De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 25 maart 2014: Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Begaafde leerlingen uitdagen met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 25 maart 2014: Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Begaafde leerlingen uitdagen met."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 25 maart 2014: Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Begaafde leerlingen uitdagen met rijke leeractiviteiten

2 Plan van aanpak toptalent 30 miljoen voor excellentie 29 miljoen voor hoogbegaafdheid Ontwikkelingen die van belang zijn www.talentstimuleren.nl

3 (hoog)begaafdheid ontwikkelings- potentieel gedrevenheid creërend (denk)vermogen probleem  oplossing problemen herkennen meerdere oplossingen meerdere invalshoeken autonoom scherpe waarneming intens snel zelfsturend zelf ontdekkend reflecterend procesgericht plezier in creëren productief flow origineel enthousiast voor passies brede interesse specifieke, diepgaande interesses kritisch sterk rechtvaardigheidsgevoel zoekend naar betekenis zet door actief veel energie ondernemend initiatiefrijk nonconformistisch nieuwsgierig intrinsiek gemotiveerd gefocust veel ideeën Dweck: FIXED vs growth mindset Luc Stevens Dabrowski: overexcitabilities rijk en levendig voorstellingsvermogen Ken Robinson rijke fantasie flexibel omgaan met ambiguïteit Csikszentmihalyi perfectionistisch veeleisend eigengereid eigen-wijsheid veel willend leergierig kennishonger opvallend gevoel voor humor gevoelig

4 Ontwikkelingsgerichte doelen stellen Doelgericht werken aanvullende leerdoelen voor verrijkend onderwijs inzicht in (eigen) leer- en denkvoorkeuren sterke en minder sterke kanten bewust ontwikkelen (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) www.talentstimuleren.nl

5 (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) www.talentstimuleren.nl

6 Kerndoelen  relateren aan persoonlijke ontwikkeling Kerntaak van het onderwijs Toerusting van leerlingen om actief naar eigen vermogen en behoeften betekenisvol bij te dragen aan de maatschappij, met behoud van eigenheid  Verbinden aan persoonlijke doelen!  Reflectievragen stellen Wat wil ik? Wie ben ik? Wat vind ik? Wat kan ik? Wat doe ik? Waar ben ik? [Bateson: reflectiemodel en kernvragen, Korthagen: ui-model, Offman: kernkwaliteiten)] www.talentstimuleren.nl

7 MissieWaartoe? VisieWie? KeuzesWaarom? Richting Wat kan ik en hoe? ActieWat doe ik? Grenzen Waar en Wanneer? Piramidemodel (Bateson) Kern en Visie Identiteit Waarden en Overtuigingen Vaardigheden en Kwaliteiten Gedrag Omgeving www.talentstimuleren.nl

8 Kern en Visie Identiteit Waarden en Overtuigingen Vaardigheden en Kwaliteiten Gedrag Omgeving www.talentstimuleren.nl

9

10 Hogere denkvaardigheden stimuleren en ontwikkelen  Analyseren Het effectief oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.  Evalueren Het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen en onderbouwen van een mening en kiezen van de meest geschikte oplossing.  Creëren Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. [Bloom: taxonomie, Sternberg: denkvaardigheden] www.talentstimuleren.nl

11 Doelen stellen bij ‘leren denken’ Analytisch denkenKritisch denkenCreatief denken Ik herken verschillen en overeenkomsten tussen dingen Ik ga na of wat ik denk over een onderwerp klopt met de feiten Ik bedenk meerdere oplossingen voor een vraag of probleem Ik zie het verband tussen waardoor iets komt (de oorzaak) en het gevolg ervan Ik controleer of nieuwe informatie klopt en overeenkomt met informatie die ik al heb Ik bedenk originele oplossingen voor een vraag of probleem Ik maak ingewikkelde problemen gemakkelijker door ze op te delen in kleinere problemen Ik onderscheid feiten van meningen Ik zet ideeën om in praktische oplossingen Ik luister naar de mening van anderen voordat ik mijn mening vorm Ik neem afstand van een probleem om het even op me in te laten werken Ik onderbouw mijn mening met argumenten Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte Ik verzamel informatie door meerdere bronnen te gebruiken www.talentstimuleren.nl

12 Vaardigheden voor de toekomst (brede ontwikkeling en 21st century skills)  Zelfsturing Het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door doelen te stellen en ook bij tegenslagen doorzetten.  Zelfinzicht Het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten waar de eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen nog bereikt moeten worden.  Motivatie De wil om te weten, te kunnen en te leren. Deze wil kan gebaseerd zijn op eigen behoeften, zelf geformuleerde doelen, of het beeld over eigen vaardigheden. www.talentstimuleren.nl

13 ZelfsturingZelfinzichtMotivatie Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is Ik ben trots op mijzelf en mijn werk Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren Ik werk zelfstandig als dat nodig is Ik weet waar ik goed en minder goed in ben Ik zet door wanneer iets niet direct lukt Ik zorg dat mijn werk er netjes en verzorgd uit ziet Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf ook werken aan dat waar ik minder goed in ben Ik kies moeilijke opdrachten zodat ik iets kan leren Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf niet uit kom Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel mijn eisen niet té hoog Ik vraag door totdat ik het echt begrijp Ik weet welke stappen ik moet zetten en hoe ik deze moet uitvoeren Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen lukt Ik zorg dat ik alle dingen die ik nodig heb bij me heb of regel dat ze er zijn Ik ga goed om met kritiek en flexibel met tegenslagen en begrijp dat ik hier iets van kan leren Ik zorg dat ik het belangrijkste af heb voor de tijd om is Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor Ik houd me aan mijn planning en stel deze bij als dat nodig is www.talentstimuleren.nl

