De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2015-2016

2 Programma 1.Naar het VO; tijdpad 2. Leerwegen in het voortgezet onderwijs 3. Het Schooladvies Hoe wordt het bepaald? Bovenschoolse toetsing De eindtoets en de invloed van het resultaat op het schooladvies. 4. De schoolkeuze De zoektocht naar een passende school Inschrijven School is Cool

3 1. Naar het Voortgezet Onderwijs; overzicht data

4 Tijdpad Wat?Wanneer? Voorlopig schooladvies30 november – 4 december Bovenschoolse toetsing (i.v.m. aanvraag leerwegondersteuning/ praktijkonderwijs) oktober 2015 – januari 2016 Cito LOVS M811-15 januari Definitief schooladvies + bespreken van het Onderwijskundig Rapport 18-22 januari Oriënteren op een nieuwe schooljanuari/ februari (zie overzicht per school) Inschrijvenjanuari tot maart/ april (Let op! Dit verschilt per school!) Data afname eindtoetsapril/ mei (exacte data bekend na keuze eindtoets) Uitslag eindtoetsMei (exacte datum bekend na keuze eindtoets)

5 2. Leerwegen in het Voortgezet Onderwijs

6 Overzicht onderwijsstelsel

7 Praktijkonderwijs 6-jarige opleiding Training in praktische vaardigheden Voorbereiding op de arbeidsmarkt Les in kleine groepen Getuigschrift Praktijkonderwijs

8 VMBO 4-jarige opleiding Vier verschillende leerwegen 1.Basisberoepsgerichte leerweg 2.Kaderberoepsgerichte leerweg 3.Gemengde leerweg 4.Theoretische leerweg Bepaalde leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in één van de leerwegen van het VMBO Niet alle scholen bieden de mogelijkheid tot leerwegondersteuning en er wordt niet altijd op dezelfde manier inhoud aan gegeven. Als uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteuning is het verstandig hiernaar te vragen tijdens het bezoeken van de scholen.

9 VMBO (vervolg)

10 Vanaf leerjaar 2 zijn er verschillende sectoren: Economie Horeca en recreatie Zorg en welzijn Groen Bouwen, wonen en interieur Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Techniek Dienstverlening en producten Niet iedere school heeft hetzelfde aanbod. Vraag hiernaar tijdens het bezoeken van de scholen. VMBO (vervolg)

11 HAVO 5-jarige opleiding Uitstroom naar HBO of VWO Nadruk op theoretische vakken en zelfstandig werken

12 VWO 6-jarige opleiding Doorstromen naar HBO of universiteit In het eerste of tweede leerjaar keuze tussen atheneum en gymnasium (met Grieks en/ of Latijn) Op sommige scholen wordt een speciale leerroute aangeboden zoals tweetalig onderwijs of het “technasium”. Het is verstandig hiernaar te vragen tijdens het bezoeken van de scholen.

13 Vier profielen: 1.Natuur en techniek 2.Natuur en gezondheid 3.Economie en maatschappij 4.Cultuur en maatschappij Stiuis Havo en VWO vanaf leerjaar 4

14 3. Het schooladvies Hoe wordt het bepaald? Bovenschoolse toetsing De eindtoets en de invloed van het resultaat op het schooladvies.

15 Het schooladvies Om tot een goed schooladvies te komen kijkt de school naar de algehele ontwikkeling van het kind: De cognitieve ontwikkeling en de leerprestaties: Resultaten methodegebonden toetsen Uitslagen Cito LOVS (groei van groep 3 tot 8) Entree-toets groep 7 Werkhouding & taakaanpak Motivatie & interesses Sociaal/ emotioneel functioneren & gedrag

16 Aanvraag LWOO of Praktijkonderwijs Bovenschoolse toetsing voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in het VMBO of voor het Praktijkonderwijs. (Drempeltoets en eventueel NIO) Indien de toetsen dit uitwijzen wordt er via het SWVVO een beschikking voor LWOO/ Praktijkonderwijs aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie (RVC).

