De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Referentiekader rekenen. Uit: /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Referentiekader rekenen. Uit: /"— Transcript van de presentatie:

1 Referentiekader rekenen

2 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

3 Commissie Meijerink ‘Over de drempels met taal en rekenen’ mei 2007 (staatssecretaris Van Bijsterveldt ) van OCW Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) adviseren over wat leerlingen op verschillende niveaus in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. nergens goed en officieel vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

4 Advies: Niveau’s Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

5 F is het fundamenteel niveau waaraan alle leerlingen moeten voldoen. Het gaat daarbij om functioneel gebruik van taal en rekenen, het dagelijks gebruik. 2F is het maatschappelijk niveau, het niveau dat nodig is om in de maatschappij te kunnen functioneren. 80 tot 90% van de mensen moet dit niveau bereiken. Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

6 Subdomeinen Getallen Verhoudingen Verbanden Meten en meetkunde

7 Daarbinnen soort ‘weten’ omschreven drie soorten: Paraat hebben: kennis van feiten en begrippen, reproduceren, routines, technieken. Functioneel gebruiken: probleemaanpak, toepassen, gebruiken, onderzoeksvaardigheden Weten waarom: begrijpen, principes, abstracties, rijke cognitieve schema’s, overzicht Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

8 Goed om te weten Referentiekader bevat geen nieuwe inhouden Referentiekader legt (nieuwe) accenten Referentiekader is geen curriculum en geen examenprogramma Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

9 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

10 Uit www.slo.nl

11 http://www.fi.uu.nl/rekenweb/

12 VMBO 2F verplicht voor alle leerlingen 2S mag als streefniveau (bijv bij GT) eindtoets rekenen 2F bij het examen 2014

13 bron: APS en FI

14 MBO 2F voor mbo 1,2,3 3F voor mbo 4 mbo4 examen rekenen 3F (2013-14) Ook examens voor mbo2-3 (2F) (2014-2015) Pilot voor mbo1

15 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

16 Onderscheid 2F en 3F Complexiteit – Van de situatie meteen duidelijk wat je moet doen geen overbodige of missende informatie – Van het rekenen In een of beperkt aantal stappen Geen combinaties uit domein Eenvoudige getallen (bijv. Alleen veelvoorkomende breuken)

17 Nodig Overleg tussen docenten, gedeelde ‘zorg’ Zicht op rekenen PO, VMBO en MBO Kennen van elkaars doelen, lesmateriaal en didactiek TIP: bekijk samen werk van leerlingen Rekenen niet vermijden maar benoemen TIP: ook in alledaagse situaties

18 http://www.youtube.com/watch?v=jZs1MFhF9i8&feature=related Stand and Deliver (1988): http://www.youtube.com/watch?v=-WOgLltWhgg&feature=related

19 Bronnen en meer info: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/ http://www.fi.uu.nl/rekenweb/ http://www.fi.uu.nl/rekenweb/referentiekader/welcome.xml?domein=Getall en&kolommen=2&niveau1=2F&niveau2=3F http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/

20 20


Download ppt "Referentiekader rekenen. Uit: /"

Verwante presentaties


Ads door Google