De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie APC project ‘APC curriculum Huisartsopleidingen en vertaling naar APC onderwijs’ 15 juni 2012 Projectgroep Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie APC project ‘APC curriculum Huisartsopleidingen en vertaling naar APC onderwijs’ 15 juni 2012 Projectgroep Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie APC project ‘APC curriculum Huisartsopleidingen en vertaling naar APC onderwijs’ 15 juni 2012 Projectgroep Communicatie

2 1. Welkom Allen! 1. Welkom Allen! 1. Welkom en introduceren projectgroep fase 2 2. Doelen en ontwikkeling APC project fase 1 3. Onderwijsproducten fase 1 4. Doorstart APC project fase 2 5. Doelen en programma

3 Bedankt! Kees van der Post en Blanca Smit verlaten de projectgroep na fase 1! Bedankt voor alle hulp en welkom aan …

4 Welkom! Patrick Dielissen en Mirjam Nijveldt, zij zullen de projectgroep versterken in fase 2! De projectgroep is nu als volgt samengesteld …

5 Projectgroep Communicatie fase 2 Angelique Timmerman (UM) - gedragswetenschapper, projectleider APC project Geurt Essers (LUMC) - gedragswetenschapper, promovendus contextspecifieke communicatie (huisartsopleiding UMC St. Radboud) Chris Rietmeijer (VU) - huisarts, onderwijsontwikkelaar en teamleider Patrick Dielissen (UMC St. Radboud) – huisarts, onderwijsontwikelaar, docent Mirjam Nijveldt (Huisartsopleiding Nederland) – onderwijskundige, betrokken bij Scholingsplan voor Huisartsopleiders, Landelijk Opleidingsplan, KBA ontwikkeling

6 2. Doel en ontwikkeling fase 1 Ontwikkeling landelijk APC curriculum met de volgende uitgangspunten (doel APC project): 1. Complexe beroepssituaties, toenemende integratie van medische vakinhoud en APC (contextspecificiteit) 2. Vormgeving volgens het ‘geleidelijkheidprincipe’ over de 3 jaren (opklimmende moeilijkheidsgraad) 3. Integratie opleidingsdriehoek, dezelfde taal ‘spreken’ 4. Toenemende congruentie doelen, inhoud en toetsing

7 Werkwijze APC project fase 1 Projectgroep heeft aan APC onderwijsontwikkeling gewerkt door voortgang te toetsen aan de onderwijspraktijk middels 2-3 werkconferenties per jaar Werkconferenties zijn gericht op informeren, uitwisselen en werken aan APC onderwijsontwikkeling met docenten, aios en huisartsopleiders Dank voor jullie enthousiasme en expertise!

8 Ontwikkeling visie op (leren) APC Focus in APC project fase 1 heeft gelegen op visie ontwikkeling: Focus in APC project fase 1 heeft gelegen op visie ontwikkeling: Communicatie van de huisarts: rol van doelen in het consult Communicatie van de huisarts: rol van doelen in het consult Leren van APC: communicatievaardigheden en doelgericht communiceren Leren van APC: communicatievaardigheden en doelgericht communiceren Redenen: Redenen: 1. Noodzakelijk voor APC onderwijs en toetsing, 1. Noodzakelijk voor APC onderwijs en toetsing, 2. Geen landelijke onderwijsvisie huisartsopleiding 2. Geen landelijke onderwijsvisie huisartsopleiding

9 3. Onderwijsproducten fase 1 1. Visie op Communicatie van de huisarts 2. Visie op leren van APC in de huisartsopleiding 3. APC curriculumstructuur voor onderwijs en toetsing 4. APC onderwijsprogramma’s op extranet website HN 5. Aanbeveling implementatie APC onderwijs en toetsing

10 4. Doorstart APC project fase 2  APC project fase 2 kent twee pijlers: 1. Ontwikkeling APC curriculum 1. Ontwikkeling APC curriculum - Actualisatie eindtermen en competenties communicatie - Actualisatie eindtermen en competenties communicatie - Uitwerken KBA’s en communicatie sjablonen - Uitwerken KBA’s en communicatie sjablonen - Ontwikkelen contextspecifieke toetsing - Ontwikkelen contextspecifieke toetsing 2. Implementatie APC curriculum huisartsopleidingen - Centralere rol leren in de praktijk - Opleider - Aansluiting APC curriculum en leerlijnen instituten

