De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs
C.B.S. Immanuël Woensdag 6 januari

2 PROGRAMMA Welkom Uitleg voortgezet onderwijs Uitleg CITO en advies
Mogelijkheid om vragen te stellen Afsluiting

3 Voor alle duidelijkheid
Dit is een algemene voorlichtingsavond.

4 Verschillen tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs

5 Basisonderwijs - Voortgezet onderwijs
Leerkrachten Overblijven Schooltijden Huiswerk Vervoer Kosten

6 Van Basisvorming naar Nieuwe Onderbouw:
Alle leerlingen kregen de eerste twee jaar dezelfde 15 vakken = basisvorming Meer vrijheid voor scholen, meer verschillen tussen scholen  tempo  aanpak  keuzemogelijkheden  moeilijkheidsgraad  sfeer

7 Zeven leergebieden in de Nieuwe Onderbouw
Nederlands Engels Wiskunde Natuur en techniek Mens en maatschappij Kunst en cultuur Sport en beweging

8 Inrichting voortgezet onderwijs

9 Inrichting voortgezet onderwijs

10 VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Duurt 6 jaar Atheneum of gymnasium Studiehuis: hoogste klassen Keuze voor profielen Voorbereiding op de universiteit of het HBO

11 Inrichting voortgezet onderwijs

12 HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
5 jaar Studiehuis: hoogste klassen Keuze voor profielen Voorbereiding op het HBO Met HAVO diploma kun je ook naar 5VWO

13 HAVO en VWO HAVO en VWO leerlingen zitten soms in
dezelfde brugklas. Daarna maken zij een keuze. Bij HAVO en VWO kiezen kinderen na de 3e klas voor profielen: Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

14 THEORETISCH GEMENGD KADERBEROEPSGERICHT BASISBEROEPSGERICHT LWOO

15 Inrichting voortgezet onderwijs

16 VMBO (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs)
4 jaar Voorbereiding MBO Keuze voor een sector: Techniek Economie Landbouw Zorg & Welzijn

17 Leerwegen op het VMBO 1. Theoretische leerweg: - 6 algemene vakken
- niveau van de vakken: hoog - geen beroepsgerichte vakken - sluit aan op de twee hoogste niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

18 Leerwegen op het VMBO 2. Gemengde leerweg: - 5 algemene vakken
- 1 beroepsgericht vak - Niveau van de vakken: Hoog - Sluit aan op de twee hoogste niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

19 Leerwegen in het VMBO 3. Kaderberoepsgerichte leerweg
- 4 algemene vakken - 2 beroepsgerichte vakken - niveau van de vakken: tussen hoog en basis - Sluit aan op de hogere niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

20 Leerwegen in het VMBO 4. Basisberoepsgerichte leerweg
- 4 algemene vakken - 2 beroepsgerichte vakken - niveau van de vakken: basis - De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op de twee lagere niveaus van het mbo: niveau 1 en 2.

21 VMBO te moeilijk? LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs

22 LeerWegOndersteunend- Onderwijs
Binnen het LWOO gaat men uit van 4 domeinen Technisch lezen Begrijpend lezen Spellen Inzichtelijk rekenen

23 LeerWegOndersteunend- Onderwijs
Voorwaarden: Op minimaal 2 van deze gebieden een achterstand Minimaal één moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreffen

24 Wat betekent LWOO voor een kind
Kleinere groep (alleen bij KB + BB) Meer persoonlijke begeleiding Buiten de klas een aantal keer per week extra hulp Let op: iedere school hanteert andere vormen. Bedenk dus goed van tevoren welke soort begeleiding bij uw kind past.