17 De eindtoets Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle basisscholen. De eindtoets meet in welke mate de leerling de vastgestelde doelen voor taal en rekenen beheerst. De eindtoets geeft een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Het resultaat op de eindtoets is een tweede objectief gegeven naast het afgegeven schooladvies. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

18 Overeenkomsten tussen de verschillende eindtoetsen Er zijn 3 beschikbare eindtoetsen: 1.De Centrale Eindtoets van het CvTE 2.Route-8 Eindtoets van VISEON 3.De IEP Eindtoets van bureau ICE Alle toetsen zijn goedgekeurd door het ministerie van OCW. Alle toetsen hebben vergelijkbare normen die goedgekeurd zijn door de schoolinspectie.

19 De Centrale Eindtoets versus de Route-8 Eindtoets De Centrale EindtoetsDe Route-8 Eindtoets Afname op papierDigitaal; afname via de computer Keuze uit 2 niveaus: De Basistoets (schooladvies VMBO-t/ HAVO, VWO) De Niveautoets (schooladvies Praktijkonderwijs, VMBO-bk) Volledig adaptief: het programma bepaalt op grond van een gegeven antwoord het niveau van de volgende vraag. Afname duurt 3 dagdelenAfname duurt 1 dagdeel (maar mag verdeeld worden over meerdere dagdelen) Inhoud: Taal (lezen, woordenschat, schrijven, taalverzorging) Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden) Wereldoriëntatie (optioneel) Inhoud: Taal (lezen, luisteren, woordenschat, begrippenlijst, taalverzorging) Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden) Werkhouding en zelfconcept (optioneel)

20 De rol van de eindtoets bij het schooladvies. Wat is er veranderd t.o.v. voorgaande jaren? De eindtoets wordt in april in plaats van in februari afgenomen Het resultaat op de eindtoets wordt niet meegewogen in het definitieve schooladvies De uitslag van de eindtoets kan in bepaalde gevallen aanleiding geven tot het herzien van het definitieve schooladvies

21 4. De schoolkeuze De zoektocht naar een passende school Inschrijven

22 Hoe kiest u een passende school? Bezoek open dagen en voorlichtingsavonden Bekijk de websites en de schoolgids Lees de kwaliteitskaart (www.kwaliteitskaart.nl)www.kwaliteitskaart.nl Betrek uw kind in het keuzeproces. Het is belangrijk dat u en uw kind tevreden zijn met de gemaakte keuze.

23 Wat kunt u vragen? Voorbeeldvragen: Hoeveel leerlingen zijn er op de school? (grootschalig of kleinschalig) Moet uw kind naar een ander gebouw mocht hij/ zij van leerweg veranderen? Hoe is de leerwegondersteuning en leerlingbegeleiding georganiseerd? Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind? Hoe gaat de school om met huiswerk? Is er huiswerkbegeleiding? Voor een uitgebreide lijst met voorbeeldvragen, ga naar het tabblad groep 7/8 op www.cornelismusius.nlwww.cornelismusius.nl

24 Inschrijven Tijdens het gesprek in januari hoort u het definitieve schooladvies. U krijgt dan een schooladviesformulier met een unieke leerlingencode. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij één school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht neemt tevens met u het onderwijskundig rapport van uw kind door. Dit rapport wordt doorgegeven aan de school van uw keuze.

25 School is Cool Voor sommige leerlingen is het - om verschillende redenen – prettig om extra ondersteund te worden bij de overstap naar het VO. Voor deze leerlingen is er School's cool: een mentororganisatie die leerlingen helpt om de grote stap naar het VO te zetten. http://www.schoolscooldelft.nl/project/inhoud

26 Wij wensen u en uw kind veel succes bij het kiezen van een passende school!


Download ppt "Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google