De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Principe en werking kilometerheffing Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Principe en werking kilometerheffing Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5."— Transcript van de presentatie:

1

2 Principe en werking kilometerheffing Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing moeten betalen in België. Het systeem is gebaseerd op het principe ‘de gebruiker en vervuiler betaalt’ waarbij alle vrachtwagens – ook de buitenlandse - een gelijke bijdrage betalen voor het gebruik van de wegen. Het betreft gewestelijke materie - ieder gewest bepaalt apart welke wegen tolplichtig zijn (deze worden trimestrieel herbekeken!) en welke heffingsbedragen van toepassing zijn - onder één overkoepelend beheer : VIAPASS en één uitvoerder van het project : SATELLIC. Het tarief wordt bepaald aan de hand van vier parameters: het aantal gereden kilometers, het wegtype, de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en de EURO-emissieklasse. Controles. Wie geen OBU heeft, een OBU heeft maar deze niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, zal via detectie-apparatuur opgespoord kunnen worden, de klok rond en 7 dagen per week. Er worden vaste, flexibele en mobiele controles uitgevoerd, en dit op alle Belgische wegen. Bij panne van de OBU, moet binnen 3 uren een nieuwe OBU geïnstalleerd worden.

3 Hoe werkt het systeem?

4 Welke compenserende maatregelen voorziet de Overheid? De overheid heeft bij de invoeging van deze kilometerheffing een aantal compenserende maatregelen beloofd. o Fiscale maatregelen : wegvallen eurovignet : Eurovignet blijft nog nodig in NL, Luxemburg,… Perswagens waren vrijgesteld van eurovignet maar niet van kilometerheffing. verlaging van de verkeersbelasting : 10% op vrachtwagens o Loonlastenverlaging : Dit is een federale materie en hier onderzoekt de Vlaamse Regering momenteel hoe een “significant deel van de “netto” binnenlandse inkomsten geïnvesteerd kan worden in een sectoraal beleid”… o Sector ondersteunende maatregelen zoals afschaffen van dubbele technische controles ADR voertuigen, opleidingen,… Extra investeringen in het wegennet

5 Impact inzamelingskost Implementatiekosten o Waarborg OBU :135€/OBU o Wagenpark:580 vrachtwagens o Andere kosten:inbouwen OBU’s en opleiding chauffeurs Extra personeels- en administratiekosten o Registreren & aanmelden vrachtwagens bij Satellic o Opvolgen pannes OBU’s & continu sensibilisering chauffeurs (boetes ! 1000€ per overtreding) o Verwerking facturatie : 1 factuur per vrachtwagen, 2x per maand => 2 facturen per maand : +/- 1200 facturen & betalingen extra per maand ! Extra kost ingeval pannes o Extra personeelskost : chauffeur moet direct binnenrijden op een locatie om de OBU te vervangen, opnieuw te laten registreren etc…OBU is gekoppeld aan het matisnummer van de vrachtwagen !

6 Impact inzamelingskost Eurovignet en vermindering verkeersbelasting o Wegvallen Eurovignet o Verlaging verkeersbelasting Loonlastenverlaging o Federale Materie: nog geen beslissing Sectorondersteunende maatregelen o Geen dubbele technische controles voor ADR voertuigen : niet van toepassing. Dit betreft enkel de ADR gekeurde voertuigen (tankwagens bvb) en niet de ADR uitgeruste vrachtwagens (VGW Tolbedragen inzameling o Meetresultaten : 50-tal vrachtwagens werden uitgerust met OBU’s en hebben gedurende 2 maanden resultaten opgemeten mbt gemiddeld % op tolwegen en gemiddeld tolbedrag.. Deze resultaten werden geëxtrapoleerd op onze totale gereden kilometers (2015). Deze supplementaire kilometerkost werd omgerekend naar een extra wagenparkkost/uur. Hiermee werd dan berekend welke de % van verhoging zijn op de gemiddelde transportkost per container (over heel BE).. % TOLWEGEN PER TYPE DIENST VLAANDERENBRUSSELWALLONIE Afzet wagens61% 85%83% Perswagens58%95%62% Andere63%84%81%

7 Impact inzamelingskost ITLB index o ITLB december 2015 tov december 2014 werd in mindering gebracht : -1,07% Transport % inzameling VLAANDERENBRUSSELWALLONIE 7,94%9,79%8,79%

8 Impact verwerkingskost Impact kilometerheffing per afvalstroom o Impact extra kost op transport van onze centra naar de finale bestemmingen o Verhoging verwerkingskost ingeval finale bestemmingen op hun beurt een reststroom of een eindproduct transporteren Marktevolutie kosten restafval o Verwerkingsprijs 2015 <> 2016 : gemiddelde kost voor verwerking van restafval, exclusief milieuheffingen en taksen, is verhoogd o De impact van de aanslepende minderwaarden die vandaag op de Europese markten gegeven worden voor recuperatiestromen zorgen ervoor dat onze kosten voor het uitsorteren van het restafval toenemen. Vooral de impact van het metaalschroot is hoog: ong. 2% schroot wordt gerecupereerd uit het restafval waarop een minderwaarde van +/- 130€/ton van toepassing is. Deze evolutie gaat niet meteen omkeren. o Per 1 maart 2016 is de nieuwe energieheffing ingevoerd. Onze totale gemiddelde verwerkingskost voor het restafval verhoogt met 5,50€/ton. De impact van deze stijgende kosten voor restafval zijn niet doorgerekend in januari.

9 Impact verwerkingskost Marktevolutie kosten chemie o Verwerkingsprijs 2015 <> 2016 : gemiddelde kost voor verwerking, exclusief milieuheffingen en taksen, van chemiestromen is verhoogd o Cementindustrie heeft minder vraag naar hoogcalorische stromen zodat het vraag & aanbod gegeven uit evenwicht is geraakt. o Per 1 maart 2016 is de nieuwe energieheffing ingevoerd. Onze totale gemiddelde verwerkingskost voor het chemie verhoogt met 0,013€/kg. De impact van de stijgende kosten zijn niet doorgerekend in januari.

10 Overzicht KANTELVLAANDERENBRUSSELWALLONIE Restafval, OGA, Snoeiafval, Swill + 6,25%+ 8,25%+ 7,25% Papier-Karton en confidentiëel papier+ 7,65%+ 9,65%+8,65% PMD+ 8,24%+10,24%+ 9,24% Hol & vlak glas+8,39%+10,39%+ 9,39% ANDERE DIENSTENVLAANDERENBRUSSELWALLONIE Transport + 7,94%+ 9,79%+ 8,79% VERWERKINGBELGIE Chemie stromen +0,01€/kg RMA stromen-

11 Overzicht VERWERKINGBELGIE Restafval5,5€/ton Houtaangepast per 01/01/16 Groenafval+ 2,5€/ton Bouw & Sloop, Puin+ 2€/ton Glas+ 2€/ton Papier & Karton, folie4€/ton minder opbrengst (*) Metaal5€/ton minder opbrengst (*) Hol & vlak glas+2€/ton NRMA5,5€/ton Textielafval5,5€/ton Harde kunstoffen+ 4€/ton Voedingsafval (<> Swill)+ 3€/ton Opruimafval & lege verpakkingen+ 10€/ton (*) De impact van de kilometerheffing is evenredig voelbaar op de opbrengstsstromen. Deze impact wordt in mindering gebracht van de uitgekeerde maandelijkse bedragen.

12


Download ppt "Principe en werking kilometerheffing Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5."

Verwante presentaties


Ads door Google