De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8 Een prachtige school. twee enthousiaste leerkrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8 Een prachtige school. twee enthousiaste leerkrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8 Een prachtige school

2 twee enthousiaste leerkrachten

3 een leuke groep kinderen

4 Onderwerpen : Zelfstandigheid Omgangsvormen Van groep acht naar voortgezet onderwijs Activiteiten dit jaar

5 Zelfstandigheid: Taakgerichtheid Werkhouding Concentratie Eigen verantwoordelijkheid Zelfdiscipline is belangrijker dan IQ!!

6 Dit willen we bereiken d.m.v. de weektaak (plannen)

7 weektaak

8

9 Dit willen we bereiken d.m.v. spreekbeurt/boekverslag topografie (wereld) begrijpend lezen (internet Nieuwsbegrip) woordenschat (woordenlijst mee) spelling (woorden mee) Dit kan allemaal ook thuis geoefend worden de weektaak (plannen)

10 Omgangsvormen: basisregels gele/rode kaarten De Vreedzame School taalgebruik waardering voorbeeldfunctie

11 Van groep 8 naar V.O. Jaarlijkse Cito toetsen (leerlingvolgsysteem) Entreetoets groep zeven Schoolkeuzeonderzoek in groep acht

12 Van groep 8 naar VO. Schoolkeuzeonderzoek: - Intelligentie (NIO) - Sociaal-Emotioneel (NPV-J en ZAT)

13 Dat is hard werken hoor!

14 NIO = Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Intelligentie- index Verbale factor (taalkant) Symbolische factor (rekenkant)

15 NPV-J (persoonlijkheidsvragenlijst) Geeft een score op vijf onderdelen Inadequatie Volharding Sociale inadequatie Recalcitrantie Dominantie

16 NPV-J: Hoe hoger de score, hoe meer... Inadequatie: gespannen, faalangstig, gevoel van onkunde VolhardingVolharding: positieve taakopvatting, doorzettingsvermogen Sociale inadequatie: verlegen, afzijdig, weinig contacten met anderen Recalcitrantie: zich afzetten, wantrouwend Dominantie: weinig beïnvloedbaar, bazig

17 Voorbeelden van vragen bij de NPV-J: ……………....Ik werk graag snel ……………....ja ? Nee Als ik iets verkeerds heb gedaan, vind ik dat heel erg……………………………………. ja ? Nee Ik ben meestal blij…………….... ja ? Nee Als mensen naar mij kijken, word ik verlegen…………………………………… ja ? Nee Je moet altijd de waarheid spreken ……………….…………………………………. ja ? Nee

18 ZAT (zinnenaanvultest) De kinderen vullen onafgemaakte zinnen aan en geven daarmee een beeld van wat hen bezighoudt voorbeeld:‘Ik heb graag ……………….’ ‘Mijn vader is ………………’ * Dit is geen genormeerde test

19 Van groep 8 naar V.O. Jaarlijkse Cito toetsen Entreetoets groep zeven Schoolkeuzeonderzoek in groep acht Voortgang van de procedure

20 Van groep 8 naar VO Voortgang procedure - Schoolkeuzeonderzoek NIO-toets was op 26 augustus - Resultaten worden met de basisschool besproken (lkr. grp 8 en medewerkster OBD) - Evt. heronderzoeken - Basisschool geeft in november een adviesbrief mee (voorlopig) die wordt besproken bij de rapportavond in november - Bezoek open dagen van het VO (dec, jan, febr.) - Definitieve adviezen voor de voorjaarsvakantie - 2 en 3 maart ouder / kind gesprekken - Week van 9 tm 13 maart aanmeldingen VO inleveren Tussentijdse gesprekken zijn altijd mogelijk!

21 Van groep 8 naar V.O. Jaarlijkse Cito toetsen Entreetoets groep zeven Schoolkeuzeonderzoek in groep acht Voortgang van de procedure Adviezen

22 Van groep 8 naar V.O. Advies: - Uitslag NIO, NPV-J en ZAT,Entreetoets - Schoolvorderingen / DLE - Ervaringen van leerkracht en intern begeleider Technisch lezen Begrijpend lezen SpellingInzichtelijk rekenen DL5356 55 DLE46554355+

23 Van groep 8 naar V.O. Jaarlijkse Cito toetsen Entreetoets groep zeven Schoolkeuzeonderzoek in groep acht Voortgang van de procedure Adviezen Vormen van Voortgezet Onderwijs

24 Praktijkschool Basis en kaderberoepsgerichte leerweg met LeerWegOndersteuning (LWO) Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde en Theoretische leerweg(MAVO) HAVO VWO

25 Aantal jaren per richting

26 Van groep 8 naar V.O. Jaarlijkse Cito toetsen Entreetoets groep zeven Schoolkeuzeonderzoek in groep acht Voortgang van de procedure Adviezen Vormen van Voortgezet Onderwijs Succeservaring in het V.O.

27 Succes is mede afhankelijk van: Hoe ervaart het kind: - Overstap naar VO - Puberteit - Vrienden en vriendinnen - Overige omstandigheden Is een juiste keuze garantie voor schoolsucces?

28 activiteiten: Project alcoholgebruik start 22 sept. Kinderpostzegels Bezoeken scholen V.O. Natuurexcursie Vormsel Texel 1 tm 5 juni Musical 30 juni

29 Centrale Eindtoets Basisonderwijs Verplichting voor alle basisscholen Telt niet mee voor schooladvies Data 21-22-23 april

30 Afronding: Op de hoogte blijven: stap even binnen www.werenfridus-wervershoof.nl


Download ppt "Informatie avond groep 8 Een prachtige school. twee enthousiaste leerkrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google