De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWE 4 Sociologie Week 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWE 4 Sociologie Week 1."— Transcript van de presentatie:

1 SWE 4 Sociologie Week 1

2 Overzicht Hoorcollege 1 Hoorcollege 2 Hoorcollege 3
Hoofdstuk definitie + invalshoeken Hoofdstuk 3 sociaal gedrag Hoorcollege 2 Hoofdstuk 3 roltheorie Hoofdstuk 4 socialisatie Hoorcollege 3 Hoofdstuk 6 cultuur Hoofdstuk 7 macht

3 Wat is sociologie? … de wetenschap die formuleert … wat iedereen
…..al lang weet, …zodanig dat niemand het meer begrijpt (De Jager & Mok)

4 Maar… Gelukkige slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid…

5 De Papalagi: Vreemde mensen die telkens naar een metalen ding op hun pols kijken…altijd haasten zonder zichtbare redenen….bouwen hutten boven elkaar….kijken naar een platte glazen bol en doen dat uren lang….

6 16 miljoen Nederlanders? Je gaat om met een beperkte groep
Je doet slechts bepaalde ervaringen op Je neemt selectief waar: *** Selectief openstaan Selectief onthouden Selectief reproduceren Je kunt niet anders dan alles bezien vanuit jouw referentiekader…

7 Objectieve wetenschap?
Expliciet maken van opvattingen Feiten weergeven En toch partijdig: Westerse maatschappij Middenklasse Man Blank

8 Al lang weten? Menen te weten?
Wat zijn oorzaken voor echtscheidingen? Wie drinkt het meest? Verband vrije tijd - leesgedrag?

9 Yavis-typen Young Attractive Verbal Intelligent Succesfull

10 Hound-typen Homely Old Unattractive Non-verbal Dumb

11 Doel sociologie (hoofdstuk 1)
Sociologische verbeeldingskracht (Mills) Relativeren Relateren: verbanden zien Bewustzijn maatschappelijke bepaaldheid van gedrag Begrijpen van maatschappelijke problemen

12 Doel sociologie Zich bezighouden met de sleutelbegrippen van de franse Revolutie: Liberté Egalité Fraternité

13 Posities en rollen Er zijn toegewezen en verworven posities.
Verwachtingen die men koestert ten aanzien van mensen in een bepaalde positie noemt men rollen. Rolspanning en rolconflict Rol-onderzoek (leary, Bateson e.v.a.)

14 Rolattributen ‘dingen’ die feitelijk horenbij je sociale (gewenste) positie>>>rol MER-student….een laptop Eigen baas….Mercedes HBOV-student?.....

15 alcoholisme Sociologisch bekeken… Psychologisch bekeken…
Zien als imitatiegedrag… Zien als aangeleerd gedrag… Zien als economisch probleem… Zien als gezondheidsprobleem… Zien als ‘doorgeschoten’edicatie… Etc.

16 Soorten sociologie (1) Indeling in ‘objecten’ Algemene sociologie
Onderwijssociologie Gezondheidssociologie Gezinssociologie Organisatiesociologie Godsdienstsociologie

17 ** Referentiekader (hoofdstuk 2)
“Persoonlijke kennis en verklaringen van en oordelen over de sociale werkelijkheid” oftewel “het geheel van waarden en normen op grond van jouw socialisatie”

18 Functies referentiekader
Reduceren van de complexe werkelijkheid Selectieve waarneming Verschaft zelfvertrouwen Ordent de wereld naar binnen en buiten jou kader

19 Verandering referentiekader (extra)
Bij indringende ervaringen Bij veranderende visies / inzichten Ontwikkelingen in de maatschappij Media

20 Sociaal gedrag (hoofdstuk 3)
Interactie: Actie Reactie Betrokkenheid

21 De sociale situatie (hoofdstuk 3)
Houding = vaste manier van : Denken veranderbaar Voelen slecht veranderbaar Reageren enigszins veranderbaar

22 Houding (hoofdstuk 3) Gevolg: selectieve waarneming: Voordelen:
Focus & diepgang Reduceren complexiteit Nadelen: Vertekening van de werkelijkheid Waardeoordelen Wij-zij-denken

23 Houding (hoofdstuk 3) Uitingsvormen:
Stigmatiseren (= een merkteken met een negatief onderscheidende functie) Stereotypering (= vaste beeld van een groep) Vooroordelen (= vaste manier van denken, voelen en handelen die de werkelijkheid vertekent)

24 Houding (hoofdstuk 3) Functie van vooroordelen en stigma’s:
Ze geven richting aan je gedrag tegenover mensen met een ander ‘referentiekader’ Ze versterken de eenheid in de groep. Ze maken duidelijk welk gedrag van de ander verwacht wordt

25 Houding (hoofdstuk 3) Gevolgen: Misverstanden
Verwarring subjectiviteit – objectiviteit Wij / zij-denken

26 Sociale situatie (hoofdstuk 3)
Definitie van de situatie Self fulfilling prophecy (Merton) Self defeating prohecy


Download ppt "SWE 4 Sociologie Week 1."

Verwante presentaties


Ads door Google