De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GESPREKKEN MET MEERDERE MENSEN. Gesprekken met meerderen. Sta eens stil bij een consult met meerderen dat je recent gehad hebt en beantwoord voor jezelf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GESPREKKEN MET MEERDERE MENSEN. Gesprekken met meerderen. Sta eens stil bij een consult met meerderen dat je recent gehad hebt en beantwoord voor jezelf."— Transcript van de presentatie:

1 GESPREKKEN MET MEERDERE MENSEN

2 Gesprekken met meerderen. Sta eens stil bij een consult met meerderen dat je recent gehad hebt en beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Als tijdens een consult meerdere mensen tegenover mij zitten, dan let ik op:…….. Dan heb ik de volgende strategieën…… Wissel uit met buurman, buurvrouw 10’

3 Gesprekken met meerderen Doelen: Vaardig omgaan met complexe dynamiek in gespreksvoering met meerderen Toepassen van een aantal basisprincipes van de systeemtheorie bij het voeren van gesprekken met meerderen

4 Opbouw: Inleiding: wat zijn belangrijke elementen bij gesprekken met meerderen Begrippen uit de contextgeneeskunde Rollenspel familiegesprek Verzamelen van elementen die van belang zijn bij een familiegesprek Gesprek met moeder en dochter

5 5 Het consult volgens Silverman Begin van het consult Informatie inwinnen Lichamelijk onderzoek Uitleg en advies Beëindiging van het consult Structuur bieden Relatie opbouwen

6 Gesprekken met meerderen Wat is het doel van het gesprek? Welke contextfactoren spelen een rol? –Bij de dokter? –Bij de patiënt? –Medisch inhoudelijk? Welke communicatievaardigheden ga ik inzetten?

7 Contextfactoren bij de arts Overtuigingen Kennis Vaardigheden (On-)zekerheid Verwachtingen Tijdsdruk Gender Leeftijd Persoonlijke omstandigheden

8 Contextfactoren bij de patiënt Leeftijd Etniciteit/taal Gender SES (Sociaal Economische Status) Seksuele oriëntatie Gedrag en emoties Handicap Systeem Voorgeschiedenis

9 Medisch inhoudelijke factoren: Korte episode consult Spoedeisende zorg Chronische zorg Complexe ouderenzorg SOLK Psychosociale zorg en psychiatrische zorg Palliatieve zorg Preventie

10 Contextmodel Communicatie Patiëntfactoren Leeftijd Etniciteit/taal Gender SES (Sociaal Economische Status) Seksuele oriëntatie Gedrag en emoties Handicap Systeem Artsfactoren Overtuigingen Kennis Vaardigheden (On-)zekerheid Verwachtingen Tijdsdruk Gender Leeftijd Persoonlijke omstandigheden Medisch inh. factoren: Korte episode consult Spoedeisende zorg Chronische zorg Complexe ouderenzorg SOLK Psychosociale zorg en psychiatrische zorg Palliatieve zorg Preventie

11 Gesprekken met meerderen. Als tijdens een consult meerdere mensen tegenover je zitten, let dan op: De relatie tussen patiënt en de ander(en) Het probleem en de vraag van ieder Wat is de reden van de komst van de ander? Hoe verliep de interactie? Hoe zag jouw aandachtverdeling er uit tussen patiënt en de ander?

12 Gesprekken met meerderen Werkwijze: Structuur Relatieopbouw Veelzijdig partijdig werken Denk aan LSD Wees een OEN

13 14-7-2014Workshop contextgeneeskunde VU 13-10-2013 wf 13 Contextgeneeskunde

14 Gesprekken met meerderen. Patiënt neemt een “context” mee –Familie bestaat uit meerdere (3) generaties –Een familie is een systeem: de individuen beïnvloeden elkaar voortdurend –Een systeem zoekt naar homoiostase

15 Kenmerken van systemen: autonomie en verbondenheid stabiliteit (homeostase) en verandering openheid en geslotenheid

16 Fasen in een gezin: tussen twee gezinnen: de niet gebonden volwassene(n) tussen twee gezinnen: de niet gebonden volwassene(n) het pasgetrouwde stel: de verbintenis van families door het huwelijk het pasgetrouwde stel: de verbintenis van families door het huwelijk gezinsvorming: het gezin met jonge kinderen gezinsvorming: het gezin met jonge kinderen stabilisatie: het gezin met pubers en adolescenten stabilisatie: het gezin met pubers en adolescenten “heroriëntatie”: uit huis gaan van kinderen en verder gaan als relatie “heroriëntatie”: uit huis gaan van kinderen en verder gaan als relatie gezin in het latere leven gezin in het latere leven

17 Gesprekken met meerderen Schets eens een voor jou problematische situatie m.b.t. het voeren van een gesprek met meerderen Wat wil je aan het eind van deze middag geleerd hebben?

