stoelen voor de ouders. Mirella en sandra staan bij de deur om ouders te verwelkomen. Rianne en Ankta staan bij de falpovers. School regelt beamer, Susan de laptop / usb stick en aandachtssignaal en boeken etc. Jan heet de ouders welkom en introduceert mij. 30 september 2014 Wendela Weel 2 2

3 Wat is PBS? PBS staat voor Positive Behavior Support (in Amerika SWPBS) PBS is een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Doel van PBS: het creëren van een veilig, sociaal en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

4 Het PBS kader: de piramide
Lessen in goed gedrag zijn voor iedereen, schoolbreed

5 Het PBS kader: vormgeven aan vijf pijlers
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden 2. 5. Samenwerken met Ouders en met de Zorg Preventie zoveel mogelijk problemen voorkomen 3. 4. Helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen Besluitvorming over gedrag op basis van Data

6 De bouwstenen van PBS Formuleer heldere verwachtingen (weet wat je wilt zien en horen). Leer deze verwachtingen aan (gebruik voorbeelden). Bekrachtig de verwachtingen. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag (maak van een mug geen olifant). Formuleer heldere consequenties voor onacceptabel gedrag.

7 Verhouding 4:1 .

8 3 implementatiejaren 1e implementatiejaar: Voorbereidingsjaar 2e implementatiejaar: PBS op de werkvloer STARTDATUM: 21 oktober!! 3e implementatiejaar: Samenwerking met ouders en de zorg

9 PBS-team/ gedragteam Formatie PBS-team Sandra Nynke R Joke Andra
Gonnie Esmée (stagiair) Jan Aanspreekpunt voor het team Regelmatige vergaderstructuur Wat heeft de school allemaal al gedaan? Volgende dia’s laten dit zien en GT vult aan.

10 1e implementatiejaar: voorbereidingsjaar
Bepalen van basiswaarden Eenduidige gedragsverwachtingen voor de hele school ontwikkelen Een schoolbreed systeem van visualiseren van de verwachtingen Een schoolbreed systeem van positief waarderen en belonen Maken van lessen voor het aanleren van de gedragsverwachtingen Een schoolbreed systeem van consequenties bij ongewenst gedrag

11 Basiswaarden van de Toermalijn
Het schoolteam heeft gekozen voor de volgende Basiswaarden: Veiligheid Erkenning/waardering (respect) Verantwoordelijkheid

12 Verwachtingen bij de basiswaarden
Ruimte Basiswaarde 1 Verantwoordelijkheid Basiswaarde 2 Veiligheid Basiswaarde 3 Erkenning/ waardering (respect) Schoolbreed Ik zorg goed voor de spullen van mijzelf en die van een ander Ik loop rustig door de school en gebruik mijn potloodstem Ik gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn Ik houd mijn handen en voeten bij me Ik stop als een ander nee zegt (stop, hou op..) Ik luister naar een ander Ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden Ik ken de regels en houd me eraan Algemene ruimtes: Teamkamer, kamer IB/directeur (deze ruimtes zijn voor de meesters en de juffen) Ik laat mijn plek netjes achter Ik praat aardig met en over de ander. Schoolplein Ik blijf op het plein. Ik speel op het gras als het mag. Ik loop met mijn fiets aan de hand . Ik ken de zones blauw = speel geel = rust rood = sport  [w2]mijn  [w1]Ook autisten?

13 Werkgroepen Schoolplein Incidentenregistratie en data
Systeem voor bekrachtiging visualisatie Maar daarover zo meer……. Sandra laat zien wat ze allemaal hebben

14 Bedankt voor jullie aandacht
‘Je hoeft geen ander mens te worden, om dingen eens anders aan te pakken’ Zijn er vragen? Kom gerust naar me toe.