11 Randvoorwaarden APC project fase 2  Randvoorwaarden APC project fase 2 zijn:  Projectduur 2 jaar: mei 2012-mei 2014  Focus is parallel: aios, opleiders/ docenten  Vertaling visie op (leren van) APC naar de curricula opleidingsinstituten  Accorderen toetsthema’s en KBA’s door Consilium voor de Huisartsopleiding

12 5. Doelen werkconferentie  Doelen (en programma) zijn: 1. I nformeren over huidige stand APC project 2. Presenteren landelijk APC curriculum 3. Bespreken gevolgen voor APC onderwijs en toetsing Lunch 4. Informeren over principes curriculumontwikkeling (tEACH) 5. Plannen maken voor vertaling naar APC onderwijsinstituten Evaluatie

13 Wat is contextspecifieke communicatie? Een ontdekkingsreis van 2 jaar, samengevat in 10 minuten Wat is context? Wat is context? Hoe bepaalt context de communicatie? Hoe bepaalt context de communicatie? Het doel van de arts Het doel van de arts Het consultmodel Het consultmodel

14 Wat is context? Wat is context?

15 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen Hulpvraag; Verwachtingen Wensen; Behoeften Artsfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen (Voor-) Kennis Verwachtingen Doelen Consultfactoren: type consult fysieke omstandigheden aard van het probleem beschikbare tijd arts-patiëntrelatie

16 Kritische beroepsactiviteit als context (Toetsthema, KBA, EPA)

17 Toetsthema Acute zorg: KBA consultarts Werkwijze: Beschrijving communicatie bij KBA consultarts Vergelijken met criteria M.A.A.S. Globaal Mengpaneel

18 MAAS-GlobaalOPENING ruimte voor verhaal van patiënt ruimte voor verhaal van patiënt globale oriëntatie op reden van komst globale oriëntatie op reden van komst vragen naar andere redenen van komst vragen naar andere redenen van komstHULPVRAGEN noemen van hulpvragen, wensen of verwachtingen noemen van hulpvragen, wensen of verwachtingen noemen van aanleiding voor komst nu noemen van aanleiding voor komst nu afronden van vraagverheldering afronden van vraagverheldering LICHAMELIJK ONDERZOEK instrueren van patiënt instrueren van patiënt toelichten van onderzoek toelichten van onderzoek bejegenen van patiënt zorgvuldig en respectvol bejegenen van patiënt zorgvuldig en respectvolDIAGNOSE noemen van bevindingen en diagnose/hypothese noemen van bevindingen en diagnose/hypothese noemen van oorzaken of verband tussen bevindingen en diagnose noemen van oorzaken of verband tussen bevindingen en diagnose noemen van prognose of te verwachten beloop noemen van prognose of te verwachten beloop naar reactie vragen naar reactie vragen

19 MAAS-Globaal Acute zorg Consultarts OPENING ruimte voor verhaal van patiënt ruimte voor verhaal van patiënt globale oriëntatie op reden van komst globale oriëntatie op reden van komst vragen naar andere redenen van komst vragen naar andere redenen van komstHULPVRAGEN noemen van hulpvragen, wensen of verwachtingen noemen van hulpvragen, wensen of verwachtingen noemen van aanleiding voor komst nu noemen van aanleiding voor komst nu afronden van vraagverheldering afronden van vraagverheldering LICHAMELIJK ONDERZOEK instrueren van patiënt instrueren van patiënt toelichten van onderzoek toelichten van onderzoek bejegenen van patiënt zorgvuldig en respectvol bejegenen van patiënt zorgvuldig en respectvolDIAGNOSE noemen van bevindingen en diagnose/hypothese noemen van bevindingen en diagnose/hypothese noemen van oorzaken of verband tussen bevindingen en diagnose noemen van oorzaken of verband tussen bevindingen en diagnose noemen van prognose of te verwachten beloop noemen van prognose of te verwachten beloop naar reactie vragen naar reactie vragen

