De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe curriculum Arts-Patient- Communicatie Op basis van het Landelijk APC-curriculum 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe curriculum Arts-Patient- Communicatie Op basis van het Landelijk APC-curriculum 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe curriculum Arts-Patient- Communicatie Op basis van het Landelijk APC-curriculum 2012

2 Vraagverheldering…  https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=742 https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=742

3 Het nieuwe APC curriculum Wat is nieuw? 1.Betere integratie vak-inhoud en communicatie 2.Doelgerichte communicatie staat dichter bij de opleidingspraktijk 3.Eén aanpak voor TKD en praktijk

4 Doelgerichte communicatie 2011: Proefschrift Wemke Veldhuijzen: “Communicatie is doelgericht” “Consultspecifieke doelen worden door de individuele arts gekozen op grond van taakopvatting en poging tot aansluiting bij individuele patiënten en hun medische problemen” “Vervolgens selecteren de artsen de communicatietechnieken waarvan ze verwachten dat die het meest effectief zijn bij het realiseren van de consultspecifieke doelen in de omgang met de specifieke patiënt van dat moment”

5 Opdracht  Wat moet de aios aan het einde van het eerste jaar kunnen binnen de competentie APC?  Welke competenties zet je als opleider in bij het begeleiden en beoordelen van APC-leren?  Welke competentie zet je al goed in en welke wil je nog beter leren (inzetten)?

6 Doelgerichte communicatie TaakDoelen Communicatie Context

7 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen Hulpvraag; Verwachtingen Wensen; Behoeften Artsfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen (Voor-) Kennis Verwachtingen Doelen Consultfactoren: type consult fysieke omstandigheden aard van het probleem beschikbare tijd arts-patiëntrelatie

8 De taken van de huisarts in het consult Structuur bieden Relatie opbouwen Beginnen van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg, advies en planning Beëindigen van het consult

9 Het nieuwe APC curriculum De mate waarin de verschillende taken van belang zijn, hangt af van de contextfactoren en de doelen (beoogde resultaten) die daaruit voortkomen.

10 Mengpaneel

11 Het nieuwe APC curriculum

12 Literatuur  Studiewijzer  Syllabus  Boek: Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. J.Silverman, S.Kurtz, J.Draper. Derde druk, 2014, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV. Observatieinstrumenten:  MAAS-Globaal  KPB

13 Programma  Thema 1. Inleiding in de communicatie  Thema 2. Begin van het consult  Thema 3. Informatie inwinnen  Onderlinge toetsing 1  Thema 4. Informeren  Thema 5. Beleid afstemmen en het consult afsluiten  Onderlinge toetsing 2  Thema 6. Actief luisteren  Thema 7. Referentiekader en SCEGS  Thema 8. Beïnvloeding van patiënten  Toets consultvoering  Thema 9. De relatie opbouwen  Thema 10. Metacommunicatie

14 Leercirkel van Kolb

15 APC curriculum  Zelfstudie  Praktijkopdrachten  Videos  Presentatie  Oefenen  IOPs  Toets

16 Pauze

17 Doelgerichte communicatie TaakDoelen Communicatie Context

18 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen Hulpvraag; Verwachtingen Wensen; Behoeften Artsfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen (Voor-) Kennis Verwachtingen Doelen Consultfactoren: type consult fysieke omstandigheden aard van het probleem beschikbare tijd arts-patiëntrelatie

19 De taken van de huisarts in het consult Structuur bieden Relatie opbouwen Beginnen van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg, advies en planning Beëindigen van het consult

20 Het nieuwe APC curriculum

21 Hoe stel je het mengpaneel in bij…  Een 32-jarige vrouw met acute buikpijn op de HAP  Een 32-jarige moeder met haar 3-jarige dochtertje met vlekjes  Een 32-jarige vrouw met langer bestaande moeheid.