18 Videofragment familiegesprek Wat gaat er mis?

19 http://www.youtube.com/watch ?v=9_peSCECc4I

20 Videofragment Sopranos Zoon die drugs gebruikt is niet op de hoogte gesteld van dit gesprek. Het is niet duidelijk wat het doel van het gesprek is Vooraf zijn afspraken gemaakt over het gesprek Een aantal betrokkenen hebben welke opdrachten gekregen? Er zijn geen regels gemaakt hoe met elkaar om te gaan Structuur is niet bekend en wordt niet bewaakt Er worden beschuldigingen geuit en dit was zo blijktniet de afspraak.

21 14-7-2014 Workshop contextgeneeskunde VU 13-10-2013 wf 21 Casus Familie Adjudant Rollen: Dokter Moeder Dochter (17 jaar) Observator(en)

22 Wat viel op Consultvaardigheden: –Invoegen –Inventariseren –Interveniëren –afronden Gespreksvaardigheden –Structuur opbouwen –Relatie opbouwen Wat ging goed, wat kan er beter?

23 Het familiegesprek en de arts Eigen referentiekaderEigen referentiekader Onbekend met rollen, omgangscodes, verhoudingenOnbekend met rollen, omgangscodes, verhoudingen …………………..………………….. Herkenbaar als professional, als persoon?Herkenbaar als professional, als persoon? Behoeften?Behoeften?

24 Familiegesprek –Voorbereiding –Begin familiegesprek: Agendering –Verloop gesprek Informatieverstrekking Omgaan met emoties Meerzijdig gerichte partijdigheid –Afronding/ evaluatie

25 14-7-2014 Workshop contextgeneeskunde VU 13-10-2013 wf 25 Veelzijdig gerichte partijdigheid houd oog voor de verbondenheid (hoe er ook over iemand gesproken wordt) en blijf loyaal, ook aan diegene die afwezig is of diegene die afgewezen wordt. zorg ervoor niet tussen de leden in het systeem te gaan staan, maar blijf ruimte bieden voor de dialoog en ondersteun de individuen daar wisselend in.

26 14-7-2014 Workshop contextgeneeskunde VU 13-10-2013 wf 26 Het Bindend principe Probeer je te richten op de (latente) gezonde krachten binnen systemen, dit wordt “het bindende principe” genoemd. Kenmerkend hiervoor is: het richten op positieve aspecten van een relatie en niet op problematische of pathologische (zonder die natuurlijk te ontkennen).

27 Voorbereiding op gesprek: –Wat wil jij als huisarts aan de orde stellen? –Welke informatie wil je verstrekken? –Welke gedachten heb je zelf? –Welke gedachten spelen er bij de familie? –Welke emoties spelen er bij jezelf? –Welke emotie verwacht je bij de familie? –Wat heb je nodig om je meerzijdig partijdig op te stellen?

28 Agendering tijdens het gesprek Reden van het gesprek Wie zijn er uitgenodigd en wat was de reden van de uitnodiging Doel van het gesprek Spelregels Structuur Tijdsbewaking

29 Afronding/ evaluatie van het gesprek Is aan bod gekomen wat de huisarts wilde bespreken? Is aan bod gekomen wat de patiënt wilde bespreken Is aan bod gekomen wat de ander(en) wilde(n) bespreken Is ieder voldoende aan bod gekomen Zijn er afspraken gemaakt en zijn deze bevredigend?

30 Checklist observatoren De huisarts: Neemt de regie en structureert het gesprek. Maakt contact met alle betrokkenen Verdeelt de gesprekstijd evenwichtig tussen de betrokkenen Verheldert probleem van patiënt en geeft een samenvatting Verheldert probleem van de ander(en) en geeft een samenvatting Verheldert de hulpvraag van de patiënt Verheldert de hulpvraag van de ander(en) Reflecteert op de interactie tussen patiënt en de ander(en) Intervenieert constructief tussen de patiënt en de anderen Nodigt patiënt en de ander(en) uit op elkaar te reageren Werkt “meerzijdig” partijdig: “wat de een zegt is van even groot belang als wat de ander zegt”

31 Familiegesprek familie Smalhout. 5 rollen: Moeder 2 dochters 2 kleindochters Dokter

32 Gesprekken met meerderen na afloop consult: Bemerkte je partijdigheid? Kan dit te maken hebben met overeenkomsten met je eigen situatie? Hoe heb je meerzijdige partijdigheid vorm gegeven? Welke valkuilen m.b.t. meerzijdige partijdigheid/ loyaliteit kom je tegen? Waar liggen m.n. je valkuilen? Na een ceonsult:

33 Nabespreking van een consult Welk deel van het consult wil ik bespreken en waarom? Welke contextfactoren speelden een rol? Welke communicatietaken waren van belang? Wat was mijn doel? Welke communicatievaardigheden zette ik hiervoor in? Hoe effectief was dat? Waren er andere mogelijkheden? Wat zegt de theorie?


Download ppt "GESPREKKEN MET MEERDERE MENSEN. Gesprekken met meerderen. Sta eens stil bij een consult met meerderen dat je recent gehad hebt en beantwoord voor jezelf."

Verwante presentaties


Ads door Google