De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Afstuderen bij Business IT & Management Rotterdam, november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Afstuderen bij Business IT & Management Rotterdam, november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Afstuderen bij Business IT & Management Rotterdam, november 2014

2 Toelatingeisen afstudeeropdracht: Propedeuse is afgerond Al het projectgestuurd onderwijs is succesvol afgerond Maximaal 8 studiepunten achterstand (inclusief keuzeonderwijs) Expliciete toestemming van SLC! Aanbeveling: de minor is succesvol afgerond

3 Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! -1  Allereerst dus goedkeuring afstuderen door SLC  Dan goedkeuring voor het afstudeerbedrijf (door: onderwijsmanager). Zie formulier!  Daarna toewijzing afstudeerdocenten (door: onderwijsmanager). Voorkeur opgeven mag, geen garanties!  De student dient de vacature in te voeren in Praktijklink en direct daarna te archiveren.  Startpunt afstuderen is de goedkeuring van de opdrachtbeschrijving door eerste docent. Hierna direct opdrachtformulier uploaden op PraktijkLink. In overleg met eerste docent exacte startdatum vaststellen. De teller van 20 weken begint nu te lopen!  Opmerking: de teller loopt door tijdens schoolvakanties. Dit is vooral van belang wanneer je in februari start en vóór de zomervakantie klaar wil zijn.

4 Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! -2 Boek via PraktijkLink in ca 5e week de afstudeerzitting, in overleg met bedrijfsbegeleider, eerste en tweede docent Plan 1 e en 2 e bedrijfsbezoek afstudeerdocent ook zo snel mogelijk 4 weken voor afstudeerzitting opleveren ‘final’ concept afstudeerscriptie 2 weken voor afstudeerzitting opleveren definitieve afstudeerscriptie bij Bureau Externe Betrekkingen Niet geslaagd? Maximaal 6 weken later herkansing van de onderdelen die onvoldoende waren. Alsnog gezakt? Zoek een nieuwe afstudeeropdracht en volg alle stappen opnieuw

5 4 om 1 model 4 dagen afstuderen bij organisatie(s) (24 SP) Terugkomdag op vrijdag (6 SP): SOTA (3 sp) SLC (3sp)

6 Praktijklink praktijklink.hr.nl Overzicht bedrijven / Overzicht afstudeerplaatsen Boeken afstudeerzitting Te gebruiken formats: Formulier goedkeuring afstudeerbedrijf BIM.docx Format Opdrachtomschrijving afstuderen BIM.docx Format Plan van Aanpak afstuderen BIM.docx Format Scriptie afstuderen BIM.docx Modulewijzer_AfstuderenBIMnovember2013.docx Beoordelingsmatrijs-afstuderen BIM definitief 2014.xlsx ChecklistInleverenScriptie2.docx

7 Modulewijzer Afstuderen BIM Downloaden via afstudeersite praktijklink.hr.nl praktijklink.hr.nl Lees de modulewijzer goed door Houd je aan de procedures Stagecontract (indien noodzakelijk): in de modulewijzer staat een link naar het standaardcontract van de HR.

8 Afstudeeropdracht: de kwaliteitseisen Probleemstelling: ontwikkel een eigen visie op de problematiek binnen de organisatie (wees kritisch naar de opdrachtgever!). Daarna zelfstandig een centrale onderzoeksvraag formuleren Opdracht op HBO-niveau: complexiteit organisatie en processen Opdracht op grensvlak Bedrijfskundig- en Informatica domein Resultaatverplichting! Dus: stel je goed op de hoogte van de verwachtingen van de opdrachtgever en van de school Zelf vinden van afstudeeropdracht is een HBO-competentie!

9 Samenvattend: Met.. 1. SLC-goedkeuring 2. Goedkeuring bedrijf 3. Opdrachtgoedkeuring... in Praktlijklink kan de student zijn vacature voor de afstudeeropdracht uploaden....deze upload is nodig om de afstudeerzitting te kunnen boeken.

10 Afstudeerzitting niet openbaar De presentatie, onderdeel van de verdediging tijdens de afstudeerzitting, heeft de status van een tentamen en is dus niet openbaar

11 Afstudeerdossier (bijlage 4 modulewijzer) Voor het verkrijgen van een cijfer voor het afstuderen dient ook een afstudeerdossier aangeleverd te worden. Dit bevat: 1. Aftekenkaart kerncompetenties BIM (ondertekend door OM) 2. Beoordeling en goedkeuring afstudeerorganisatie 3. Document Opdrachtomschrijving Afstuderen BIM 4. Plan van Aanpak 5. Gespreksverslagen, mails etc. tijdens afstudeerproces 6. De scriptie 7. Het beoordelingsdocument van de afstudeerzitting 8. Eventuele extra documentatie

12 Proces verkrijgen diploma http://hint.hro.nl/nl/Instituten/IBK/IBK-studenten- Thema/Bronmap/Studieinformatie1/Formulieren/ Raadpleeg de jaarplanner IBK voor data examenraadsvergaderingen Check Osiris of alle cijfers zijn ingevoerd Onderhoud contact, indien nodig, met de opleidingsondersteuner om te checken of er geen belemmeringen (meer) zijn voor het verkrijgen van het diploma

13 Communicatie Relevante personen: Angélique Monteny (opleidingsmanager) Angélique van Hulst (opleidingsondersteuner), Henk Bakker en Alexander von Schmid (docenten en coördinatoren afstudeerproces))

14 Succes met afstuderen!


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Afstuderen bij Business IT & Management Rotterdam, november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google