De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hopelijk verfrissende beschouwingen over zgn. ‘normaal’ en ‘afwijkend’ maçonniek gedrag, maar evenzeer over het belang van ‘multiculturele maçonnieke ontmoeting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hopelijk verfrissende beschouwingen over zgn. ‘normaal’ en ‘afwijkend’ maçonniek gedrag, maar evenzeer over het belang van ‘multiculturele maçonnieke ontmoeting."— Transcript van de presentatie:

1 Hopelijk verfrissende beschouwingen over zgn. ‘normaal’ en ‘afwijkend’ maçonniek gedrag, maar evenzeer over het belang van ‘multiculturele maçonnieke ontmoeting en verbondenheid’ 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 BREDE WAAIER WAARSCHUWINGEN VANUIT:  SOCIALE PSYCHOLOGIE  SOCIOLOGIE  POLITICOLOGIE  ANTROPOLOGIE ‘Het is maar hoe ( = vanuit welk / wiens standpunt ) men het bekijkt !’ 8

9 ONENIGHEID EN VERSCHILLENDE OPINIES GROEPSDENKEN STEREOTYPEN, VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE MULTICULTURALITEIT GROEPSCONFLICTEN 9

10 SOCIALISATIE SOCIALE CONTROLE MORELE ORDE BINNEN EEN GROEP DEVIANTIE : relatief karakter van deviantie, ‘normaal’ gedrag, waarom is iemand ‘niet-deviant’ ( aanhankelijkheid, toegewijdheid, betrokkenheid en overtuiging ) Howard BECKER : men spreekt van ‘afwijkend gedrag’ omdat anderen met meer macht beweren dat een bepaald gedrag ‘afwijkend’ is => controle en macht zijn cruciale elementen om deviantie te begrijpen ! 10

11 BREUKLIJNEN bepalen ALLIANTIES, NEGATIES, VIJANDSCHAPPEN, CLUSTERVORMING & VERZUILING DE MACHTSVERDELING TUSSEN ‘PRINCIPAAL’ ( = ‘basis’ ) EN DE ‘AGENT’ ( = de ‘vertegenwoordiger’ ) KENMERKEN HET INTERNE SOCIALE VERKEER BINNEN ELKE MACONNIEKE GROEPSSTRUCTUUR ORGANISATIEVORMEN & DEMOCRATIE maar ook de IJZEREN WET VAN DE OLIGARCHIE: BASIS & ELITE MACHTS- EN GEZAGSELEMENTEN 11

12 GERICHT OP EEN MEERLAGIGE EN BREEDSPECTRUM ( = multidisciplinaire ) BENADERING ! CULTUURRELATIVISME CULTUURRELATEREN ESSENTIËLE ROL VAN ERVARINGS- of REFERENTIEKADERS BRON VAN MACHT = capaciteit om handelingen van anderen te bepalen 12

13 REKRUTERING -> INWIJDING -> ONTMOETING & SOCIALISERING WISSELWERKING tussen INTERNE MACONNIEKE BELEVINGSWERELD en EXTERNE MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING OPGELET VOOR DE RELATIE TUSSEN ZGN. ‘MAAKBAARHEID’ EN LEEFTIJD ! 13

14 14

15 15

16  Zijn de verschillende maçonnieke subculturen die doorheen drie eeuwen Vrijmetselarij gegroeid zijn, in feite niet anders dan verschillende verschijningsvormen van éénzelfde maçonnieke cultuur ?  Moeten wij onze traditionele manier van maçonniek monocultureel kijken en denken waarbij wij ons normerend en exclusief opstellen ( = obediëntiële invalshoek ), niet vervangen door de verfrissing die uitgaat van een multiculturele benadering die ruimte biedt voor maçonnieke diversiteit en daar inclusief mee omgaat ( = interobediëntiële ingesteldheid ) ? 16

17 17

18 MONOCULTURELE ( OF GECLUSTERDE ) IDENTITEITMULTICULTURELE VERBONDENHEID 18

19 19

20 Hugo DE CNODDER, Rotterdam, GON-IMV-Symposium, 2 mei 2015 20


Download ppt "Hopelijk verfrissende beschouwingen over zgn. ‘normaal’ en ‘afwijkend’ maçonniek gedrag, maar evenzeer over het belang van ‘multiculturele maçonnieke ontmoeting."

Verwante presentaties


Ads door Google