De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament

Verwante presentaties


Presentatie over: "Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament"— Transcript van de presentatie:

1 Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament
Inleiding Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament

2 Inleiding, onderwerpen
Ouderdom handschriften Dode Zee-rollen Andere OT-vondsten Conclusie over ouderdom Historisch Betrouwbaarheid evangeliën Waarschijnlijkheid Over profetieën Profetisch perfectum Tijd Logica Het is echt

3 Ouderdom handschriften
Het Oude Testament (de profetieën) Het OT is geschreven in een periode van ca jaar: Mozes – Maleachi = v. Chr. Bevat ca. 330 profetieën

4 De Dode-Zeerollen Ontdekt in 1947 Bevat alle OT boeken, behalve Esther
Belangrijke rol: Jesaja Deze rol van Jesaja: ca. 125 jaar v. Chr. (over)geschreven

5 Andere OT vondsten Handschrift Psalter -> 2e eeuw v. Chr.
Daniël -> eind 2e eeuw v. Chr. Alexandrijnse vertaling -> 285 v. Chr. (= vertaling in het Grieks, septuaginta)

6 Conclusie over ouderdom
OT was voor 130 v. Chr. afgerond Messiaanse profetieën kunnen daarna niet meer vervalst zijn! Ze zijn minstens 130 jaar voor Jezus’ geboorte opgeschreven.

7 Historisch Van de 4 NT-Evangeliën zijn er 3 voor de vernietiging van Jeruzalem (jr. 70) geschreven: Matteüs, Marcus, Lucas. Deze zijn dus van vlak na de werkelijke gebeurtenis . Ze zijn direct sterk verspreid door christenen; zie hoeveelheid handschriften (>5.000).

8 Betrouwbaarheid Evangeliën
Als er veel geschiedkundige onjuist-heden in zouden staan, zou dit van Joodse zijde meteen als wapen tegen het opkomend christendom zijn gebruikt. Joodse OT-deskundigen (Nicodemus, Saulus van Tarsen, Appollos van Alexandrië) zouden zich niet door onjuiste feiten laten overtuigen.

9 Citaten van buiten de Bijbel
Tacitus: “…mensen die onder het gewone volk chrestiani heten. Deze naam staat in verband met Chrestus die door de procurator Pontius Pilatus, onder de regering van Tiberius als misdadiger is veroordeeld.” Flavius Josephus: “In deze tijd stond Jezus op, een wijs mens… en nadat Pilatus hem op aandringen van onze eigen leidsmannen ter dood veroordeeld heeft…” Tertullianus: “Teberius, in wiens tijd de naam christen in de wereld kwam…”

10 Waarschijnlijkheid Toeval? -> wetenschappelijke waarschijnlijkheidsberekening Stel: 1 profetie komt uit = 1 : 2 dan: 50 profetieën die allemaal uitkomen = 1 : (2n) 330 profetieën = 1 : 187x1099

11 Over profetieën Er zijn Messiaanse profetieën in veel OT boeken, niet alleen in de profeten, maar ook bij Mozes etc. Er zijn 3 soorten profetieën: God spreekt over de Messias Mensen spreken over de Messias De Messias spreekt Zelf

12 ‘Profetisch perfectum’
Profetieën komen voor zowel in de toekomende als in de verleden tijd => zo komt de klemtoon op de vervulling ‘profetisch perfectum’: alsof het al gebeurd is, zo zeker.

13 Tijd God is niet aan tijd gebonden.
Daarom heeft Hij ‘voorkennis’ t.o.v. mensen. Hij kan dus nu vertellen wat er straks gebeurt.

14 Logica Handelingen 9:22 en 18:28:
Paulus en Apollos bewezen al aan de Joden dat Jezus de Christus is. Hand. 9:22: ‘symbibazo’ = logische conclusie o.b.v. veel materiaal Hand. 18:28: ‘deiknumi’ = duidelijke en aanschouwelijke voorstelling van bewijsgronden

15 Het is echt Geen andere godsdienst kent zo’n bewijs van echtheid
Maar: mensen kunnen hun hart gesloten houden en de logica niet aanvaarden… We kunnen het wel laten zien: vervolg van de presentatie


Download ppt "Principes over het ontstaan en de overlevering van het Oude Testament"

Verwante presentaties


Ads door Google