20 Mengpaneel

21 Opbrengst Document met: Toetsthema’s-KBA’s- communicatievaardigheden Een ordeningsprincipe voor het curriculum

22

23

24 Maar wat als……. Maar wat als de patiënt slecht Nederlands spreekt? Maar wat als de patiënt slecht Nederlands spreekt? Maar wat als de patiënt andere verwachtingen heeft (al dan niet cultureel bepaald)? Maar wat als de patiënt andere verwachtingen heeft (al dan niet cultureel bepaald)? Maar wat als de familie van de patiënt is meegekomen? Maar wat als de familie van de patiënt is meegekomen? Maar wat als de patiënt enorm nerveus is? Maar wat als de patiënt enorm nerveus is? Maar wat als………………… Maar wat als…………………

25

26 Doodlopende weg

27 Wat is context? Wat is context?

28 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen Hulpvraag; Verwachtingen Wensen; Behoeften Artsfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen (Voor-) Kennis Verwachtingen Doelen Consultfactoren: type consult fysieke omstandigheden aard van het probleem beschikbare tijd arts-patiëntrelatie

29 Meanwhile in Maastricht…….

30 Doelgerichte communicatie 2011: Proefschrift Wemke Veldhuijzen: Communicatie is doelgericht Communicatie is doelgericht Consultspecifieke doelen worden door de individuele arts gekozen op grond van taakopvatting en poging tot aansluiting bij individuele patiënten en hun medische problemen. Consultspecifieke doelen worden door de individuele arts gekozen op grond van taakopvatting en poging tot aansluiting bij individuele patiënten en hun medische problemen.

31 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen Hulpvraag; Verwachtingen Wensen; Behoeften Artsfactoren Sociodemografische kenmerken Persoonlijke omstandigheden Vaardigheden / Vermogens Overtuigingen (Voor-) Kennis Verwachtingen Doelen Consultfactoren: type consult fysieke omstandigheden aard van het probleem beschikbare tijd arts-patiëntrelatie

32 Context bepaalt dus het doel van de arts in het consult!! Context bepaalt dus het doel van de arts in het consult!!

33 Doelgerichte communicatie 2011: Proefschrift Wemke Veldhuijzen: “Vervolgens selecteren de artsen de communicatietechnieken waarvan ze verwachten dat ze het meest effectief zijn bij het realiseren van de consultspecifieke doelen in de omgang met de specifieke patient van dat moment”

34 Het doel van de arts bepaalt dus zijn/haar communicatie!! Het doel van de arts bepaalt dus zijn/haar communicatie!!

35 Doelgerichte communicatie 2011: Proefschrift Wemke Veldhuijzen: Vaak meerdere doelen tegelijk Vaak meerdere doelen tegelijk Soms strijdig met elkaar Soms strijdig met elkaar Te weinig tijd Te weinig tijd Prioriteren Prioriteren

36 Samenvattend Taken (vd beroepsgroep) in de context (consult-, arts- patiëntfactoren) genereren doelen (vd huisarts, hier en nu) leidend tot communicatie (mengpaneel)

37 Taken Taken: zie competentieprofiel met de eindtermen Taken: zie competentieprofiel met de eindtermen De huisarts werkt in een context waarin de verschillende taken meer of minder relevant zijn en/of aandacht vereisen. De huisarts werkt in een context waarin de verschillende taken meer of minder relevant zijn en/of aandacht vereisen. Voorbeeld: vrouw komt voor het inbrengen van een spiraal

38 Taken (uit de eindtermen): Taakgebied 1: Medisch handelen De huisarts: is in staat een IUD in te brengen is in staat een IUD in te brengen

