De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 1:11-14 Tekstboekje Hoofdstuk 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 1:11-14 Tekstboekje Hoofdstuk 4"— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 1:11-14 Tekstboekje Hoofdstuk 4
Welkom op de gezamenlijke Kring Bijbelstudie van de Vrije Evangelische gemeente De Brug.

2 Sleutelvers Het boekje noemt de tekst : Efeze 1:13 Lees in uw Bijbel !
Wij gaan nadenken over vier woorden in dit sleutelvers nl: In Hem. Evangelie. Geloof. Gestemepeld .

3 In Hem vertaling: In whom= In wie Is de meest letterlijke vertaling.
In Jezus Is wordt de boodschap van de waarheid werkelijkheid. Daarom moeten wij de mensen vertellen wie Hij is. Joh. 1:14 Het Vleesgeworden Woord van God. Joh. 14:6 De weg

4 Evangelie Woordenboek. εὐαγγέλιον euangelion = een goede boodschap.
Term uit de militaire geschiedenis. Goede tijding: 1. Van het koninkrijk en de Messias. 2. Van het Heil door Christus 3. Van de boodschap van genade 4. Van de boodschap zelf. 5. Dat Jezus het was die beloofd was. ( Zijn woorden, daden, geboorte en dood)

5 Geloof Woordenboek. πιστεύω pisteuō = voor waarheid houden, overtuigd zijn, vertrouwen in, Jezus geloven en vertrouwen dat Hij als God machtige dingen kan doen. Overtuigd zijn van je behoud. Staand op de belofte van mijn Heer en God Hebreeuws = He – emin. Amen zeggen op wat God zegt. Hebr 11:1 Definitie van geloof.

6 Gestempeld Joden worden getekend en verzegeld in hun vlees = besnijdenis. Teken van het verbond. Gen 17:11 Christenen worden getekend en verzegeld door de Geest. Efeze 4:30 en 2 Kor 1:22 Joden worden in de toekomst getekend en verzegeld op hun voorhoofd. Ezech 9:4 en Openbaring 7:5 Teken van God is Taf ( laatste letter van het alfabet ) Ook is er een antitype het teken van het beest 666. Openbaring 13

7 vervolg In de eerste studie hebben wij de zegeningen in het verleden en heden besproken. Het gaat in deze studie over de zegeningen in de toekomst. Wij gaan nadenken over: 1. Er wacht ons een erfenis. 2. De koers is bepaald. 3. Tot eer van Gods grootheid.

8 Er wacht ons een erfenis:
Woordenboek Erfenis κληρόω klēroō = 1. bepaald door het lot 2. gekozen door het lot, aangewezen of toegezegd door het lot God heeft onze erfenis aangewezen is eigenlijk zoals het er letterlijk staat gepredestineerd in de raad van God. Dus vast besloten in zijn wil en raad. Voor de liefhebber staat er προορίζω proorizō zie studie 1

9 Erfenis ontvangen Vs 13 door de Heilige Geest al een voorschot

10 De koers is bepaald God heeft een: 1. Doel met je leven Ef 2:20
2. Een plan om de werken te doen die hij voor jou heeft klaarliggen. 3. Een koers, waar loopt het op uit. Daarom is het belangrijk om volgens Zijn wil te leven en naar Zijn wil te bidden. Je kunt soms van het doel en de weg afwijken = Zonde doel missen. Maar toch weet God waar het op uit loopt. Hij kan soms met een kromme stok rechte slagen maken.

11 Het eindoel Onze volle bestemming of erfdeel ontvangen.
Jagen naar het doel Fil 3:12-14 Loon hebben voor God en niet verliezen 2 Joh 1:8

12 Tot eer van Gods grootheid
Christus wordt zichtbaar in ons zo mogen wij God verheerlijken Joh. 17:10 Wij mogen vrucht dragen tot zijn eer. Joh 15:8 Paulus zegt: 2x tot eer van Gods grootheid ( v12,en 14) Jesaja 26:15 Het land werd verwijd God heeft zich in Israël verheerlijkt op aarde. God zal zich in het geestelijk Israël verheerlijken in de hemel. Zie ook de parallel tussen het boek Jozua en Efeze.

13 Slot Het onderpand is de Heilige Geest Lees Hand 10:44-47


Download ppt "Efeze 1:11-14 Tekstboekje Hoofdstuk 4"

Verwante presentaties


Ads door Google