De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze. Inhoud Verschillen havo-3 / havo-4 Van mavo-4 naar havo-4 Keuzeproces tot nu toe Invulling profielen Verder verloop keuzeproces Rol van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze. Inhoud Verschillen havo-3 / havo-4 Van mavo-4 naar havo-4 Keuzeproces tot nu toe Invulling profielen Verder verloop keuzeproces Rol van."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze

2 Inhoud Verschillen havo-3 / havo-4 Van mavo-4 naar havo-4 Keuzeproces tot nu toe Invulling profielen Verder verloop keuzeproces Rol van de ouders in het keuzeproces

3 Verschillen havo-3 / havo-4

4 Klas 3 Altijd in zelfde klas Iedereen dezelfde vakken Relatief veel toetsen Werken voor overgangsrapport

5 Klas 4 Stamklas en clusters Iedereen andere vakken Beperkt aantal toetsmomenten (PTA) Schoolexamens Andere docenten

6 Van mavo-4 naar havo-4

7 Van mavo 4 naar havo 4 Aanmelden per mail bij decaan havo voor 4 april Doorstroomdossier Gemiddelde van 6,8 op schoolexamen en eindexamen (onafgeronde cijfers) Geen onvoldoendes voor vakken in HAVO-profiel Intakegesprek Masterclass = aanbevolen Aannamecommissie beslist Meer info op www.markenhage.nl bij downloadswww.markenhage.nl

8 Keuzeproces in HAVO-3 tot op heden…

9 Keuzeproces tot nu toe Profielkeuzelessen Keuzeweb (markenhagehv.dedecaan.net) Adviezen docenten Een enkele vakvoorlichting…

10

11 Invulling profielen

12 Indeling 2 e fase Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel (één vak verplicht)

13 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) Lichamelijke Opvoeding Levensbeschouwing Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) Profielwerkstuk Rekenen Mentoraat

14 Profielindeling Verplichte profielvakken Profielkeuzevakken

15 Welke profielen zijn er? Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

16 Cultuur en Maatschappij Alfaprofiel Brede algemene ontwikkeling Sociale, dienstverlenende beroepen Kunstzinnige beroepen

17 Cultuur en Maatschappij Frans of Duits Geschiedenis Keuze uit: Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijwetenschappen. Keuze uit: Tekenen, Muziek, Frans en Duits

18 Economie en Maatschappij Gammaprofiel Nadruk op economie Werken met mensen Werken in de commercie, accountancy, management

19 Economie en Maatschappij Economie Wiskunde A of B Geschiedenis Keuze uit: aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, management en organisatie, Frans of Duits

20 Natuur en Gezondheid Exacte vakken belangrijk Nadruk op biologie en scheikunde Werken in: gezondheidszorg, chemie, milieu, planten en dieren, laboratorium

21 Natuur en Gezondheid Wiskunde A of B Scheikunde Biologie Keuze uit: natuurkunde of aardrijkskunde

22 Natuur en Techniek Zeer exact en technisch profiel Rekenaars! Werken in: Luchtvaart, bouw, procestechnologie, meteorologie enz.

23 Natuur en Techniek Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Keuze uit: informatica of biologie

24 Vrije deel Eigen inbreng Soms tweede profiel Extra vak voor toelating HBO Alle vakken die binnen het rooster mogelijk zijn (extra eisen economie, natuurkunde en muziek) Naast eerder genoemde vakken ook Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) Minimaal 1 vak kiezen

25 Nieuwe vakken

26 Wiskunde Verdeeld over wiskunde A en B Advies wiskundedocent speelt belangrijke rol! Voorlichting voor 3 e klassen tijdens wiskundeles. Folder (binnenkort bij de decaan)

27 Wiskunde A Gericht op maatschappijprofielen en natuur en gezondheid Statistiek, kansberekening en toegepaste analyse Voor veel opleidingen verplicht

28 Wiskunde B Verplicht in Natuur en Techniek Profielkeuzevak in Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Voorbereiding op exacte studies Nadruk op analyse en meetkunde, algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden, redeneren, bewijzen en toepassen in authentieke situaties.

29 Maatschappijwetenschappen Verdieping in de maatschappijleer Goede voorbereiding op sociale, bestuurlijke en juridische opleidingen. Thema’s als: massamedia, ontwikkelingssamenwerking, multiculturele samenleving, criminaliteit en rechtstaat, en politieke besluitvorming. Onderzoeksvaardigheden

30 Bewegen, Sport en Maatschappij Meer dan bewegen alleen… Bewegen en regelen, bewegen en gezondheid en bewegen en samenleving. Organisatie sporttoernooien, EHBO, theorie van bewegen, helpen van andere leerlingen en eigen bewegingsbekwaamheid. Theorie en praktijk Keuzevak bij alle profielen

31 Informatica Goede voorbereiding op opleiding of werk in ICT Niet alleen werken met computers! Werken met informatie (uitwisselen en verwerken) en informatiesystemen. Projectmatig werken Onderwerpen als: informatiesystemen, computernetwerken, werking van computer, besturingssystemen, computercriminaliteit enz.

32 Management en Organisatie Gericht op bedrijfseconomie Kennis van verschillende organisatie- en bedrijfsvormen Veel boekhouding! Goede voorbereiding voor opleidingen in de marketing, commercie en accountancy Niet aan te bevelen zonder wiskunde

33 Verder verloop keuzeproces

34 Vervolg profielkeuzelessen Adviezen vakdocenten op magister Voorlichting studenten (facultatief) Voorlichting nieuwe vakken Interessetesten (facultatief) Voorlopige profielkeuze (eind februari/begin maart) Definitieve profielkeuze

35 Uw rol in het keuzeproces

36 Markenhagehv.dedecaan.net Leerlingen hebben inlogcodes  Zijn alle opdrachten gemaakt en voldoende? Informatie over doorstroomeisen (welk profiel geeft toegang tot welke opleidingen?) Handig  Links  Toelatingseisen Interessetests

37 Ga het gesprek aan over… Werkhouding (adviezen docenten…) Capaciteiten Eigenschappen Huidige interesses Toekomstwensen Aanleiding tot gemaakte keuzes (leuke leraar of echt goed onderbouwd?)

38 Definitieve profielkeuze Na de carnavalsvakantie Uitnodiging via leerlingen Gesprek van ongeveer 15 minuten U bent van harte welkom! Leerlingen dienen vooraf een voorlopige keuze te maken

39 Vragen Nu Na afloop Per mail: M.v.d.Steenoven@markenhage.nlM.v.d.Steenoven@markenhage.nl Telefonisch: 076-5141152 Tijdens profielkeuzegesprek


Download ppt "Profielkeuze. Inhoud Verschillen havo-3 / havo-4 Van mavo-4 naar havo-4 Keuzeproces tot nu toe Invulling profielen Verder verloop keuzeproces Rol van."

Verwante presentaties


Ads door Google