De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEITSDAG VGN Handreiking Ondersteuningsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEITSDAG VGN Handreiking Ondersteuningsplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 KWALITEITSDAG VGN Handreiking Ondersteuningsplan

3 OPZET WORKSHOP (Marjolein Herps & Marloes de Ruiter) Wettelijk kader Dilemma’s en functies belicht Klein maken van het ondersteuningsplan Inhoud Handreiking 2012 en aansluiting Pijler 2A Proces en tijdspad Petra: ‘daar staat op wat de cliënt echt graag wil. Dus de belangen en de wensen van de cliënt, dat dat op papier staat. Dat vind ik goed aan het ondersteuningsplan.’

4 WETTELIJK KADER ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR (2009) Noodzakelijke cultuurverandering naar meer cliëntgericht werken Gesprek met de cliënt over wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen Vastleggen afspraken in het ondersteuningsplan Voor elke cliënt die AWBZ-zorg ontvangt

5 WETTELIJK KADER ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR (2009) ‘Dit besluit richt zich uitdrukkelijk op de rol van de cliënt bij het totstandkomen van het zorgplan, niet op de aanwezigheid van het zorgplan’ (Nota van Toelichting, 2009) Mike: Ik mag het wel aan mijn ouders vragen, wat er besproken is, maar ik mag in principe niet bij het gesprek aanwezig zijn. Er zijn ook heel veel dingen die ik dan te horen krijg die me eigenlijk niks aangaan. Interviewer: Over jou zelf? Mike: Ja.

6 WETTELIJK KADER Overige verplichtingen Zorgplan als onderdeel van het dossier (WGBO) Informatie begrijpelijk en toegankelijk (WGBO, AmvB) Zichtbare instemming (inkoopbeleid ZN) Jaarlijkse evaluatie (inkoopbeleid ZN) Middelen en Maatregelen (BOPZ) / Onvrijwillige zorg (Wet Zorg & Dwang) Mart: ‘Nou, de woorden zullen wel goed zijn, maar ik begrijp alles niet.’

7 DIVERSITEIT AAN FUNCTIES Just a few… Methodisch werken VerantwoordingVerbetering (her)indicatie Inclusie HKZ-certificering Regionaal zorgkantoor IGZ

8 VERBETEREN & VERANTWOORDEN PIJLER 2A Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau: Is er aantoonbaar overeenstemming met de cliënt(-vertegenwoordiger) over de zorg en ondersteuning die de organisatie verleent? 0 Nee 0Ja Is het zorg- en ondersteuningsplan de afgelopen 12 maanden aantoonbaar geëvalueerd? 0 Nee 0 Ja Overig: medicatie, vrijheidsbeperking, diabeteszorg, deelname bevolkingsonderzoek, epilepsie, visus/gehoor. Mieke: ‘Ik vind het wel goed dat is het tenminste duidelijk wat de doelen zijn en, wat eh ja, wat ik van de begeleiding kan verwachten en wat zij van mij kunnen verwachten.’

9 DILEMMA’S ‘Meerdere heren dienen’ Voldoen aan externe eisen en toch overzichtelijk houden Digitaal of niet? En hoe dan? Van plan naar dagelijkse praktijk Doelen (SMART) formuleren… Organisatiebelang vs Cliëntbelang Toos: ‘Alleen de vragen die van toepassing zijn mogen er in komen. (…) Liever andere vragen die echt met mij te maken hebben’.’

10 DILEMMA’S Bespreek in drietallen: Hoe is de omvang van jullie plan? Wat bespreek je jaarlijks? Wat gebruik je (begeleider, kwaliteitsfunctionaris, management) in je werk? Hoe maak je het klein?

11 ORDENINGSMODEL (Wil Buntinx, 2011)

12 AAIDD ICF Implicaties Ondersteuningsplan Quality of Life P D C A Supports Model SIS 1. Proble- men in functio- neren 2. Wensen + Onder- steunings- behoeften 3. Strategie: Doelen Acties Hulpbronnen 4 Periodieke toets Kwaliteit Van Bestaan

13 INHOUD HANDREIKING 2012 Wat is het ondersteuningsplan? Kaders (professioneel, juridisch, overig) Stappenplan/inrichting adequaat ondersteuningsplan Praktische handreikingen Bijlagen

14 PLANNING Eerste concept versie: januari 2012 14 Maart: Presentatie Symposium Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen (KansPlus / LSR / VraagRaak) Vanaf april: toepassing in leernetwerk Vanaf april: panelbijeenkomsten Najaar 2012: verwerken feedback en definitief maken Definitief gereed: eind 2012

15 Tot ziens op het kennisplein gehandicaptensector! www.kennispleingehandicaptensector.nl info@kennispleingehandicaptensector.nl www.twitter.com/pleinpraat www.linkedin.com Forum Gehandicaptenzorg Of neem contact op met: Vilans, telefoon (030) 789 23 11 VGN, telefoon (030) 273 93 00 MEE Nederland, telefoon (030) 236 37 07


Download ppt "KWALITEITSDAG VGN Handreiking Ondersteuningsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google