De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkeling van Het Christendom..

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkeling van Het Christendom.."— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkeling van Het Christendom.

2 De ontwikkeling van het Christendom
Toen het Romeinse rijk in 500 v. Chr. gesticht werd, werden de goden van de Olympus vereerd. Toen het Christendom werd gepredikt was dit een illegale godsdienst. Het was verboden om Christus te eren, er stond zelfs de doodstraf op! Later werd het de staatsgodsdienst. Maar hoe is dit zo gekomen?

3 Het begin Deze man was Jezus Christus.
Zoals het verhaal vertelt, werd er op een bijzondere nacht in Betlehem een kind geboren, dat de geschiedenis zou veranderen. Of het verhaal klopt weten we niet zeker, maar we weten wel dat hij de wereld veranderd heeft! Deze man was Jezus Christus.

4 Christus Volgens de gelovigen:
Volgens het Christendom is Jezus de kern en draait alles om hem. Zij geloven dat hun god in de menselijk vorm van Jezus Christus naar de aarde kwam. Jezus sprak wijze woorden, genas zieken en zorgde voor de armen. En nadat hij gestorven was, ook nog eens opstond uit de dood. Het christendom is hierop gebaseerd. Niet gelovigen zeggen dat Hij een bijzonder mens was en de wereld wilde verbeteren. En dat dit alles plaatsvond in de Romeinse tijd.

5 Het Keerpunt In het jaar 330 erkende Keizer Constantijn de Grote het Christendom in zijn rijk. Voor het eerst hadden de Christenen de vrijheid om hun ware geloof te volgen zonder vervolgd of verstoten te worden.

6 Vervolgingen De Christenen werden afschuwelijk gemarteld en vele apostelen (voortbrengers van het Christendom) stierven een marteldood (zij werden dan ook enorm vereerd, hierdoor ontstonden de heiligen). Er was een straf die kruisigen heette; hierbij moest de veroordeelde zijn eigen kruis dragen, en werd deze daar buiten de stadsmuren zelf aan vastgeknoopt/gespijkerd.

7 Constantijn In tegenstelling tot zijn voorgangers liet Constantijn de Christenen in zijn rijk niet vervolgen, sterker nog, hij liet zichzelf zelfs bekeren! Wellicht was zijn grootste daad het stichten van de nieuwe hoofdstad: Constantinopel, strategisch gelegen bij een kruispunt aan wegen, te land, en ter zee. Hij maakte het begin van de christelijke fase van het Romeinse Rijk (wat zich later ontwikkelde tot het Byzantijnse Rijk)

8 Hoe het verder ging met het Christendom
In de middeleeuwen was er veel corruptie. Het Christendom werd vaak beïnvloed door politieke zaken en andersom, dit was een donkere tijd..

9 Reformatie Protestants
Bij de reformatie uiten vele mensen hun ongerustheid over de kerk. Discussies over de verschillen onderling laaiden op. Juist in die tijd ontstond de splitsing tussen Katholiek en Protestants. Vandaag de dag hebben we juist te maken met een leegloop van kerken. De derde wereld landen zijn hierop een uitzondering. Rooms Katholiek Protestants

10 EINDE


Download ppt "De ontwikkeling van Het Christendom.."

Verwante presentaties


Ads door Google