De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De financiële cyclus TURBO opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De financiële cyclus TURBO opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 De financiële cyclus TURBO opleiding

2 De beleidscyclus - algemeen
Proces van beleidscyclus Het geheel van activiteiten waarbij organisatie haar doelstellingen voor een bepaalde periode Vastlegt Plant Uitvoert Opvolgt Evalueert

3 De beleidscyclus - algemeen
Gemeentedecreet: nieuwe mentaliteit Vroeger: eerst krediet dan plannen Nu: plannen en dan middelen koppelen Evolutie van aanwas naar zero-based budget Proces voor hele organisatie Cyclisch gebeuren

4 De beleidscyclus - algemeen

5 De beleidscyclus - algemeen
Meerjarenplan = strategische nota (doelstellingen beleid legislatuur) financiële nota (financiële vertaling doelstellingen) Sectorale beleidscyclussen Elk eigen timing en invulling Toch niet echt veel verschil Onderlinge afstemming niet eenvoudig Koppeling decretale plannen - meerjarenplan

6 De beleidscyclus - algemeen

7 Meerjarige beleidscyclus
Ingeschreven in gemeentedecreet Artikelen nog niet in werking Goedkeuring voor einde jaar dat volgt op gemeenteraadsverkiezing Voor de hele legislatuur Strategische doelstelling over alle domeinen van het lokale beleid

8 Cyclus budget: inhoud en vorm
Inhoud: doelstellingen op 3 niveaus Strategisch Tactisch Operationeel Woordgebruik & aantal niveaus afhankelijk bestuur Strategisch: visie en strategie voor legislatuur Operationeel: jaarlijks Jaarlijkse doelstelling om realisatie meerjarenplan Strategische & tactische doelstelling: Vastgelegd bij begin legislatuur

9 Cyclus budget: inhoud en vorm

10 Cyclus budget: inhoud en vorm

11 Cyclus budget: structuur

12 Cyclus budget: beleidsvoorbereiding en -bepaling
Vastleggen doelstellingen en ramingen Fase van opmaak beleids- en financiële nota Inventariseren Bewerken Gegevensinvoer Confronteren Beslissen Programmeren (kan doorlopen begin volgend jaar)

13 Cyclus budget: beleidsvoorbereiding en -bepaling
Inventariseren Aftoetsen meerjarenplan Aftoetsen sectorale beleidsplannen Aftoetsen budget lopend werkjaar Aftoetsen daadwerkelijke reguliere dienstverlening Aftoetsen nieuwe eigen projecten Consulteren bevoegde politicus/-a Verzamelen gegevens personeelssubsidies Aanleveren gegevens bijkomende personeelsleden

14 Cyclus budget: beleidsvoorbereiding en -bepaling
Bewerken Bepalen operationele doelstellingen SMART-principe Specifiek: doelstelling uit omschrijving = concreet en duidelijk; Meetbaar: het resultaat = meetbaar voor opvolging en evaluatie; Aanvaard: de doelstelling door alle betrokkenen goedgekeurd; Realistisch: doelstelling kan met de beschikbaar gestelde middelen gehaald worden; Tijdsgebonden: de doelstelling heeft een duidelijk eindmoment.

15 Cyclus budget: beleidsvoorbereiding en -bepaling
Bewerken Ramingen benodigde financiële middelen Versleutelen of niet versleutelen Overleg ifv werking Gegevensinvoer Confronteren Beslissen Budgetwijziging – interne kredietaanpassing

16 Cyclus budget: uitvoering budget
Budgethouderschap

17 Cyclus budget: uitvoering budget
Plaats budgethouderschap in cyclus

18 Cyclus budget: uitvoering budget
Uitgavencyclus

19 Cyclus budget: uitvoering budget
Ontvangstencyclus

20 Cyclus budget: evaluatie en bijsturing
Verantwoording en verantwoordelijkheid Ontwikkelen en afstemming rapportage en afstemmingselementen Informatie budgethouder: wederzijds Beleidsevaluatie: management + college

21 Cyclus budget: evaluatie en bijsturing
Evaluatie: continu proces Voortgang meten Opstellen indicatoren (knipperlicht) Meetindicatoren (output, resultaat) Middelenindicatoren (inzet middelen) Beheersrapportage De jaarrekening


Download ppt "De financiële cyclus TURBO opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google