39 Taken (uit de eindtermen): Taakgebied 2: Communicatie De huisarts: Creëert een sfeer van vertrouwen Creëert een sfeer van vertrouwen Toont betrokkenheid bij de patiënt Toont betrokkenheid bij de patiënt Past zinsbouw en woordkeus aan etc. Past zinsbouw en woordkeus aan etc. Licht de opbouw van het consult toe Licht de opbouw van het consult toe Exploreert het referentiekader van de patiënt Exploreert het referentiekader van de patiënt Stimuleert de patiënt te reageren op gestelde vragen Stimuleert de patiënt te reageren op gestelde vragen Etc etc Etc etc

40 Taken (uit de eindtermen): Taakgebied 7: Professionaliteit De huisarts: Neemt verantwoordelijkheid voor de geboden zorg en stelt prioriteiten Neemt verantwoordelijkheid voor de geboden zorg en stelt prioriteiten Houdt betrokkenheid en distantie in een gezonde balans Houdt betrokkenheid en distantie in een gezonde balans Maakt eigen persoonlijk en professioneel handelen bespreekbaar…. Maakt eigen persoonlijk en professioneel handelen bespreekbaar…. Gaat respectvol om met verschillen in normen en waarden… Gaat respectvol om met verschillen in normen en waarden… Etc etc Etc etc

41 Context Wat is hier de context? Consultfactoren Consultfactoren Patiëntfactoren Patiëntfactoren Artsfactoren Artsfactoren

42 consultfactoren

43 patiëntfactoren

44 artsfactoren

45 Taak in context geeft doel Wat zijn de mogelijke doelen van de arts? Wat zijn de mogelijke doelen van de arts?

46 Taak in context geeft doel

47 Van doel naar communicatie De taak in de context bepaalt het doel vd arts De taak in de context bepaalt het doel vd arts Dit doel zal in het consult steeds wisselen Dit doel zal in het consult steeds wisselen Dit doel leidt tot inzetten van specifieke communicatievaardigheden en – methodieken, in een bepaalde mate Dit doel leidt tot inzetten van specifieke communicatievaardigheden en – methodieken, in een bepaalde mate Metafoor van het mengpaneel Metafoor van het mengpaneel

48 Stelling Onderwijs en toetsing van communicatie in de praktijk zal dus (altijd?) plaats moeten vinden in samenhang met het gesprek over de doelen die de aios zich stelt of stelde. Onderwijs en toetsing van communicatie in de praktijk zal dus (altijd?) plaats moeten vinden in samenhang met het gesprek over de doelen die de aios zich stelt of stelde.

49 Mengpaneel

50 Het consultmodel als basis De schuiven van het mengpaneel moeten namen krijgen. Welke communicatieve taken en vaardigheden willen we onderscheiden? Denk aan MAAS, Silverman. Deze taken vormen samen het consultmodel.

51 Beginnen van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg advies planning Beëindigen van het consult Structuur bieden Relatie opbouwen Beginnen van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg advies planning Beëindigen van het consult Structuur bieden Relatie opbouwen Beginnen van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg advies planning Beëindigen van het consult Structuur bieden Relatie opbouwen

52 Het consultmodel Het consultmodel geeft ons onderwijskundig gezien de taken die door een huisarts verricht moeten/kunnen worden, en de communicatievaardigheden en –methodieken die daarvoor nodig zijn.

53 Vertaling naar vakdidactiek Bouwstenen voor het APC onderwijs zijn: Doelen in consult zijn leidraad voor APC onderwijs en toetsing huisartsopleidingen Opleider, docent en aios spreken dezelfde taal Beheersing communicatie vaardigheden Effectieve, contextspecifieke toepassing APC Opleider en docent als rollenmodellen

54 Visie op het leren van APC Aios leert APC door: Herhaald en gericht toepassen (oefenen) Observatie (zelf; door opleider/docent; rolmodel) Feedback (tijdig/ concreet/ specifiek) Reflectie (op eigen prestaties/ meer zelfsturing)

55 Toetsing Proeve van bekwaamheid (in jaar 1) Toepassen van contextspecifieke communicatie => contextspecifieke toetsing (jaar 2/3) In gesprek met aios: Reflectie op keuze doelen in relatie tot inzet communicatie vaardigheden in consult

