De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Indiaans spreekwoord Oordeel niet over iemand voordat je een mijl in zijn mocassins hebt gelopen. Oordeelt uw naaste niet voor ge aan zijn plaats gekomen bent. Hillel volgens Pirqe Abot 2:5

3

4 Geschiedenis van Israel
Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht Richterentijd Koningentijd Saul, David en Salomo Twee koninkrijken: Israel en Juda Ballingschap Perzische tijd Alexander de Grote (334), Ptolemaeën, Seleuciden Hasmoneeën Romeinse tijd v.a. 69 Joodse opstanden in en (n. Chr.)

5 TeNaKh joodse bijbel De Hebreeuwse canon Tora (Wet) Neviiem (Profeten)
5 boeken afgesloten 500 v.Chr. na de ballingschap Neviiem (Profeten) ca,. 200 v. Chr. Te verdelen in: Vroege profeten (geschiedenissen) Late profeten (3 grote, 12 kleine ) Ketoevim (Geschriften) 100 na Chr., synode van Jamnia Wijsheid, poëzie, profetie, historie, verhalen

6 De Alexandrijnse canon
Septuaginta = 70 (LXX) Griekse vertaling van de joodse geschriften V.a. ca. 250 v. Chr. Verschillen met Tenach: Andere volgorde van de boeken Extra boeken Sommige boeken verschillen sterk

7 Deuterocanonieke boeken (OT)
Tobit (Tobias) Judit Wijsheid Wijsheid van Jezus Sirach Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6) Ester Toevoegingen aan Daniël, omvattende: Gebed van Azarja (Dan. 3) Gezang in de vuuroven (Dan. 3) Susanna (Dan. 13) Bel en de draak (Dan. 14) Het gebed van Manasse 1 Makkabeeën 2 Makkabeeën

8 De Bijbel Bijbel = biblia =boeken, 66, OT en NT
OT= Oude Testament (39)Hebreeuws, Aramees Joodse Geschriften NT= Nieuwe Testament (27)Grieks 4 Evangeliën + Handelingen der Apostelen Brieven, m.n. van Paulus Apocalyps

9 Apocriefen van het NT Evangelie van Thomas kort en het bekendst; het bestaat uit 114 uitspraken die van Jezus zouden zijn Evangelie van de Waarheid toegeschreven aan Valentinus Evangelie van Philippus waarschijnlijk geschreven door een leerling van Valentinus Evangelie van Maria Magdalena, onder de aandacht gekomen door De Da Vinci Code van Dan Brown Evangelie naar Judas Geheime Boek van Johannes, met een uitgewerkte gnostische scheppingsmythe

10 Gevonden geschriften In 1945 : Nag Hammadi-geschriften in Noord-Egypte. 52 beschreven papyrusbladen. Gnostische Evangeliën, zoals : Het Evangelie van Thomas , Het Evangelie van de Waarheid , Het Evangelie van Philippus In 1947 : De Dode Zee-rollen bij Qumran in stenen kruiken in grotten , zoals De Oorlogsrol , De Tempelrol , Het Damascusdocument In 1896 : dozen met handschriften in geniza in Caïro

11 De Koran Voor-islamitisch Arabië: Tijdperk van de “djahilijja”
Polytheisme De Ka’ba als cultisch centrum Joodse en christelijke stammen Machtscentra: Byzantium, Perzië, Abessynië

12 De Koran Een nieuwe openbaring in het Arabisch
Vanaf 611 in stukken geopenbaard Herhaalt voorgaande openbaringen -Bijbelse en niet-Bijbelse Vervangt deze omdat ze onzuiver zouden zijn overgeleverd Is de laatste openbaring, omdat Mohammed het “zegel der Profeten” is Definitieve tekst vastgesteld door Uthman, ca. 650

13 Scheppingsverhalen Genesis In 6 dagen klaar 7e dag rustdag
Naar Gods beeld Mens uit aarde Vrouw uit rib In verschillende soera´s Allah schept telkens opnieuw Wij zijn niet door uitputting overvallen 50:38 Niet naar Gods beeld! Mens uit aarde , water druppel bloed Man en vrouw uit één wezen

14 Huiswerk Lezen uit “Koran en Bijbel” blz. 40 t/m 77
Hoofdstuk 5. Noach/Noeh Hoofdstuk 6. Abraham/Ibrahiem Hoofdstuk 7. Lot/Loet Hoofdstuk 8. Jozef/Joesoef


Download ppt "Docent: Hans Bruning."

Verwante presentaties


Ads door Google