De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM

Verwante presentaties


Presentatie over: "De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM"— Transcript van de presentatie:

1 De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
Ernst van Hal Etalagebijeenkomst 10 –

2 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

3 Onderzoeksleerlijn 11 fasen van onderzoek
Deze fasen komen in ieder cluster terug De complexiteit en de zelfstandigheid nemen toe gedurende de opleiding

4 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
A cluster, periode 1: De student maakt kennis met de 11 fasen van onderzoek De student leert literatuurstudie uit te voeren De student kan deze 11 fasen herkennen in een bestaand onderzoek In groepen van ongeveer 2 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

5 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
A cluster, periode 2: De student brengt de opgedane kennis in de praktijk d.m.v. een observatie onderzoek De student schrijft een onderzoeksrapportage en presenteert deze In groepen van ongeveer 2 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

6 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
B cluster, periode 1 & 2: De student maakt kennis met kwalitatief onderzoek (literatuurstudie & interviews) De student maakt kennis met kwantitatief onderzoek (enquête) De student maakt kennis met statistiek en SPSS De student rapporteert zijn kwalitatief en kwantitatief onderzoek In groepen van ongeveer 2 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

7 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
C cluster, periode 1: De student maakt kennis met de eisen die gesteld worden aan afstudeerders. De student leert praktijkgerichte onderzoeksvragen te stellen over organisatie psychologische theorieën. De student leert zich gedegen voor te bereiden op een interview. De student leert interviews af te nemen en te analyseren. De student rapporteert zijn bevindingen en geeft een posterpresentatie. In groepen van ongeveer 3-5 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

8 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
D-cluster, periode 2: De student schrijft een plan van aanpak voor een kwantitatief onderzoek waarvan de resultaten kunnen bijdragen aan de onderbouwing van een HRM-adviesrapport De student ontwikkelt een (digitaal) kwantitatief onderzoeksinstrument passend bij het bovengenoemde plan van aanpak In groepen van ongeveer 3-5 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

9 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
E/F-cluster (stage) De student schrijft een rapport over een door de student zelf uitgevoerd kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek binnen de stageorganisatie. In groepen van ongeveer 3-5 personen A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

10 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM
H cluster (afstuderen) De student kan de 11 fasen van de onderzoeksleerlijn zelfstandig toepassen op een complex HRM-vraagstuk De student geeft de afstudeerorganisatie een praktisch bruikbaar advies, gebaseerd op methodologisch verantwoord uitgevoerd onderzoek A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

11 Oude wijn

12 Wat deed de student al voor we met de leerlijn OND begonnen?
Is er een opdrachtbeschrijving van de opdrachtgever? Is er een omschrijving van het probleem, benodigde theorieën, definities? Wat moet de student opleveren? De student doet een enquête, een vragenlijst, een literatuurstudie, of iets anders? Zijn er zaken om rekening mee te houden? Wanneer moet ik klaar zijn en wat mag/zal het kosten? Wie houd ik op de hoogte?

13 De leerlijn ONDERZOEK

14 Oriënteren op het probleem Definiëren van het probleem
Formuleren van doelstelling Formuleren hoofd- en subvragen Verantwoording onderzoeksmethode Verzamelen gegevens Analyseren van gegevens Interpreteren van resultaten Formuleren conclusies Formuleren van aanbevelingen Rapporteren De 11 fasen van onderzoek

15 Maar nu geformaliseerd
In voorlichting In het onderwijs In studiehandleiding In studiegids In beoordelingsprotocollen In alle communicatie Enzovoort Een kwestie van doen!

16 Onze startbekwame professional vliegt uit 


Download ppt "De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM"

Verwante presentaties


Ads door Google