De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van een proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van een proces"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van een proces
Handelingsplanning Evaluatie van een proces Chris Vandenberghe Karen Degraeve School van De Lovie

2 School van de Lovie, Poperinge
OV1- school, op domein van De Lovie leerlingen toekomst leerlingen personeel even voorstellen

3 Onze situatie vòòr Docento Mooie doelenset Wel activiteitsgericht
Wonen, werken, vrije tijd aanwezig Cognitief, psycho-motorisch en socio-emotioneel Onze situatie vòòr

4 Onze situatie vòòr We leverden al mooi werk
Aandacht voor het cyclische van de HP Meer systematisch werken Heel concreet werken Overkoepelende doelen vragen aandacht Onze situatie vòòr

5 motivatie vorming transfer proces kon beter
schaafwerk en duidelijkheid verslag doorlichting motivatie

6 Wat is handelingsplanning?
Een cyclisch proces met als doel onderwijs op maat van elke leerling te bieden. Wat is handelingsplanning?

7 Wat is handelingsplanning?
Het product van het proces van handelingsplanning is de schriftelijke neerslag: het handelingsplan Voor één leerling gepersonaliseerd is dit het individueel handelingsplan, IHP. Wat is handelingsplanning?

8 Individueel Handelingsplan
Kans tot … Bezinning Afstemming Overdracht Evaluatie Verantwoording Individueel Handelingsplan

9 Inventariseren informatie overleg formeel informeel werkwijze

10 SWOT – analyse werkwijze Strengths Weaknesses Opportunities Threaths
positief negatief intern STERKTE ZWAKTE extern KANS BEDREIGING werkwijze

11 Missie bepalen werkwijze Vanuit de inventarisatie en de SWOT-analyse
formuleren we één centraal doel, de MISSIE. werkwijze

12 Strategische doelen Operationele doelen werkwijze Grote lijnen,
en deze verder concretiseren in… Operationele doelen Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realiseerbaar Tijdsgebonden werkwijze

13 Evaluatie en bijsturing
Opvolging Anderen op de hoogte houden werkwijze

14 1. Inventarisatie Welke info hebben we? Van vorige scholen
Observaties en testen Beginsituatie Rapporten Individuele afspraken Verslagen KR Sociale, medische info Ondersteuningsplan info vanuit leerlingen zelf 1. Inventarisatie

15 1. Inventarisatie Welke vormen van overleg hebben we? FORMEEL
klassendirectie klassenraad Overleg afdeling-school Multi-disciplinaire Rapportbespreking kennismakingsbezoek CLB 1. Inventarisatie

16 1. Inventarisatie Welke vormen van overleg hebben we? INFORMEEL
onthaallesuur Overleg afdeling/school Contact leerkrachten/opvoeders Contact leerkrachten/therapeuten Contact leerkrachten onderling Infonamiddag afdeling/school Infonamiddag ouders nieuwe lln 1. Inventarisatie

17 Alles is aanwezig Beter toegankelijk maken 2. SWOT: info

18 2. SWOT: FORMEEL overleg Overleg school/afdeling Multi-disciplinaire
Rapportbespreking CLB 2. SWOT: FORMEEL overleg

19 2. SWOT: FORMEEL overleg Klassenraad: Voorwaarden
Opstelling IHP  op klassenraad  partners  MENTOR Strategie Evaluatie en bijsturing rapportering 2. SWOT: FORMEEL overleg

20 2. SWOT: INFORMEEL overleg
Onthaallesuur Lkr/opvoeders Lkr/therapeuten Lkr onderling Lkr/directie School/ouders 2. SWOT: INFORMEEL overleg

21 3. Missie bepalen de impact van wat we op school doen -de TRANSFER-
in het leven van de jongere vandaag en morgen VERGROTEN, ook in andere leefsituaties dan school. 3. Missie bepalen

22 4. Op weg… Strategische doelen bepalen
De communicatie met de ouders verbeteren  operationeel: Systematisch rechtstreeks overleg over IHP Communicatiekaartjes Rapportbespreking krantje 4. Op weg…

23 4. Op weg… Bewaken cyclisch proces IHP  mentor volgt op
Comm. Leefgroep/afdeling  mentor neemt initiatief en volgt alles goed op 4. Op weg…

24 4. Op weg… Overkoepelende doelen  werkgroep
 mentor (opvolging, docento) Totstandkoming IHP in overleg  reorganisatie KR  mentor 4. Op weg…

25 4. Op weg… Functie mentor  stappenplan voor lkr  checklist
Referentiekader voor doelen  document opstellen  opvragen vaardigheden DC & BA 4. Op weg…

26 5. Evaluatie en bijsturing
nog niet aan toe ! 5. Evaluatie en bijsturing


Download ppt "Evaluatie van een proces"

Verwante presentaties


Ads door Google