De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genezing op sjabbat Johannes 5:1-18

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genezing op sjabbat Johannes 5:1-18"— Transcript van de presentatie:

1 Genezing op sjabbat Johannes 5:1-18

2 Johannes: opstanding en leven

3 8 tekenen in Johannes 1. bruiloft in Kana : water  wijn 2. zoon van koninklijke hoveling 3. de zwakke man in Bethesda 4. voeden van 5000 man 5. wandelen op het meer 6. de blindgeborene genezen 7. de broer van Martha en Maria 8. de vangst van 153 vissen

4 vers 1: hierna …. zoon van de koninklijke hoveling (4:43-54)

5 De Heer wandelt door Israël: Judea – Samaria – Galilea - Jeruzalem

6 Jeruzalem - schaapspoort

7 …er was een feest van de Joden… (vers 1) Purimfeest
…er was een feest van de Joden… (vers 1) Purimfeest? Vernieuwing van de tempel?

8 Bethesda (Beth chèsèd) = huis van barmhartigheid/goedertierenheid

9 5 zuilengangen rond het badwater: beeld van de Thora, 5 boeken / Mozes

10 daarin: lag  geen kracht tot wandel een menigte: velen onder de Thora zieken blinden verlamden verschrompelden 4 groepen,  vergankelijkheid

11 Zij wachtten op de beweging van het water; - stilstaand water: beeld van de Thora/Tenach, oude verbond - bewegend of levend water: beeld van het nieuwe verbond

12 een engel van de Heer daalt af…

13 Vers 5: een zeker mens was daar, in zijn zwakheid (zonder sterkte) 38 jaar..

14 Deuteronomium 2:14 En de tijd dat wij reisden vanaf Kades-Barnea, totdat wij de beek Zered overtrokken, bedroeg achtendertig jaar – totdat dit gehele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man, zoals hun de HERE had gezworen.

15 Kades Barnea

16 Wadi Zered

17 een zeker mens = Israël zonder sterkte = zwak door het vlees een engel daalt af = profeten 38 jaar = woestijnreis in ongeloof in Bethesda, bij de schaapspoort: Christus is de deur (Johannes 10:8,9) van de schapen

18 Vers 6: de Heer ziet hem liggen, en weet: het al is een hele tijd zo hele tijd: ruim 400 jaar geen profeet tot Israël gekomen

19 Wil jij gezond worden?

20 Vers 7: de zwakke antwoordde: ‘Heer, ik heb geen mens…
Vers 7: de zwakke antwoordde: ‘Heer, ik heb geen mens…..’ ‘(de tijd) waarin ik kom daalt een ander voor mij af..’

21 Vers 7,8: de Heer zegt tegen Hem: waak op
Vers 7,8: de Heer zegt tegen Hem: waak op! - hij werd opgewekt neem je matras op! - hij pakte zijn matras wandel! - en hij wandelde

22 Sjabbat – de Joden bewaakten die met grote nauwgezetheid (vers 10-12): ‘ het is sjabbat en het is je niet toegestaan je matras op te nemen!’

23 Hij wist niet wie hem genezen had

24 Jezus vindt hem in de heilige plaats

25 ‘Zondig niet weer…..’ Israël zondigde onder de Thora, hun zwakheid/ziekte wordt genezen en zij zullen gezond wandelen onder het nieuwe verbond

26 De genezene: Paulus: lichamelijk zwak werd opgericht zag
opdracht: neem je matras op, wandel werd opgewekt kon zelf weglopen naar de tempel ogen open – kan de aardse zegen zien lichamelijk sterk op de grond geworpen werd blind geen opdracht te wandelen werd opgewekt werd begeleid naar Damascus (natiën) blind – geestelijk oog ziet geestelijke zegen

27 Bethesda

28 ‘zondig niet weer, opdat je niet wat ergers overkomt…’ zegt de Heer tegen de genezene wat zegt Paulus? ‘zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn’

29 ‘en daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten Hem te doden, want Hij deed deze dingen op sjabbat’ (vers 16) de slaaf vervolgt de vrije de Joden tegen de Heer Jezus (Galaten 4:21-31)

30 Sjabbat: beeld van het koninkrijk op aarde, de zevende dag, waarin Christus regeert, waarin men ophoudt met werken (rust) onder het nieuwe verbond

31 ‘Mijn Vader werkt tot hiertoe en Ik werk’ (vers 17).

32 Genezing onder en in de tijd van de Thora – toen ‘thans is echter buiten de Thora om gerechtigheid van God geopenbaard – door het geloof van Jezus Christus’


Download ppt "Genezing op sjabbat Johannes 5:1-18"

Verwante presentaties


Ads door Google