De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2

2 Inhoud  Introductie  Module I: Wat is een psychose ?  Module II: Psychose begrijpen ?  Module III: Behandeling van psychose  de rol van medicatie ?  Module IV: Behandeling van psychose  de rol van andere interventies ?

3 Behandeling van psychose De rol van andere interventies InFoP 2 -module 4

4 Bio-psycho-sociale interventies  Biologische behandeling  Antipsychotica: acuut en onderhoud  Andere middelen  Psychologische behandeling  Gesprekken  Psycho-educatie (geven van informatie)  Individuele psychotherapie  Trainen van vaardigheden  Sociale begeleiding  Familie interventie  Steunende omgeving  Rehabilitatie (interventies op sociale domeinen)  Sociale interventies

5  Steunpunten  Continuïteit van zorg Biopsychosociale interventies MEDICATIE OMGEVING FAMILIE INDIVIDUEEL

6 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid voor psychose Studeren Behandeling van psychose Lange termijn Ondersteunen van de balk en verminderen van draaglast van binnen én buiten uit MEDICATIE INDIVIDUEELFAMILIE OMGEVING

7 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid voor psychose Studeren Behandeling van psychose Medicatie Acute behandeling Lange termijn, onderhoudsbehandeling MEDICATIE

8 Acute psychose Lijmen en spalken van de balk met medicatie Onderhoudsbehandeling ter voorkomen van herval Behandeling van psychose Kwetsbaarheid voor psychose Medicatie is LIJM

9 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid voor psychose Studeren Behandeling van psychose Individuele steun Psycho-Educatie & Trainen van vaardigheden INDIVIDUEEL

10 Individuele steun  Gesprekken  Psycho-Educatie  informatie over de aandoening  Individuele psychotherapie  Trainen van vaardigheden

11 Psychose doormaken is  Een deuk in iemands zelfbeeld  Verminderen van zelfvertrouwen  Onzekerheid over al dan niet herval  Activiteiten van voor psychose niet zomaar heropnemen.  Leren omgaan met idee van kwetsbaarheid  Verwerken van moeilijke diagnose

12 En dit met een beperkt ziekte inzicht  Eigen aan psychose vatbaarheid  Jong zijn en niet willen ziek zijn  Het niet willen hebben van deze ziekte

13 Doelstellingen individuele steun  Verhogen van inzicht in de aandoening en leren omgaan met de symptomen  De psychotische stoornis een plaats geven in het levensverhaal  Positieve maar realistische verwachtingen voor de toekomst Verwerken en aanvaarden van de psychotische stoornis

14 Aanvaardingsproces  Met typische fasen van een rouwproces  Negeren  Ageren  Accepteren en verwerken  Bijstellen van toekomstbeeld  Dit is een individueel proces

15 Filosofie van psycho-educatie  Fundamenteel recht van patiënten  Biedt perspectief  Geïnformeerde gebruikers  Integraal deel van het therapeutisch proces

16 Psycho-educatie Inhoud  Diagnose en verloop (module I)  Oorzaken van de aandoening (module II)  Behandeling  effecten en neveneffecten van medicatie (module III)  andere psychosociale interventies (module IV)

17 Psycho-educatie Inhoud  Verwachtingen voor de toekomst  Belang van langdurige behandeling  Vroege tekens van herval  Voorkomen van herval

18 Psychotherapieën  Psychoanalytische therapie  Gedrags/cognitieve therapie  Systeem/familie therapie  Experiëntiele therapie  …  Belang van geschoolde therapeut  Informeer naar kostprijs

19 Vaardigheden en beperkingen  Geringe vaardigheden  Relationeel, werk, dagelijkse activiteiten, opvullen vrije tijd, …  Beperkt sociaal netwerk Meer dan 50 % van de patiënten hebben uitgesproken beperkingen

20 Welke vaardigheden trainen ?  Alle vaardigheden waar beperkingen aanwezig zijn  Cognitieve vaardigheden  Sociale vaardigheden  Nog niet geleerd  Niet meer gebruikt

21 Vaardigheden trainen Hoe en waarom?  Niet tijdens acute fase  Training voldoende lang geven SOCIAAL FUNCTIONEREN HERVAL SOCIALE ANGST

22 Sociale begeleiding  Familie interventie  Steunende omgeving  Rehabilitatie (interventies op verschillende levensdomeinen)  Sociale-administratieve interventies

23 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid voor psychose Studeren Behandeling van psychose Steun aan de familie Psycho-Educatie & Familie Interventie FAMILIE

24 Waarom steun aan de familie ? Waarom steun aan de familie ?  Leven met iemand met schizofrene psychose kan een belasting geven  Begrip EE  Expressed Emotion  Barometer van emoties in een familie STRESS & SPANNING HERVAL

25 Waarom steun aan de familie ?  Familie als  natuurlijk steunmilieu  ervaringsdeskundige  Steun aan familie  bij de verwerking van een ernstige aandoening van een familielid  bij het bijstellen van verwachtingen  Realistische en haalbare doelstellingen

