De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhoudingen tussen joden en christenen in de eerste eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhoudingen tussen joden en christenen in de eerste eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Verhoudingen tussen joden en christenen in de eerste eeuw
Hoe is de breuk tussen het jodendom en christendom ontstaan? Deelvragen 1.Was Jezus anders dan de andere rabbi’s van zijn tijd? 2. Wat was de rol van Paulus in de scheiding tussen jodendom en christendom?

2 Kenmerken Jodendom in de oudheid
Oude volk – toestemming om niet aan de Romeinse staatscultus te houden Het houden van de wet staat centraal– Thora (eerste 5 boeken van het Oude Testament) Besnijdenis Grote verwachting naar een politiek Messia (Gezalfde) die het land van Israel zal bevrijden van de Romeinen

3 Jezus Christus Geboren in het jaar 4/6/1 v.Chr.in Bethlehem (christelijke traditie) of in Nazareth Jesjoea of Jehosjoea (God zal redden) in Hebreeuws. Christus – Gezalfde (Messiah) in Grieks weinig bewijzen buiten het Nieuwe Testament 30 v.Chr. – Jezus in openbaarheid door de doop van Johannes de doper

4 1.Was Jezus anders dan de andere rabbi’s van zijn tijd?
Verschillen tussen Jezus en andere rabbi’s 1.zijn boodschap “En zij stonden versteld om zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de scriftgeleerden…Een nieuwe leer met gezag” (Marcus 1:22,27) 2. Het houden van de joodse wet was niet meer nodig door zijn komst

5 Deelvraag 1 3. Iedereen kon Jezus volgen joods of niet joods
“ ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen”(Mattheus 5:7-20) 3. Iedereen kon Jezus volgen joods of niet joods “Gaat dan heen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen” Mattheus 28:19

6

7 Jezus en zijn apostelen

8 “Christelijke” spanningen
Christendom is ontstaan als een sekte binnen het jodendom Het conflict begon tussen de Grieks sprekende joden en joden uit Jeruzalem op de eerste Pinksterdag Stefanus (griekse jood) richtte zijn aanval op de joodse tempel te Jeruzalem die volgens hem geen nut had. Hij werd veroodeeld ter dood door de joodse rechtbank en buiten de staadsmuur gestenigd.

9 “Christelijke” spanningen
Christendom is ontstaan als een sekte binnen het jodendom Het conflict begon tussen de Grieks sprekende joden en joden uit Jeruzalem op de eerste Pinksterdag Stefanus (griekse jood) richtte zijn aanval op de joodse tempel te Jeruzalem die volgens hem geen nut had. Hij werd veroodeeld ter dood door de joodse rechtbank en buiten de stadsmuur gestenigd.

10 De vervolging van de christenen
De joodse christenen werden na de dood van Stefanus vervolgd door de joden– gevolg: vluchten uit Palestina De joden-christenen begonnen in Antiochie(hoofdstad van Syrie) het leer van Jezus aan de heidenen (niet joden) te leren Paulus heeft de leer van Jezus in het midden van de heidenen gebracht

11 Paulus

12 Paulus Saul (us) geboren op 10 v.Chr in Tarsus (Cilicie)
Moedertaal: Grieks, opgeleid in Jeruzalem Romeinse burgerrecht (vader-Romein) Zijn leven beschreven in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen Hoorde bij de farizeeen die na de dood van Jezus de eerste christenen hebben vervolgd vanwege de wet

13 Paulus visioen van Jezus op weg naar Damascus- zijn bekering tot christendom Geloofde dat Jezus de Messiah was- conflict met de joden uit Jeruzalem het conflict ging over de vraag of de heidenen zich moesten houden aan de besnijdenis Apostelconvent – de heidenen hoefen de wet+de besnijdenis niet te respecteren de wet was niet meer nodig door de komst van Jezus

14 Wat was de rol van Paulus in de scheiding tussen jodendom en christendom ?
Hij was de eerste apostel die de boodschap van het Evangelie onder de heidenen verspreidde. Door zijn veranderingen is het christendom een aparte religie geworden, los van het jodendom

15 De joden in Jeruzalem – Thora (in Hebreeuws)
Verschillende bijbelvertalingen hebben bijgedragen aan de breuk: De joden in de diaspora (verstrooing) hebben : LXX Septuaginta (Gr.vertaling van het Oud Testament) gebruikt. De joden in Jeruzalem – Thora (in Hebreeuws) De eerste christenen waren Grieks-sprekende joden en niet joden die LXX gebruikten als bijbel.

16 De breuk is ontstaan door dat:
De christenen de Wet van Mozes niet hebben onderhouden Christenen Jezus zien als de zoon van God en als Messia Het nieuwe testament De opstanding van Jezus Christus Verschillende bijbelvertalingen

17 Bronnen E.P.Meijering “Geschiedenis van het vroege christendom”
K.A.D.Smelik “Hagar en Sara: de verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen” Peter van’t Riet “Christendom a la Jezus” John Drane “Leven, werken en geloof van de eerste christenen”


Download ppt "Verhoudingen tussen joden en christenen in de eerste eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google