De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 2 De Bijbel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 2 De Bijbel."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 2 De Bijbel

2 2.1 Inleiding Bijbel: basis van christelijke ‘geloofsleer’.

3 Bijbel: basis van christelijke ‘geloofsleer’.
30 tot 100 miljoen per jaar verkocht.

4 2.3 Belangrijke gegevens over de Bijbel
Titel ‘Bijbel’ komt van biblia (Grieks) = ‘boeken’ Bijbel is bibliotheek vol bijbelboeken. De bijbelboeken verschillen erg. Twee delen - Oude Testament: 39 bijbelboeken Ontstaan tussen de 13e en de 5e eeuw voor Christus - Nieuwe Testament: 27 bijbelboeken Ontstaan in 1e eeuw van de jaartelling. Persoon van Jezus staat centraal - Totaal: 66 bijbelboeken. Hoofdstukken en verzen Lukas 15:11-32 betekent: * het bijbelboek Lukas; * hoofdstuk 15; * de verzen 11 t/m 32. Schrijvers * Veel auteurs. * Op Lukas na allen Joods. Oorspronkelijke talen * Oude Testament :Hebreeuws * Nieuwe Testament Grieks

5 2.4 Nederlandse vertalingen
Statenvertaling Vertaling Nederlands Bijbelgenootschap Willibrordvertaling Groot Nieuws Bijbel Het Boek Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) Herziene Statenvertaling Dilemma: letterlijke vertaling <> leesbaarheid Kinderbijbel: navertelling voor kinderen

6 2.5 Het Oude Testament in vogelvlucht
Schepping, Adam en Eva Zondvloed, Noach Abraham: van Ur naar Kanaän Zoon: Izak Kleinzoon: Jakob (= Israël) > naar Egypte In Egypte groei tot een volk – slavernij Bevrijding o.l.v. Mozes Naar Beloofde Land Periode van de Rechters Koningen: Saul, David, Salomo Rijk valt in twee delen uiteen Noordrijk Israël, 10 stammen: tot 722 v. C. Zuidrijk Juda, 2 stammen: 586 v. C. ballingschap Juda komt na ballingschap in Babel terug

7 2.6 Het Nieuwe Testament in vogelvlucht
Geboorte van Jezus (waarschijnlijk 6 voor Christus) Jezus’ optreden als leraar, Zijn sterven, opstanding en hemelvaart Ontstaan christelijke kerk. Jezus’ discipelen worden apostelen Brieven van apostelen Openbaring: visioenen over toekomst

8 2.7 Indeling van het Oude Testament
Indeling van de Joodse Tenach: (a) de Wet (Tora); (b) de Profeten (Newi'iem); (c) de Geschriften (Chetoebiem). Afkorting: TeNaCH. (a) Wet * Eerste vijf bijbelboeken (Genesis- Deuteronomium) * Auteur volgens traditie: Mozes * Wet als bevrijdende leefregels. (b) Profeten Profeet: boodschapper van God (b1) Vroege profeten * Beschrijven geschiedenis van Israël * Jozua, Richteren (Rechters), 1-2 Samuel, 1-2 Koningen. * Israël als Gods ‘modelboerderij’ * Profeten als Gods boodschappers (b2) Late profeten * Boodschap van profeten zelf * 3 ‘grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël * 12 ‘kleine profeten’

9 2.7 Indeling van het Oude Testament
(c) Geschriften * Psalmen meest bekend (veel van David) * Spreuken, Hooglied Prediker (Salomo) * Job: over het lijden * Ruth, Esther: twee stukjes geschiedenis * Klaagliederen: over het verwoeste Jeruzalem * Daniël, 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia

10 2.8 Indeling van het Nieuwe Testament
EHBO: (a) Evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes) (b) Handelingen van de Apostelen (c) de brieven (van Paulus en anderen) (d) de Openbaring aan Johannes.

11 2.9 De Bijbel: een vastgesteld aantal boeken
Canon: boeken die als gezaghebbend zijn geaccepteerd Apocriefe boeken: wel door RK kerk aanvaard, niet door Joden en protestanten.

12 2.10 Wat maakt de bijbelboeken zo bijzonder voor christenen?
Inspiratie: tekst door God Zelf ingegeven aan schrijvers. Argumenten hiervoor: (1) De Bijbel zelf geeft het aan. (2) Vervulling van profetie (3) Eenheid van de Bijbel (4) De ervaring van mensen Gebed om hulp van de Heilige Geest voor lezen van de Bijbel.

13 2.11 Verschillende visies op de Bijbel
Orthodox en vrijzinnig

14 2.12 Het gaat om de uitgangspunten
Onbevangen lezen leidt tot ontdekkingen.

15 2.13 Drie Nederlanders over de Bijbel
De Bijbel is een bron voor persoonlijk geloof. Mr. Piet Hein Donner De Bijbel is de leidraad in mijn leven. Marion Lutke ‘Wie klopt, hem zal opengedaan worden.’ Elly Zuiderveld-Nieman

16 2.14 Tips voor wie de Bijbel begint te lezen
Begin met een Evangelie, bijv. Lukas. Lees het hele verhaal. Gebruik kinderbijbel of bijbels dagboek.


Download ppt "Deel 2 De Bijbel."

Verwante presentaties


Ads door Google