De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang 3D Tijd om anders te gaan denken. Plan van aanpak Kwantitatief: landelijke initiatieven afwachten om omvang in kaart te krijgen Kwantitatief:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang 3D Tijd om anders te gaan denken. Plan van aanpak Kwantitatief: landelijke initiatieven afwachten om omvang in kaart te krijgen Kwantitatief:"— Transcript van de presentatie:

1 Samenhang 3D Tijd om anders te gaan denken

2 Plan van aanpak Kwantitatief: landelijke initiatieven afwachten om omvang in kaart te krijgen Kwantitatief: landelijke initiatieven afwachten om omvang in kaart te krijgen Kwalitatief: onderzoek doen naar beleving van cliënten Kwalitatief: onderzoek doen naar beleving van cliënten

3 Kwantitatief: landelijk Zaanstad: Factlabs Zaanstad: Factlabs http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Welzijn_Integratie/Wel zijn/Welzijn_Algemeen/Zaanstad_stelt_vraaggerichte_benadering_van_gezinnen _centraal http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Welzijn_Integratie/Wel zijn/Welzijn_Algemeen/Zaanstad_stelt_vraaggerichte_benadering_van_gezinnen _centraal http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Welzijn_Integratie/Wel zijn/Welzijn_Algemeen/Zaanstad_stelt_vraaggerichte_benadering_van_gezinnen _centraal http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Welzijn_Integratie/Wel zijn/Welzijn_Algemeen/Zaanstad_stelt_vraaggerichte_benadering_van_gezinnen _centraal Overijssel / G32: HHM rapport inzicht in overlap, inclusief PV Overijssel / G32: HHM rapport inzicht in overlap, inclusief PV https://www.hhm.nl/download/NV121936_Rapportage_verkenning_ extramurale_persoonlijke_verzorging.pdf https://www.hhm.nl/download/NV121936_Rapportage_verkenning_ extramurale_persoonlijke_verzorging.pdf https://www.hhm.nl/download/NV121936_Rapportage_verkenning_ extramurale_persoonlijke_verzorging.pdf https://www.hhm.nl/download/NV121936_Rapportage_verkenning_ extramurale_persoonlijke_verzorging.pdf http://vngoverijssel.nl/media/download_gallery/AN121469%20Drie %20decentralisaties%20in%20samenhang_24%20gemeenten%20o verijssel.pdf http://vngoverijssel.nl/media/download_gallery/AN121469%20Drie %20decentralisaties%20in%20samenhang_24%20gemeenten%20o verijssel.pdf http://vngoverijssel.nl/media/download_gallery/AN121469%20Drie %20decentralisaties%20in%20samenhang_24%20gemeenten%20o verijssel.pdf http://vngoverijssel.nl/media/download_gallery/AN121469%20Drie %20decentralisaties%20in%20samenhang_24%20gemeenten%20o verijssel.pdf Wat levert 1 –gezin 1-aanpak op? Rendement van diverse pilots Wat levert 1 –gezin 1-aanpak op? Rendement van diverse pilots http://www.lpbl.nl/contentimage/MKBA%201gezin1plan%20LPBL% 20boekje%20v2.pdf http://www.lpbl.nl/contentimage/MKBA%201gezin1plan%20LPBL% 20boekje%20v2.pdf http://www.lpbl.nl/contentimage/MKBA%201gezin1plan%20LPBL% 20boekje%20v2.pdf http://www.lpbl.nl/contentimage/MKBA%201gezin1plan%20LPBL% 20boekje%20v2.pdf

4 Zaanstad - Factlabs 24 % van alle huishoudens in Zaanstad maakt gebruik van één of meerdere voorzieningen; 24 % van alle huishoudens in Zaanstad maakt gebruik van één of meerdere voorzieningen; 59 % van de huishoudens met een voorziening heeft meer dan één voorziening; 59 % van de huishoudens met een voorziening heeft meer dan één voorziening; 33% van de huishoudens met een voorziening heeft drie of meer voorzieningen. 33% van de huishoudens met een voorziening heeft drie of meer voorzieningen. Eén heeft er vijftien. Eén heeft er vijftien.

5 Zaanstad /2 Overlapping van doelgroepen Burgers met beperking en Wmo en cliëntenbegeleiding Burgers met beperking en Wmo en cliëntenbegeleiding Burgers met arbeidsbeperkingen en burgers met beperkingen Wmo Burgers met arbeidsbeperkingen en burgers met beperkingen Wmo Wajongers en leerlingen speciaalonderwijs–jongeren met begeleiding Wajongers en leerlingen speciaalonderwijs–jongeren met begeleiding Multiprobleemgezinnen: Wmo en jeugdzorg Multiprobleemgezinnen: Wmo en jeugdzorg

