De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drie V’s Visie  De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drie V’s Visie  De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De drie V’s Visie  De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. Verwondering  Elk kind is van nature leergierig. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren. Vertrouwen  Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven, doen en doorzetten en hierdoor naar zelfstandigheid en succes.

3 Aantal veranderingen in het onderwijs en maatschappij Passend onderwijs 21 eeuwse vaardigheden Samen met alle D4W scholen

4 Eigenaarschap Gemotiveerde, nieuwsgierige leerlingen Actieve leerhouding Keuzes kunnen maken Verantwoordelijk zijn Zelfstandigheid

5 Kind centraal Onze jas past niet meer.

6 Wat zeggen de kinderen Leerlingenraad: 1.Geen Steve Jobsschool 2.We willen kunnen kiezen

7 Traditioneel Gepersonaliseerd onderwijsonderwijs gebaseerd op leerlijnen Kind centraal Leerkracht centraal moeilijk lerend gemiddeld snel lerend Leerkracht coach friendly mediator teacher

8 Wij willen graag uw input horen. Wat verandert er nu daadwerkelijk? Gepersonaliseerd leren. Wat betekent dit voor mijn kind? Wat zie ik dan in de school? Wat doet dit met de leerprestaties?

9 Van methoden naar leerlijnen Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs. Leerlijnen zijn een uitwerking van de algemene kerndoelen naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

10 Hoe gaat het er dan uitzien? In grote lijnen: Werken in units Werken vanuit stamgroepen Leerkrachten zijn specialist van een bepaalde leerlijn Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de unit Kinderen werken met weektaken Methoden en toetsen worden nog steeds gebruikt Instructie in kleine groepjes of in grotere groep

11 Wat gebeurt er al? Keuzebord Planning van verplichte werkjes in de week Keuzemogelijkheden (wie, wat, waar, wanneer) Verschillende aanpak voor verschillende kinderen Werken met weektaken Uitdaging bieden zoals nu in de plusklassen In kleine groepen workshops zoals nu de technieklessen Instructie in kleine groepjes of in grotere groep

12 Welke vragen hebben we nog? Hoe zorgen we voor veiligheid en geborgenheid van de jongste kleuters. Hoe organiseren wij dit in ons gebouw? Hoe geven we de stamgroepen vorm? Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind zich in een doorgaande lijn ontwikkelt? ( Waarborgen kwaliteit) Hoe individueel maken we het? Hoe volgen we de ontwikkeling? (leerlingvolgsysteem) Hoe blijven we de methoden hanteren?

13 Hoe nu verder? Volgende week donderdag studiedag. Units Dagritme Weektaken Aanpassingen van ons gebouw Enz. Droogzwemmen tot aan de zomer Na de zomervakantie starten in nieuw concept Volgende bijeenkomst op: 25 april

14 Welke vragen heeft u nog voor ons om mee te nemen naar de studiedag?


Download ppt "De drie V’s Visie  De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen."

Verwante presentaties


Ads door Google