De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business concept SMART-consultants

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business concept SMART-consultants"— Transcript van de presentatie:

1 Business concept SMART-consultants
Verbeteren van winstgevendheid en continuïteit van MKB-bedrijven.

2 Doelstelling SMART-Consultants
MKB bedrijven (tot circa 150 fte) begeleiden bij het vergroten van hun winstgevendheid en waarborgen van continuiteit. Door: Alle bedrijfsprocessen op efficiency en effectiviteit te scannen Een Plan van Aanpak te presenteren voor het realiseren van verbeteringen Samen met de bedrijven te werken aan verbetertrajecten. Resultaat: Bedrijven realiseren maximaal binnen 9 maanden een aantoonbare verbetering

3 Werkwijze SMART-Consultants
Winstgevendheid verbeteren! Check realisatie doelstellingen Uitvoeren PvA Opstellen Plan van Aanpak met DGA Presentatie resultaat aan DGA en proceseigenaren Uitwerken scan Uitvoeren van scan Plannen en voor- bereiden scan Kennismaking met DGA

4 Kennismaking DGA Doel: Presentatie aanpak SMART-Consultants
Globaal inzicht krijgen in MKB-bedrijf Bij opdrachtverlening: Vaststellen reikwijdte van de scan welke processen worden gescand

5 plannen en VOORBEREIDEN Scan
Planning van de scan Interviews met proceseigenaren vastleggen in een detail dagplanning. Bestuderen: (jaar)verslagen en rapportages

6 Uitvoeren BEdrijfsScan
Twee consultants voeren scan uit en interviewen de proceseigenaren Complete bedrijfsscan duurt maximaal twee dagen, afhankelijk van aantal te scannen bedrijfsprocessen, zie ‘Inhoud scan’ Aan het eind van de scan word een eerste indruk van de scan gepresenteerd aan de DGA en de proceseigenaren.

7 INHOUD BEDRIJFsSCAN SMART-Consultants
Strategie ontwikkelingsproces  Commercieel- en innovatieproces Operationeel proces Supply chain (facilitair proces) Personeelsontwikkeling- en monitoringproces Organisatieontwikkelingproces  (Financiële) rapportageprocessen Onderhoud en IT zijn onderdeel van verschillende processen

8 Presentatie uitkomsten bedrijfsscan
Presentatie Conclusies en Aanbevelingen in powerpoint SWOT Verbeterpotentieel t.a.v. belangrijkste KPI’s Verbetervoorstel met (concept) Plan van Aanpak

9 Plan van Aanpak VASTSTELLEN: Nulsituatie KPI’s MKB-Bedrijf
Doelstellingen en tijdspad verbetertrajecten Keuze verbetertrajecten Dienstverlening SMART-Consultants: - consultancy, begeleiding bij (verbeter)projecten. - opleiding en training van medewerkers - interim management - individuele coaching Benodigde resources in MKB-Bedrijf Format voor verkrijgen ESF-E subsidies en overige subsidies Vastleggen afspraken in contract

10 Check realisatie doelstellingen
SMART-Consultants werkt met het MKB-bedrijf aan heldere en meetbare doelstellingen. Na afloop van het verbetertraject wordt gecontroleerd of de doelstellingen zijn behaald Deze check is naast een kwaliteitsborging een startpunt voor mogelijke verdere verbetering van de processen.


Download ppt "Business concept SMART-consultants"

Verwante presentaties


Ads door Google