6 Overijssel / onderzoek G32 (HHM) Eerste analyse van cijfermateriaal: Begeleiding/WWB: 9% overlap Begeleiding/WWB: 9% overlap Begeleiding/Wmo: 44% overlap Begeleiding/Wmo: 44% overlap Ca. 67% wajong (met ondersteuning) naar WWnV Ca. 67% wajong (met ondersteuning) naar WWnV Begeleiding/AWBZ (Persoonlijke Verzorging/Verpleging): 30% overlap Begeleiding/AWBZ (Persoonlijke Verzorging/Verpleging): 30% overlap Begeleiding/Jeugdzorg: overlap ca. 7% (JGGZ: 38%) Begeleiding/Jeugdzorg: overlap ca. 7% (JGGZ: 38%)

7 40% zit in één regeling => efficiënt en effectief maken, verschuiving individueel naar collectief 40% zit in één regeling => efficiënt en effectief maken, verschuiving individueel naar collectief 60% zit in meerdere regelingen=> integrale methodiek effectief maken, 1-1-1 nodig en bespaart 60% zit in meerdere regelingen=> integrale methodiek effectief maken, 1-1-1 nodig en bespaart

8 Overlap in infrastructuur VNG: factsheet over overlap van infrastructuur stelsels met name VNG: factsheet over overlap van infrastructuur stelsels met name http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actue el/beleidsvelden/sociale_zaken/2012/20120412_fact sheets_samenhang_decentr.pdf http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actue el/beleidsvelden/sociale_zaken/2012/20120412_fact sheets_samenhang_decentr.pdf http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actue el/beleidsvelden/sociale_zaken/2012/20120412_fact sheets_samenhang_decentr.pdf http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actue el/beleidsvelden/sociale_zaken/2012/20120412_fact sheets_samenhang_decentr.pdf ‘Winst door verbinding’ VWS / transitiebureau ‘Winst door verbinding’ VWS / transitiebureau http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/as sets/Re-integratie/2012-10-25/Verkenning-Winst-door- verbinding-def.pdf http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/as sets/Re-integratie/2012-10-25/Verkenning-Winst-door- verbinding-def.pdf http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/as sets/Re-integratie/2012-10-25/Verkenning-Winst-door- verbinding-def.pdf http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/as sets/Re-integratie/2012-10-25/Verkenning-Winst-door- verbinding-def.pdf Divosa visie en website met voorbeelden Divosa visie en website met voorbeelden http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3- decentralisaties http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3- decentralisaties http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3- decentralisaties http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3- decentralisaties

9 Waar ziet men kansen: Inzet WWB-ers in WMO en in de wijk Combinatie van vervoersstromen Wijkgericht werken Echt integraal werken, inclusief integrale diagnose ICT ondersteunt integrale aanpak Dagbesteding / SW / werk projecten / WMO / Corporaties: ruimten / infrastructuur / kennis combineren Social Return breed toepassen bij aanbestedingen, subsidies, samenwerking en stimuleren bij andere partners Sterker beroep doen op eigen kracht: wat kan men zelf?

10 Beeld kwalitatief Laat in stand, wat goed werkt. Laat in stand, wat goed werkt. Het kan best efficiënter, denk mee. Het kan best efficiënter, denk mee. Begrip voor bezuinigingen, maar ook zorg. Begrip voor bezuinigingen, maar ook zorg. Er zit veel meer ‘eigen kracht’ bij cliënten dan jullie denken, ga die meer benutten. Er zit veel meer ‘eigen kracht’ bij cliënten dan jullie denken, ga die meer benutten. 1-1-1: ja, graag: wel met behoud van expertise 1-1-1: ja, graag: wel met behoud van expertise Keep it simple. Keep it simple.

11 Van belang Sociale zekerheid (Bijstand) Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeids- en re- integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Er zijn geen categoriale ontheffingen meer. Een individuele ontheffing heeft een tijdelijke karakter en betreft alleen de arbeidsverplichting. (korting oplopend in 2014 van € 13 miljoen tot structureel € 95 miljoen). Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeids- en re- integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Er zijn geen categoriale ontheffingen meer. Een individuele ontheffing heeft een tijdelijke karakter en betreft alleen de arbeidsverplichting. (korting oplopend in 2014 van € 13 miljoen tot structureel € 95 miljoen). De Huishouduitkeringstoets wordt ingevoerd per 1 januari 2015. De bijstandsuitkering wordt lager naarmate er meer inwonende volwassenen in een huishouden aanwezig zijn. Hier wordt een besparing van € 80 miljoen mee gerealiseerd. De Huishouduitkeringstoets wordt ingevoerd per 1 januari 2015. De bijstandsuitkering wordt lager naarmate er meer inwonende volwassenen in een huishouden aanwezig zijn. Hier wordt een besparing van € 80 miljoen mee gerealiseerd. In de WWB wordt vastgelegd dat gemeenten een bijstandsuitkering drie maanden moeten stoppen als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. In de WWB wordt vastgelegd dat gemeenten een bijstandsuitkering drie maanden moeten stoppen als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen (extra budget van € 80 mln. in 2014 en vanaf 2015 structureel € 100 miljoen). De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen (extra budget van € 80 mln. in 2014 en vanaf 2015 structureel € 100 miljoen). Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht. De IOAW vervalt. Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht. De IOAW vervalt.

