De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieringsplan bouw en verbouw van een accommodatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieringsplan bouw en verbouw van een accommodatie."— Transcript van de presentatie:

1 Financieringsplan bouw en verbouw van een accommodatie

2 INLEIDING Te gebruiken bij (ver)bouw of andere grote plannen Onderdeel van het Programma van Eisen Nodig voor de besluitvorming op hoofdlijnen Vraagt inspiratie en creativiteit maar ook geduld en doorzettingsvermogen Wordt tijdens de loop van de voorbereidingen steeds concreter en in de besteksfase het meest concreet Tijdens de uitvoering bijhouden Na realisatie te gebruiken bij verantwoording Alle bedragen zijn inclusief btw Zie ook ledensite www.scouting.nl bij accommodaties en materiaalwww.scouting.nl

3 Uitgaven Bouwkosten, technische installaties en terrein Leges en honoraria Grond Inventaris en inrichting Financiering Verhuizing Diversen Onvoorzien uitgaven worden ook stichtingskosten genoemd

4 Inkomsten Eigen geld (reserveringen) Financiële acties Subsidie Sponsoring en donaties Fondsen Eigen werkzaamheid Hypotheek en/of lening Tekort Inkomsten worden ook financiering genoemd

5 Bouwkosten, technische installaties en terrein Bouwkosten (ga uit van totale aanbesteding aan aannemer) Technische installaties, door de installateur - sanitair en afvoer - verwarming en ventilatie - Verlichting en wcd’s - telefoon, CAI en data Terrein - hekwerk en bestrating - fietsenstalling, kampvuurkuil - beplanting Nutsvoorzieningen (aanleg en aansluitkosten) CAR-verzekering Bedragen meestal exclusief btw. Ga bij de kosten uit van totale aanbesteding aan aannemer

6 Leges en honoraria Omgevingsvergunning (bouw, sloop, aanleg) Gebruiksvergunning Architect Constructeur Adviseur technische installaties

7 Grond Aankoop Recht van opstal Schone grond verklaring Notaris Bouwrijp maken

8

9 Financiering Notaris Taxatie Hypotheek of lening Neem de kosten van financiering (rente, aflossing) op in de exploitatie begroting. Om de financiële consequenties op lange termijn goed in te kunnen schatten dient er een meerjaren exploitatiebegroting gemaakt te worden.

10 Inventaris en inrichting Keukenmeubilair en apparatuur Meubels Kasten en stellingen Schoonmaakmateriaal Gordijnen

11 Verhuizing Verhuisbedrijf Zelf, al dan niet met de hulp van ouders Tijdelijke opslag Schoon opleveren oude gebouw of terrein

12 Diverse Opening PR Bedankjes bouwteam Kleine onkosten

13 Onvoorzien Bij PvE: 10% van de totale investering Bij bestek: 5% van de totale investering Bij uitvoering: 5% van de totale investering Bij realisatie: volgens specificatie, alleen kosten die niet onder de andere posten vallen

14 Eigen geld De reserveringen overeenkomstig de balans Hoogte genomen op het op moment van besluit bouw

15 Financiële acties Alle actie vanaf het moment besluit bouw tot aan de oplevering Mogelijke acties: –verkoop speculaaspoppen, kerstbakjes, bloembollen, paasstukjes, etc –verkoop van tegels, dakpannen, etc –loterij –sponsorloop –etc

16 Subsidies Gemeente Provincie Rijk Europese Unie

17 Sponsoring en donaties Aanleveren materialen Aanleveren diensten Serviceclubs Bedrijfsleven Ouders Relaties

18 Fondsen Projectplan met financieringplan Zie de presentatie Projectplan Alleen indienen als aanvraag ontvankelijk is Goede presentatie Niet overvragen, aanvragen voordat de uitvoering begint Voor adressen o.a. ledensite van www. scouting.nl bij financiënwww. scouting.nl

19 Eigen werkzaamheid Bij inkomsten meenemen Reëel inschatten Uurloon €15,00 Mogelijk: - schilderen - graven - montage technische installaties - metselen

20 Hypotheek, lening Rente en aflossing komen ten laste van de exploitatie (hiervoor een lange termijn exploitatie begroting opstellen) Looptijd maximaal 30 jaar Onderpand Verzekering (kosten opnemen in de exploitatie begroting)

21 Te kort Verschil tussen uitgaven en inkomsten Maximaal even groot als de post Onvoorzien


Download ppt "Financieringsplan bouw en verbouw van een accommodatie."

Verwante presentaties


Ads door Google