25 SCHOOLTYPES

26 Praktijkonderwijs Voor kinderen met een grote leerachterstand
Kleine groepen (8 à 10 leerlingen) Bereidt de leerlingen voor op de arbeidsmarkt Veel praktische werkzaamheden op school In de hogere leerjaren: veel stage Doel: aan einde van praktijkonderwijs passend werk voor de leerlingen Geen diploma; wel een getuigschrift Beslissing voor plaatsing: via Regionale Verwijzingscommissie

27 Inrichting voortgezet onderwijs

28 Hoe te komen tot een schoolkeuze?
De interesse, de motivatie en prestaties van uw kind Het advies van de school (zie volgende dia) De uitslag van de toetsen in groep 8 (Cito-eindtoets in februari) De prognose van Cito n.a.v. Entreetoets in groep 7 Eventueel een toelatingsexamen van een vmbo-havo-vwo school Eventueel de uitkomst van een psychologisch onderzoek

29 Voorlopig advies van de school
In de loop van de jaren heeft de school een goede indruk van de leerprestaties van uw kind gekregen Leerlingvolgsysteem (LVS) Methodegebonden toetsen De school heeft een indruk van de instelling van uw kind tegenover studeerwerk.

30 CITO-EINDTOETS De Cito-toets is geen examen waarvoor je kunt slagen of zakken: het is een hulpmiddel bij de keuze voor een bepaald type voortgezet onderwijs

31 CITO-EINDTOETS Veel scholen voor VO willen bij de aanmelding ook het resultaat zien dat een kind heeft behaald op een onafhankelijke toets of test De Cito-toets is (in de meeste gevallen) een betrouwbare voorspeller Vaak komen advies van basisschool (januari) en uitkomsten Cito-toets (februari) overeen

32 CITO-EINDTOETS Taal Rekenen Studievaardigheden Wereldoriëntatie

33 De proef op de som…..

34 De opgaven 4 en 5 bestaan uit vier zinnen. De vraag
is steeds: In welke zin is het schuin- en dikgedrukte woord fout gespeld? Opgave 4 A De laatste loodjes wegen het zwaarst. B Na de prijsuitreiking was er een receptie. C Waar is het garantiebewijs van dit horloge? D Wat zit er in die kartonne doos?

35 Opgave 5 A Het verwaarloosde paard zag er slecht uit. B Ik verraad onze geheime plek niet. C Ik zou hem daar om vijf uur ontmoetten. D Mijn vader leidt de vergadering.

36 CITO - UITSLAG

37 Januari en Februari: Open dagen van de VO-scholen bezoeken Inschrijven voor lesjesmiddagen 2, 3 en 4 februari: Cito-eindtoets

38 Maart: Begin maart: Cito-uitslag Ondertekenen onderwijskundig rapport wat u van ons ontvangt. Deze sturen wij na ondertekenen naar de VO-school waar leerling is aangemeld.

39 Mei Uiterlijk 1 mei worden ouders geïnformeerd over de toelating/plaatsing van hun kind op de betreffende school.

40 Opgeven nieuwe school VMBO-B en K, voor 1 maart
VMBO-T, HAVO en VWO, voor 24 maart U vult het betreffende aanmeldingsformulier in. U geeft ons het formulier en houdt zelf een kopie. Wij sturen het formulier naar de betreffende school

41 Hoe kiest u voor een school?
Bekijk de schoolgids (evt. op de website van de school) Bekijk de kwaliteitskaart van de inspectie: (www.kwaliteitskaart.nl) Bezoek de open dagen Informeer bij ouders die een kind op die school hebben. Zij hebben al ervaring Bekijk de website van de school

42 Aandachtspunten…. Hoe zit het met het helpen bij het huiswerk?
Controleert de school of een leerling spijbelt of niet? Wat gebeurt er bij het uitvallen van een les? Kan mijn kind extra les krijgen als het ergens moeite mee heeft? Hoe gaan ze om met dyslexie, dyscalculie enz.?

43 TOT SLOT Bezoek samen met uw kind de open dagen
Bespreek met uw kind wat het graag wil Kijk reëel naar de mogelijkheden van uw kind Denk goed na voor u een school kiest

44 Zijn er nog vragen?

45 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google