56 Toetsing Hulpmiddelen bij beoordelen en geven feedback: a) Doelen als leidraad in het consult b) Consultmodel en communicatie vaardigheden c) KBA’s met toenemende moeilijkheidsgraad (beroepstaken)

57 Curriculumstructuur ToetsthemaOnderwerp onderwijs Context: pati ë ntfactoren Kortdurende episode zorgBasis consultvoeringDiversiteit: allochtonen Spoedeisende zorgConsultvoering in acute situatiesDiversiteit: ongeletterdheid Chronische zorgMotiverende gespreksvoering (MGV)Diversiteit: lage SES Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen Consultvoering binnen zorgsysteemDiversiteit: ouderen met zintuiglijke handicaps Zorg voor pati ë nten met SOLK Cognitief-gedragsmatige technieken (CGT), Motiverende gespreksvoering (MGV), Oplossingsgerichte gespreksvoering (OG) Diversiteit: allochtonen of lage SES Zorg voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische aandoeningen Cognitief-gedragsmatige technieken (CGT), Motiverende gespreksvoering (MGV), Oplossingsgerichte gespreksvoering (OG) Diversiteit: andere culturen Palliatieve zorg Alles-uit-de-kast: Aanwezig voor pati ë nt, Actuele onderwerpen, Anticiperen (AAA) Diversiteit: andere culturen PreventieMotiverende gespreksvoering (MGV)Diversiteit: hoogopgeleiden PraktijkmanagementLeiding geven Samenwerken Rapportage en dossiervoering Diversiteit: zelfde of ander opleidingsniveau, of andere organisatiecultuur Jeugd [ Consultvoering in gezinssysteemDiversiteit: jeugd

58 Curriculumstructuur ThemaJaar 1Jaar 2Jaar 3 Kortdurende episode zorg 1 T3T3 Spoedeisende zorg 52 TTT Zorg chronisch zieken (T) Zorg bij SOLK(T) 4 (T) Psychosociale en psychiatrische zorg (T) Ouderen / complexe zorg (T) Palliatieve zorg(T) Preventie Praktijk- management

59 Aanbevelingen implementatie = Noodzaak fase 2 APC project De onderwijsproducten fase 1 vormen het raamwerk voor een nieuw landelijk APC curriculum, echter alvorens te implementeren zijn de volgende stappen nodig …

60 Aanbevelingen (1) 1. Na definitieve vaststelling toetsthema’s en KBA’s uitwerking van communicatie indicatoren 1. Na definitieve vaststelling toetsthema’s en KBA’s uitwerking van communicatie indicatoren 2. Integratie competenties communicatie met andere competentiegebieden: 2. Integratie competenties communicatie met andere competentiegebieden: Patiëntgebonden communicatie Patiëntgebonden communicatie Consultoverstijgende communicatie Consultoverstijgende communicatie Niet-patiënt gebonden communicatie Niet-patiënt gebonden communicatie

61 Aanbevelingen (2) 3. Implicaties voor APC onderwijs en toetsing uitwerken, ondersteunen instituten bij implementatie plan voor lokaal APC curriculum 4. In afstemming met de werkgroep Toetsing uitwerken toetsing van contextspecifieke doelgerichte communicatie

62 Tot zo ver fase 1 BAC O&T gaf positief advies De hoofden hebben dat op 25 mei overgenomen Daarom taart!!! Fase 2 kan nu starten ….

63 En nu begint dus fase2: de implementatie Wat vinden jullie van dit landelijk curriculum? Wil je dit landelijke curriculum inderdaad “thuis” implementeren? Wat betekent dit voor je eigen rol? Wat lijkt je leuk/uitdagend? Wat lijkt je lastig/vervelend? Overleg svp in drietallen Dan plenair : kunnen we de volgende stap zetten?