14 Vaardigheden voor de toekomst (brede ontwikkeling en 21st century skills)  Samen leren Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel en bijdragen aan het bevorderen van een goede onderlinge sfeer. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor zo goed mogelijk inzetten.  Ict vaardigheden Het toepassen van digitale middelen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken, waaronder het ontwikkelen van producten.  Communiceren Duidelijk maken in begrijpelijke taal van meningen en ideeën van zichzelf en anderen, via vragen stellen, luisteren en feedback geven en ontvangen. www.talentstimuleren.nl

15 Samen lerenIct vaardighedenCommuniceren Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij horen wat ik ergens van vind en hoe ik me voel Ik kan met behulp van de computer/tablet/iPad werken met digitale leeractiviteiten Ik luister goed naar de ideeën van anderen en verdedig mijn eigen ideeën Ik houd rekening met de regels die voor de groep belangrijk zijn Ik kan teksten/presentaties maken en bewerken met programma’s op de computer/tablet/iPad Ik kan goed gegevens samenvatten Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan alleen Ik kan goed omgaan met diverse mediatoepassingen als Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Wikipedia, YouTube. Ik schrijf duidelijk en zonder fouten Ik maak anderen enthousiast om samen ergens een succes van te maken Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan anderen op een manier die past bij mij én bij het doel van dat moment Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor iedereen goed werkt Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken te vervullen Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun beleving Ik geef kritiek en complimenten op een manier zodat de ander er ook iets aan heeft www.talentstimuleren.nl

16 Metacognitieve vaardigheden  Denken over denken Het bewust denken over de procesvoortgang en het eigen werk en dit beoordelen op effectiviteit. Uit feedback informatie halen voor toekomstig leren en om doelen bij te stellen. Denken over denken Ik geef sterke punten van mijn aanpak/uitwerking aan Ik geef verbeterpunten van mijn aanpak/uitwerking aan Ik waardeer het leerproces ook als het resultaat tegenvalt Ik gebruik feedback om me in de toekomst te verbeteren Doelen stellen bij… www.talentstimuleren.nl

17 Talent in ontwikkeling (Houkema & Kaput, 2011) www.talentstimuleren.nl

18 Er kan een keuze gemaakt worden uit een combinatie van: compacten, verrijken, versnellen en/of peergroeponderwijs Belangrijk: Het aanbieden van leerstof die een beroep doet op de specifieke (leer)eigenschappen van de zeer talentvolle leerlingen Werk aan doelen (cognitief en niet-cognitief) Vanuit de individuele leerlingbehoeften Die vooraf met de leerling zijn besproken Naast doelen worden eisen gesteld Belangrijkste voordeel verrijkings-/peergroep: omgaan met ontwikkelingsgelijken Aan het werk met talent www.talentstimuleren.nl

19 Verschillende perspectieven mogelijk bijv. Bloom’s Taxonomie, Sternberg, Boeiend onderwijs, Leonardo, Neo, 21st century skills of MI van Gardner Hogere orde denkvaardigheden  Analyseren  Evalueren / reflecteren  Creëren www.talentstimuleren.nl www.talentstimuleren.nl/thema/ stimulerend-signaleren/rijke- leeractiviteiten

20 Programma verrijkingsgroep Strategische denkspelen www.mijneigenproject.nl Filosoferen Ik-museum / creatieve opdracht Opdrachten in digitale leeromgeving Acadin Coöperatieve denkspelen en werkvormen Naast werk in de verrijkingsgroep krijgen ze ongeveer een half uur werk in de week mee dat ze in de eigen klas mogen maken. De bovenbouw krijgt daarnaast Leren leren Engels - Diary of a Wimpy Kid www.talentstimuleren.nl

21 Van het kiezen/ bestuderen van een onderwerp, via plannen, doelgroep bestuderen, product kiezen naar presenteren van project, met als doel: ‘leren leren’ stimuleren Mijn eigen project.nl www.talentstimuleren.nl

22 Mindmap mijn eigen project incentive www.talentstimuleren.nl

23 Filosoferen Stimuleren van analyseren, evalueren en creëren www.talentstimuleren.nl

24 Ik-museum Stimuleren van het creëren en zelfinzicht vergroten www.talentstimuleren.nl

25 Digitale leeromgeving Acadin Uitdagende leeractiviteiten voor leerlingen, aansluitend bijleeractiviteiten – interesses – behoeften Leerlingen kunnen via Acadin vragen aan mij stellen Online video te bekijken via: www.acadin.nl/over-acadin/ www.talentstimuleren.nl

26 Bovenbouw Leren leren (van werking van het brein tot zelf beter leren) Engels - Diary of a Wimpy Kid (hoe leer je een andere taal) Bijzonder: de leerlingen van groep 7 krijgen elke week ook een half uur huiswerk. www.talentstimuleren.nl

27 Nu iPad-les Met de App iHots: hogere orde denkvaardigheden stellen voor project Met de App iMovie: via mindmap en script in groepen een trailer voor film maken www.talentstimuleren.nl

28 Ter overweging: Is andere inhoud nodig? Is andere toetsing dan a,b,c en d nodig? www.talentstimuleren.nl

29 Meer informatie www.talentstimuleren.nl www.talentstimuleren.nl

30 Meer informatie www.talentstimuleren.nl www.talentstimuleren.nl


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 25 maart 2014: Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Begaafde leerlingen uitdagen met."

Verwante presentaties


Ads door Google