De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISBI (Integrale Studentenbegeleiding Bij Internationalisering): THEMASESSIE Interculturele trajectbegeleiding bij uitgaande en inkomende studenten Agnes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISBI (Integrale Studentenbegeleiding Bij Internationalisering): THEMASESSIE Interculturele trajectbegeleiding bij uitgaande en inkomende studenten Agnes."— Transcript van de presentatie:

1 ISBI (Integrale Studentenbegeleiding Bij Internationalisering): THEMASESSIE Interculturele trajectbegeleiding bij uitgaande en inkomende studenten Agnes Dillien – 12 oktober 2012

2 DE WEG WIJZEN EN DAN LOS LATEN…?

3 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven De GPS-gids voor studenten 3 URL: https://associatie.kuleuven.be/isbi/gps-gids-internationalisering/internationalisering

4 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Ontwikkeling van competenties -Onderscheid internationale/interculturele en algemene competenties -Studies wijzen aan dat ze extra ontwikkeld worden dankzij een internationale ervaring -Een integrale/optimale begeleiding van studenten om competenties te maximaliseren -Inzet van Buddy-werking en PAL-technieken om nog extra competenties te ontwikkelen (bv. coachend-faciliterende vaardigheden, teamwerk, motiveren) 4

5 THEMASESSIE INTERCULTURELE TRAJECTBEGELEIDING

6 TRAJECTBEGELEIDING UITGAANDE STUDENTEN

7 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Interculturele trajectbegeleiding Studenten op uitwisseling: “the big black hole”? Verantwoordelijkheid bij ontvangende instelling? 7

8 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Mobiliteit en internationaal/interculturele competenties -Mobiliteit creëert kansen om deze competenties te verwerven -Het gebeurt niet altijd automatisch -Interculturele competentieverwerving is niet gegarandeerd. -Cfr Dr J De Wit – De wet van de stimulerende achterstand. 8

9 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven DOEL VAN DE INTERCULTURELE TRAJECTBEGELEIDING Studenten bewuster maken van de ontwikkeling van internationaal-interculturele competenties tijdens de buitenlandervaring Begeleiding (coaching) van uitgaande studenten door docent en medestudenten Kruisbestuiving tussen studenten op uitwisseling mogelijk maken (PAL-component)

10 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Zie ook GPS-gids Hoe bereid ik mij inhoudelijk voor op een mobiliteitservaring?Hoe bereid ik mij inhoudelijk voor op een mobiliteitservaring? Hoe haal ik het maximum uit mijn mobiliteitservaring? Hoe kan je je mobiliteitservaring meenemen in je verdere leven?Hoe kan je je mobiliteitservaring meenemen in je verdere leven?

11 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven De interculturele trajectbegeleiding inbedden in de begeleidingsstructuur van de opleiding/departement/faculteit De interculturele trajectbegeleiding vraagt een extra inspanning van het personeel van de instelling.

12 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Mogelijkheid 1 Materiaal van de interculturele trajectbegeleiding voor zelfstudie. Studenten nemen in het e-portfolio op dat ze via de mobiliteit internationaal-interculturele competenties verwierven. Geen groepsbegeleiding (minst arbeidsintensieve aanpak). Mogelijkheid 2 Uitgaande studenten worden door een ISBI-coach begeleid via maandelijkse skypesessies.

13 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Aanpak van mogelijkheid 2 -Kennismaking via mindmap -Groepssupervisies via Skype (maandelijks) -Doorlopen van het document “de ontwikkeling van internationaal-interculturele competenties”. -Vragenlijsten doen de student nadenken over zichzelf en zijn eigen internationaal-interculturele achtergrond. -Per periode worden 3 “culturele ervaringen” genoteerd en besproken met de groep -Feedbackgesprek na terugkeer (individueel) 13

14 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Coördinator interculturele trajectbegeleiding ISBI-coach 1ISBI-coach 2ISBI-coach 3ISBI-coach … 1 of meerdere groepen van 4 à 5 studenten (verschillende bestemmingen) De ISBI-coach

15 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven De voorbereiding van de trajectbegeleider/coach