12 Van belang Zorg Zorg Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De overheveling gaat gepaard met een efficiencykorting van € 290 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 1.700 miljoen. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De overheveling gaat gepaard met een efficiencykorting van € 290 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 1.700 miljoen. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening (korting oplopend in 2014 van € 89 miljoen tot structureel € 1.140 miljoen). De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening (korting oplopend in 2014 van € 89 miljoen tot structureel € 1.140 miljoen). Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in de Wmo (korting oplopend in 2015 van € 15 miljoen tot structureel € 50 miljoen). Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in de Wmo (korting oplopend in 2015 van € 15 miljoen tot structureel € 50 miljoen). Gemeenten kunnen huishoudelijke dienstverlening aanbieden. Hiervoor komt vanaf 2017 € 100 mln. structureel beschikbaar Gemeenten kunnen huishoudelijke dienstverlening aanbieden. Hiervoor komt vanaf 2017 € 100 mln. structureel beschikbaar

13 Van belang (vervolg Zorg) Decentralisatie van regelingen als compensatie eigen risico (1), de aftrek specifieke zorgkosten (2) en de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (3). Hieruit wordt een nieuwe gemeentelijke voorziening gefinancierd met een omvang van € 761 miljoen. Het rijk boekt een bezuiniging in van € 1.342 miljoen. Decentralisatie van regelingen als compensatie eigen risico (1), de aftrek specifieke zorgkosten (2) en de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (3). Hieruit wordt een nieuwe gemeentelijke voorziening gefinancierd met een omvang van € 761 miljoen. Het rijk boekt een bezuiniging in van € 1.342 miljoen. De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 naar gemeenten. Dit betreffen: de jeugdzorg (1), de gesloten jeugdzorg (2), de jeugd-GGZ (3), de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ (4) en de jeugdbescherming en jeugdreclassering (5). Het jeugdzorgbudget wordt additioneel verlaagd met € 150 miljoen (met een ingroei in 2015 en 2016 van € 40 miljoen en € 100 miljoen). Decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 naar gemeenten. Dit betreffen: de jeugdzorg (1), de gesloten jeugdzorg (2), de jeugd-GGZ (3), de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ (4) en de jeugdbescherming en jeugdreclassering (5). Het jeugdzorgbudget wordt additioneel verlaagd met € 150 miljoen (met een ingroei in 2015 en 2016 van € 40 miljoen en € 100 miljoen). Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: inzake de participatiewet (1), de algemene wet bijzondere ziektekosten (2), de wet maatschappelijke ondersteuning (3) en de jeugdhulpverlening (4) vergt dit één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: inzake de participatiewet (1), de algemene wet bijzondere ziektekosten (2), de wet maatschappelijke ondersteuning (3) en de jeugdhulpverlening (4) vergt dit één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Met gemeenten wil het kabinet bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is. Met gemeenten wil het kabinet bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is.

14 Tenslotte De invoerdata zijn helder: Participatiewet in 2014, AWBZ en Jeugdhulp in 2015. De invoerdata zijn helder: Participatiewet in 2014, AWBZ en Jeugdhulp in 2015. De budgetten zijn verder gekort. Jeugdhulp gaat in 2015 over met een korting van 15%, bij AWBZ is het op de meeste onderdelen met 25% gekort, van de re-integratiemiddelen in de participatiewet blijft weinig over en het budget voor hulp in de huishouding wordt 75% gekort. De budgetten zijn verder gekort. Jeugdhulp gaat in 2015 over met een korting van 15%, bij AWBZ is het op de meeste onderdelen met 25% gekort, van de re-integratiemiddelen in de participatiewet blijft weinig over en het budget voor hulp in de huishouding wordt 75% gekort. De gevolgen van de uitspraak dat decentralisaties in principe terecht komen bij 100.000+ gemeenten zijn nog onduidelijk, maar dat er samengewerkt moet worden is helder! De gevolgen van de uitspraak dat decentralisaties in principe terecht komen bij 100.000+ gemeenten zijn nog onduidelijk, maar dat er samengewerkt moet worden is helder! Er kan nog meer veranderen onderweg naar het vaststellen van de wetgeving. Er kan nog meer veranderen onderweg naar het vaststellen van de wetgeving.

15 PILOT DIEMEN PILOT DIEMEN


Download ppt "Samenhang 3D Tijd om anders te gaan denken. Plan van aanpak Kwantitatief: landelijke initiatieven afwachten om omvang in kaart te krijgen Kwantitatief:"

Verwante presentaties


Ads door Google