26 Hoe steun aan de familie ?  Gezinsgesprekken  Psycho-educatie  informatie over aandoening  een fundamenteel recht  Hulp bij  oplossen problemen en conflicten  verbeteren communicatie  leren omgaan met stress en gespannen situaties

27 Doelen van familie interventie ?  Steun bieden aan de patiënt  Ondersteuning van de familie  Grenzen stellen en zorgen voor uzelf  Evenwicht tussen nabijheid en afstand  rekening houden met wens tot autonomie van de patiënt  Reageren op en omgaan met psychotische ervaringen

28 Wat kan de familie doen ?  Omgaan met vooroordelen / discriminatie  stigma  Preventie van secundaire problemen  Herkennen van vroege tekens van herval  Belangenbehartiging  opkomen voor de patiënt  advocacy

29 Wat kan de familie doen ?  Lotgenotencontacten (oa Similes, KOPP…)  Volg de Coping Cursus voor Familiebetrokken (Compas): Copingvaardigheden Copingvaardigheden Zelfzorg Zelfzorg Zingeving Zingeving

30 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid Studeren Behandeling van psychose Steunende omgeving Psychiatrische behandeling, ambulant of opname Sociale interventies OMGEVING

31 Steunende omgeving  Omgeving met structuur en voorspelbaarheid  Heropbouw van dagstructuur  Omgeving met lage stress  Evenwicht tussen onder- en overstimulatie

32 Steunende omgeving  Geleidelijke heropbouw (stap voor stap)  Geleidelijke aansluiting met leven in de maatschappij  Steun in verband met  wonen  aanleren en trainen van vaardigheden, activiteiten, studie en werk

33 Rehabilitatie: Ondersteuning bij wonen. Met wie? Waar?  Alleen / met partner  In gezinsverband (familie)  Sociale huisvesting  Beschut wonen  Gezinsverpleging  Pension  Psychiatrisch verzorgingstehuis  Lokale initiatieven

34 Rehabilitatie : Ondersteuning bij wonen. Dienstverlening  Mantelzorg  Buddy systeem  Reguliere thuiszorg / sociale diensten  Psychiatrische thuiszorg  Beschut wonen  Lokale initiatieven

35 Rehabilitatie : Ondersteuning bij werken / activiteiten  Arbeidstraining  Arbeidstrajectbegeleiding via verschillende kanalen.  Vlaams Fonds  Beschutte / sociale werkplaatsen  Revalidatiecentra  Activering

36 Rehabilitatie : ondersteuning vrije tijd  Vrijetijdscoach (lokaal)  Integratieprojecten  Lotgenotencontacten (Uilenspiegel)  Sportactiviteiten (Psylos, wandelclubs…)  Dagactiviteitencentra  Ontmoetings- en trefpunten  Sociale restaurants  Clubs (lokaal)

37 Sociale-administratieve interventies  Toegang tot diensten en voorzieningen  Bekomen van uitkeringen  Juridische aangelegenheden : vb. bewindvoering

38 Levensgebeurtenissen Werk Dagelijks leven Andere Relaties Kwetsbaarheid voor psychose Studeren Behandeling van psychose Omvattende en geïntegreerde zorg Continuïteit van zorg Partnership: hulpverlening, patiënt en familie MEDICATIE INDIVIDUEELFAMILIE OMGEVING

39 Doelstellingen behandeling ?  Zorg op maat  Interventies op lange termijn  Verminderen symptomen en klachten  Verhogen / verbeteren van  niveau van functioneren  vaardigheden  zelfredzaamheid  kwaliteit van leven van patiënt én familie

40 Psychiatrische opname Waarom soms nodig ?  Opvangen van crisis of acute episode  Stellen diagnose  Opstellen behandelplan  Opstarten behandeling en rehabilitatie  Nazorg na de opname ...

41 Psychiatrische opname Welke mogelijkheden ?  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)  Psychiatrisch ziekenhuis  Dag- en nachtbehandeling  Beschut wonen  Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT)  Psychiatrische thuiszorg ...

42 Ambulante behandeling Welke mogelijkheden ?  Nazorgconsultatie na opname  Privé consultatie  Psychiater, psycholoog, therapeut, …  Dienst Geestelijke GezondheidsZorg (DGGZ)  Dag-Activiteiten-Centrum (DAC)  Psychiatrische thuiszorg ...

43 Belgische consensusconferentie 1999  Vroege detectie en vroege behandeling  Goede coördinatie diensten en voorzieningen (netwerken)  Nood aan goede residentiele en ambulante voorzieningen (“outreach” en preventie)  Meer middelen nodig om goede zorg te kunnen voorzien

44  Geïntegreerde zorg  antipsychotica, individuele begeleiding, begeleiding van familie, sociale interventies, …  Nieuwe antipsychotica  Psycho-educatie  Zorg op maat  Partnership met patiënt en familie Belgische consensusconferentie 1999

45 InFoP 2 -module 4 Vragen ?


Download ppt "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."

Verwante presentaties


Ads door Google