15 Tot zover: Vragen? 20.30 – uur: Ouders gaan in 5 groepen uiteen. Jan vertelt welke lokalen. Iedere begeleider zorgt voor een extra activiteit, naast de hieronder genoemde. School zorgt voor alle knutselmaterialen, Susan zorgt voor de kaartjes. Activiteit 1: Sandra Activiteit 2: Rianne Activiteit 3: Jan Activiteit 4: Anita Activiteit 5: Susan. Om uur sluiten we plenair af in de centrale hal.

16 Visualisatie. Kenniscentrum SWPBS, juli 2011 versie 1.0

17 beloningssysteem CBS Toermalijn

18 Gewenst gedrag belonen
Belonen kan op vele manieren: duim, mondeling compliment, sticker, enz. Kaartjes systeem: Kinderen kunnen kaartjes verdienen door goed gedrag te laten zien. Samen sparen voor een groepsbeloning.

19 Beloningsmuur Foto beloningsmuur

20 Beloningssysteem TSO/BSO
Foto pot

21 Wie delen de kaartjes uit?
Iedereen die met kinderen van de Toermalijn werkt (stagiaires / ouders in functie / TSO / BSO / Sicco / leerkrachten, enz.)

22 Wanneer en hoe belonen Altijd en overal bij positief gedrag.
You never know when you get a surprise. We benoemen het positieve gedrag bij het uitdelen. Na het halen van een afgesproken aantal beloningskaartjes (min. 2x de groepsgrootte) volgt een groepsbeloning. We maken géén gebruik van ‘give aways’

23 Tenslotte De kinderen kunnen individueel kaartjes verdienen, maar ook als groep.

24 Pleinplan Betekenis zones / regels kleuterplein Doel zones
Actief toezichthouden 3 pauzes Spelmateriaal Foto’s

25 SPORT Rode zone (ballen)

26 PLAY: Blauwe zone (spel / tennisballen)

27 CHILL: Gele zone (uitrustplek)

28 Op onze tafel: Foto’s Informatie Materialen
Regels zones/ regels kleuterplein Voorbeeld gedragsregels voor plein

29

30 Registratie Gedragsincident Toermalijn (groep 5 t/m 8)
Registratie Gedragsincident Toermalijn (groep 5 t/m 8) Naam leerling: ________________________________________________________ Groep: _________________ Datum: _______________ Tijd: ___________________ Ingevuld door: ________________________________________________________ Plaats Klein probleemgedrag Groot probleemgedrag O klas O schoolplein O gang/hal/vide O toilet O leerplein O speellokaal/gymzaal O BSO lokaal O anders, nl: __________________ __________________ O onacceptabel taalgebruik O uitschelden O obscene gebaren O ruzie O plagen O ongehoorzaam/ tegendraads O misbruik van materiaal O onacceptabel gebruik digitale middelen O anders, nl: ______________________ ______________________ O verbale agressie (dreigen) O pesten O liegen/bedrog O vechten O fysieke agressie (eenzijdig) O ongeoorloofd verblijf buiten schoolterrein O materiële vernieling/vandalisme O diefstal ______________________ ______________________ Consequenties Gesprek (excuus aanbieden/ relatie herstellen) Time out/afzonderen (tijd inhalen) Nablijven Contact ouders Gesprek (excuus aanbieden/ relatie herstellen Nablijven incl. schrijfstraf (ouders informeren) Dagdeel in lagere groep (werk mee) Schorsingsprocedure

31

32 SWPBS is geen sprint, maar een marathon!

33 Opvoeden is een zorg van ons samen!
‘Het PBS zaadje is nu geplant’ ‘Het PBS zaadje is nu geplant’

34 Houd je gedachten positief
Gedicht: Houd je gedachten positief Want je gedachten worden je woorden Houd je woorden positief Want je woorden worden je gedrag Houd je gedrag positief Want je gedrag worden je gewoontes Houd je gewoontes positief Want je gewoontes worden je waarden Houd je waarden positief Want je waarden worden je bestemming. Bron: Mahatma Ghandi


Download ppt "Ouderavond Toermalijn"

Verwante presentaties


Ads door Google