22 Hoe zet je het mengpaneel in? Een video van een aios om te oefenen  https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=971 https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=971  https://www.hagrotterdam.nl/index.php?stream&id=1ff1fc9df922bdbfbd 50e9f47c1c98a84237e66348bd3149001e05c2109a5065d4925128&na am=KPB%20instructie%20video%201&file=971 https://www.hagrotterdam.nl/index.php?stream&id=1ff1fc9df922bdbfbd 50e9f47c1c98a84237e66348bd3149001e05c2109a5065d4925128&na am=KPB%20instructie%20video%201&file=971

23 Lunchpauze

24 MAAS-Globaal I. Communicatie vaardigheden per fase II. Algemene communicatie vaardigheden 1. Opening8. Exploreren 2. Vervolgconsult9. Emoties 3. Hulpvragen10. Informatie-overdracht 4. LO11. Samenvatten 5. Diagnose12. Structurering 6. Beleid13. Empathie 7. Consultevaluatie III. Inhoudelijke Aspecten 14. Anamnese 15. Onderzoek 16. Diagnose 17. Beleid

25 Doel gebruik MAAS-globaal  Dezelfde taal spreken  Vaardigheden concreet benoemen helpt bij het aanleren  Gereedschapskist

26 Criterium ‘Exploreren’  Lees het criterium in de MAAS-Globaal handleiding  Wat valt je op?

27 Enkele andere criteria bestuderen  Per tweetal de kern eruit halen

28 Het nieuwe APC curricumlum Hoe verhouden de Maas globaal en het mengpaneel zich?

29 Oefenen met mengpaneel en MAAS-Globaal  https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=1551 https://www.hagrotterdam.nl/php/do/fetchDocument.php?id=1551

30 Het nieuwe APC curriculum

31 Eigen consulten bekijken in subgroepen Met gebruik van  Mengpaneel  MAAS-Globaal

32 Afronding dag 1  Terugblik op de dag  Opdracht voor woensdag:  Leervraag bij eigen consultopnames bedenken  Informatie over APC onderwijs lezen

33 Videofragment Taarten van Abel  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1264513 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1264513

34 Agenda-led Outcome-based Analysis Wat is nieuw aan de ALOBA benadering? -De bespreek agenda waarin centraal staat wat de dokter en de patiënt willen bereiken (outcome) -Analyse van wat wél werkte in de communicatie en wat níet bleek te werken -Suggesties over wél werkende communicatie bespreken en oefenen

35 Agenda-led Outcome-based Analysis Klassieke benadering Positieve en negatieve feedback over communicatie van de dokter volgens (soms objectieve en soms subjectieve) criteria De inbrenger moet vervolgens zelf zien hoe de feedback in verbeteringen om te zetten De ALOBA benadering Welke communicatie was effectief om de doelen van patiënt en dokter te bereiken en welke communicatie was niet effectief? Suggesties voor effectieve communicatie en oefenen daarvan in simulatiesituatie

36 Agenda-led Outcome-based analysis  Inbreng van consult door Bertien  Irene als opleider  Consultanalyse aan de hand van ALOBA bespreekmethode

37 Agenda-led Outcome-based Analysis “ Benodigdheden” bij consultanalyse:  Stappen in de ALOBA benadering  Mengpaneel  Mengpaneel gekoppeld aan Maas

38 Agenda-led Outcome-based Analysis Straks oefenen aan de hand van de eigen consulten  Vaststellen wat dokter en patiënt willen bereiken  Welke instelling van het mengpaneel hoort daarbij?  Samenstellen van de bespreekagenda  Beantwoorden van de vraag welke communicatie effectief en welke niet effectief was  Suggesties opperen voor alternatieven die wel effectief zouden kunnen zijn

39 Transfer naar opleidingspraktijk Maak een IOP voor jezelf:  Wat wil je in de begeleiding van APC van jouw aios toepassen?  Hoe weet je dat dit is gelukt?

40 Afronding van de cursus  Terugblik in subgroepjes  Plenaire uitwisseling  Evaluatieformulieren  Rondje: Eén Tip en één Top


Download ppt "Het nieuwe curriculum Arts-Patient- Communicatie Op basis van het Landelijk APC-curriculum 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google