64 Wat staat ons te doen? Doelgerichtheid als inhoudelijk en didactisch principe: o.a. scholing staf Doelgerichtheid als inhoudelijk en didactisch principe: o.a. scholing staf Grotere rol van HAO en HAB: o.a. scholing HAO en HAB Grotere rol van HAO en HAB: o.a. scholing HAO en HAB Curriculumopbouw volgens KBA principe: integratie APC met medische inhoud Curriculumopbouw volgens KBA principe: integratie APC met medische inhoud Toetsing APC in jaar 1 en contextspecifiek jaar 3 Toetsing APC in jaar 1 en contextspecifiek jaar 3

65 Bezinning op huidige lokale situatie Doelgerichtheid als inhoudelijk en didactisch principe: o.a. scholing staf Doelgerichtheid als inhoudelijk en didactisch principe: o.a. scholing staf Grotere rol van HAO en HAB: o.a. scholing HAO en HAB Grotere rol van HAO en HAB: o.a. scholing HAO en HAB Curriculumopbouw volgens KBA principe: integratie apc met medische inhoud Curriculumopbouw volgens KBA principe: integratie apc met medische inhoud Toetsing APC in jaar 1 en contextspecifiek jaar 3 Toetsing APC in jaar 1 en contextspecifiek jaar 3 Beantwoord voor jezelf het vragenformulier 1

66 Bezinning op huidige lokale situatie Kort plenair uitwisselen

67 Wat wordt je eerste doel? Op wie wil je je richten? Op wie wil je je richten? Wat wil je ze leren? Wat wil je ze leren? Hoe wil je dat doen? Hoe wil je dat doen? Wanneer wil je dat doen? Wanneer wil je dat doen? Wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Vul samen met mensen van je eigen instituut het vragenformulier 2 in!

68 Wat wordt je eerste doel? Kort plenair uitwisselen van doelen Kort plenair uitwisselen van doelen

69 Wat hebben je “leerlingen” nodig? Wat moeten ze leren in communicatie en wat in didactiek? Wat moeten ze leren in communicatie en wat in didactiek? Hoe kijken ze daar zelf naar? Hoe weet je dat? Hoe kijken ze daar zelf naar? Hoe weet je dat? Wat voor onderwijs hebben ze al gehad op het gebied van communicatie en didactiek? Wat voor onderwijs hebben ze al gehad op het gebied van communicatie en didactiek? Hoe gelijk of verschillend zijn ze daarin? Hoe gelijk of verschillend zijn ze daarin? Vul samen met mensen van je eigen instituut het vragenformulier 3 in!

70 Een lesje uit Cambridge PPP van Jonathan Silverman over curriculumontwikkeling. PPP van Jonathan Silverman over curriculumontwikkeling.

71 Terug naar vragenformulier 1 en 2 Bespreek met mensen van je eigen instituut wat je eventueel zou willen aanpassen Bespreek met mensen van je eigen instituut wat je eventueel zou willen aanpassen Bespreek ook waar je hindernissen ziet en wat je nodig hebt om die te overwinnen Bespreek ook waar je hindernissen ziet en wat je nodig hebt om die te overwinnen Maak hier samen een kort puntsgewijs verslag van ter presentatie Maak hier samen een kort puntsgewijs verslag van ter presentatie

72 Uitwisseling met andere instituten In 4-5 tallen krijgt ieder ca 10 minuten de gelegenheid om zijn/haar plan te presenteren en de hindernissen daarbij aan de anderen voor te leggen: herkennen zij dat en hebben zij daar oplossingen voor? In 4-5 tallen krijgt ieder ca 10 minuten de gelegenheid om zijn/haar plan te presenteren en de hindernissen daarbij aan de anderen voor te leggen: herkennen zij dat en hebben zij daar oplossingen voor?

73 Plenaire afsluiting Wat heeft deze werkconferentie opgeleverd? Wat heeft deze werkconferentie opgeleverd? Hoe gaan we verder? Hoe gaan we verder? Programmawensen voor volgende keer? Programmawensen voor volgende keer? Hartelijk dank voor jullie deelname! Volgende werkconferentie APC project: Volgende werkconferentie APC project: Vrijdag 23 november 2012 van 10-15 uur

74 TREFWOORDEN: APC werkgroep PP context mengpaneel


Download ppt "Werkconferentie APC project ‘APC curriculum Huisartsopleidingen en vertaling naar APC onderwijs’ 15 juni 2012 Projectgroep Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google