De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verstehende of interpretatieve benadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verstehende of interpretatieve benadering"— Transcript van de presentatie:

1 Verstehende of interpretatieve benadering
WAT? via “interpreterend begrijpen” achterhalen welke betekenis personen geven aan hun handelingen en aan de interactieprocessen en sociale situaties waarbij ze betrokken zijn HOE? Technieken gebaseerd op de menselijke capaciteit tot empathisch handelen of de capaciteit om zich in te leven in de positie van de andere Methodologisch dualisme

2 Howard S. Becker, Becoming a marihuana user (1963).
Systematische gedrags-, persoonlijkheids- of biofysiologische verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers worden doorgaans als oorzaken van druggebruik beschouwd. Becker stelt dat gedragsverschillen tussen beide subgroepen echter eerder als de gevolgen van gebruik moeten beschouwd worden nl., Ze zijn het resultaat van opeenvolgende sociale ervaringen gedurende dewelke individuen de betekenis van een bepaald gedrag en een bepaalde wijze van percipiëren en interpreteren van objecten en situaties aanleren Dit leerproces kent drie fases gaande van het aanleren van de technieken tot het zelfstandig in staat zijn aan het drug plezier te beleven.

3 Methode: verstehende benadering of kwalitatief onderzoek
Uitgangsveronderstellingen: Marihuana gebruik is het gevolg van een sociaal leerproces, waarbij men, via observatie, empathie, communicatie, imitatie,enz. de betekenis van marihuana als genotsmiddel leert kennen Dit leerproces grijpt plaats via interactie met anderen in groep Sociologische theorie moet vertrekken vanuit de belevingswereld van de subjecten (en niet vanuit een apriori veronderstelling omtrent de oorzaken of de wenselijkheid van het gebruik) Verstehende methode: Onderzoek bij een groep druggebruikers: hoe steekproef bepalen? Hoe vertrouwen winnen? Hier: in totaal ongeveer 50 gebruikers Onderzoek in natuurlijke omgeving en niet onder labocondities: zeer complex en procesmatig gegeven: hoe informatie verzamelen: participerende observatie, imitatie, communicatie, empathische inleving, enz Betekenis van de gebruiker is belangrijk: dus, niet hypothesetoetsend, wel tot verklaringen komen gegrondvest in de belevingswereld van de studieobjecten

4 Het gebruik van marihuana als een sociaal leerproces: drie fases.
Fase I: aanleren van de technieken nodig om tot en effect te komen via communicatie, via observatie en imitatie Fase II: herkennen van de effecten als "high-zijn" groep als referentiekader, marihuana wordt genotsobject Fase III: leren appreciëren van de effecten en er genoegdoening leren aan beleven. Fase I Fase II Fase III Stop Ervaring van effect Geen ervaring van effect Herkennen van high-zijn Niet herkennen van high-zijn Genoegdoening Geen genoegdoening

5 Verstehende methode Marihuanagebruiker worden = sociaal leerproces waarbij men de betekenis van Marihuana als genotsmiddel leert kennen en waarderen = proces van dagdagelijks leren teneinde tot een sociaal georganiseerde houding t.o.v. de objecten te komen Marihuanagebruik begrijpen = inzicht krijgen in redenen voor gebruik van marihuana door middel van sociaal leerproces waarbij men via observatie, empathie, communicatie, imitatie,enz. de betekenis van marihuana als genotsmiddel leert kennen = proces van wetenschappelijke kennisverwerving (meer expliciet) teneinde tot een sociaal georganiseerde houding t.o.v. de studieobjecten te komen=wetenschappelijke kennis = verifieerbaar, reproduceerbaar

6 Symbolisch Interactionsme Structuralisme
Tot welke inhoudelijke en methodologische richtingen behoren deze studies (en waarom)? Howard S. Becker (1963), Becoming a marihuana user. Rosenthal & Jacobson (1968), Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development Kessler, R.C. en J.A. McRae (1982),The effects of wives' employment on the mental health of men and women Symbolisch Interactionsme Structuralisme Verstehende methode ? Positivisme


Download ppt "Verstehende of interpretatieve benadering"

Verwante presentaties


Ads door Google