16 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Instrumenten 16

17 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Vragen op voorhand te beantwoorden (en achteraf ter voorbereiding van de nabespreking) Ontmoetingen met mensen in je eigen land Ontmoetingen me mensen in een ander land Mijn interculturele achtergrond Uitspraken over contacten met mensen met verschillende culturele achtergrond Ervaring met vreemde talen Niet op mij van toepassing Misschien Volledig op mij van toepassing 1.In een restaurant eet ik vaak gerechten met ingrediënten die mij onbekend zijn. 1.Ik zoek vaak contact met andere mensen met de bedoeling zo veel als mogelijk te weten te komen over hun cultuur. 1.Als andere mensen zich niet gemakkelijk voelen in mijn aanwezigheid, voel ik dat. 1.Ik vind het niet moeilijk om mij aan te passen aan mensen met een andere afkomst. 1.Als mensen zich gedragen op een manier die ik niet begrijp, dan vraag ik waarom zij zich zo gedragen. 1.Als ik nieuws hoor over een catastrofe in een ander land dan ben ik begaan met het lot van de mensen daar. 1.Als ik als nieuwkomer in een groep mensen met verschillende nationaliteiten terecht kom, dan probeer ik uit te vinden hoe deze groep functioneert door hen te observeren.

18 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Oefensessie Concrete momenten afspreken Taken plannen op toledo (mindmap, interculturele ervaringen 1x per maand) Gesprek van 1 uur Coach fungeert als moderator

19 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven “Het intercultureel leren van elkaar” 19 Samenwerken

20 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Na terugkeer Evaluatiedocument Terugkeergesprek Opname van internationaal- interculturele competenties in het (e)-portfolio

21 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Terugkeergesprek: voorbeeld van verloop Hoe was terug thuis komen? (zie ook train the trainer terugkom-moment) De vergelijking van de vragenlijsten uit het document (Bijlage 9 – De ontwikkeling van internationaal – interculturele competenties) Vindt de student van zichzelf dat hij de kansen van de mobiliteit maximaal heeft benut? Mocht de student opnieuw kunnen vertrekken: wat zou hij opnieuw doen? Wat zou hij anders doen? Hoe zien de plannen voor de toekomst er uit? Hoe krijgt deze ervaring daarin een plaatsje? …

22 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Evaluatie van de methodiek 22

23 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven EXTRA LEERUITKOMSTEN EN BASIS VOOR VERDERE PROFESSIONALISERING Internationaal-interculturele competenties Algemene competenties ICT-skills Omgaan met sociale media ………..

24 TRAJECTBEGELEIDING INKOMENDE STUDENTEN

25 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Wiens verantwoordelijkheid? Onder de verantwoordelijkheid van de gastinstelling of de zendende instelling? Inkomende studenten andere behoeften? Zelfde rechten! (Erasmus Charter)

26 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Gedeelde verantwoordelijkheid Zendende : curriculum van de student Ontvangende: eigen cultuur Stages: ontvangende instelling is eerste aanspreekpunt Uitwisselingsstudenten leren van elkaar

27 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Hoe pak je dat aan? Duidelijke afspraken qua rolverdeling Communiceren met betrokkenen over de begeleiding Begeleiding opzetten Evaluatie van de begeleiding

28 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Betrokkenen inkomende studenten

29 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Intensieve begeleiding Onthaal en installatie Volwaardig curriculum Vinden en begeleiden van een (zinvolle) anderstalige stage Omgaan met de vreemde taal Extra kansen grijpen voor internationaal-interculturele competenties

30 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Trajectbegeleiding inkomende studenten opzetten. Studie (gemakkelijk want studenten zijn op campus) Stage (niet veel aanwezig op campus): begeleiding per google docs of skype ……. -Tussentijdse en eindevaluatie -Work placement follow-up form

31 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Trajectbegeleiding = Proces Voortdurende aandacht Continue opvolging Gesprekstechnieken Empathie Structuren inbouwen Ook de coach leert…..

32 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven

33 BEDANKT!

34 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Contact Thomas More Kempen Projectcoördinator: Inge Vervoort inge.vervoort@khk.be Promotor: Agnes Dillien agnes.dillien@khk.be agnes.dillien@khk.be Co-promotor: Robert Vierendeels robert.vierendeels@khk.be 34


Download ppt "ISBI (Integrale Studentenbegeleiding Bij Internationalisering): THEMASESSIE Interculturele trajectbegeleiding bij uitgaande en inkomende studenten Agnes."

Verwante presentaties


Ads door Google