De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl www

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl www"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. bink@hr. nl www
Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink

2 Vandaag Nabespreken verwerkingsopdracht
Powerpoint presentatie Deltamethode Film “Knetter” en gezamenlijke toepassing 4 stappenmodel Doornemen casus Roos en in tweetallen het 4 stappenmodel toepassen Verwerkingsopdracht 2

3 Vormen jeugdhulpverlening?
1. Vrijwillig kader 2. Civielrechtelijk kader 3. Strafrechtelijk kader

4 Voorinformatie Artikel 3: Handboek Deltamethode gezinsvoogdij

5 Casus Savanna (2004)

6 Jeugdzorg en de Kinderbescherming hebben ernstige fouten gemaakt in de begeleiding van de peuter Savanna, die in september vorig jaar dood in de kofferbak van haar moeders auto werd gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de aangestelde gezinsvoogd mogelijk strafrechtelijk vervolgen. Zij luisterde te veel naar de moeder, negeerde signalen van mishandeling en schakelde geen deskundige hulp in. Naast de gezinsvoogd, hebben ook de teamleider van het Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gefaald, stelt het rapport. Jeugdzorg ondernam geen actie, toen de gezinsvoogd aangaf dat zij niet deskundig genoeg was om de problemen in het gezin te behandelen. De driejarige Savannah kwam in september vorig jaar door verstikking om het leven. De moeder en stiefvader zitten vast op verdenking van moord. Het meisje bleek ernstig mishandeld en ondervoed. Savanna was in 2002 na meldingen van verwaarlozing en mishandeling al uit huis geplaatst. Zij kwam onder toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Toch mocht zij na een half jaar weer naar haar moeder, die inmiddels naar Alphen aan den Rijn was verhuisd. De Kinderbescherming heeft onvoldoende getoetst of dat wel verstandig was, vindt de Inspectie. Tot haar dood in september 2004 waarschuwden omwonenden de zorginstanties regelmatig dat het kind werd mishandeld, maar hier werd niets mee gedaan. De gezinsvoogd en de teamleider zijn naar aanleiding van de zaak-Savannah eerder op non-actief gesteld. Het OM gaat onderzoeken of het de gezinsvoogd dood door schuld ten laste kan leggen.

7 Delta methode Doel: het vergroten van de kwaliteit van de jeugdbescherming Verlaging van de caseload Werken volgens een methodiek De belangrijkste functie van de Delta Methode is het analyseren en doelen stellen. Samen met ouders de huidige situatie analyseren en van de sterke en zwakke punten om vervolgens planmatig te werken aan de gewenste ontwikkelingsuitkomsten van het kind.

8 Toezicht houden en risicomanagement
Vanaf de start van de OTS moet de gezinsvoogd zicht krijgen op de situatie (signaleren en risicotaxatie) In de gaten houden welk risico een kind loopt bij het voortduren van een situatie En actie ondernemen (ingrijpen wanneer de veiligheid niet meer door de ouders kan worden gewaarborgd)

9 Communicatie Positioneren – Engageren

10 Vierstappenmodel 1. Het formuleren van zorgpunten, sterke punten en de visie van het gezin op de problemen 2. Het vertalen van zorgpunten in mogelijke verstoringen in en bedreigingen van de ontwikkeling van het kind 3. Het benoemen van gewenste ontwikkelingsuitkomsten 4. Het opstellen van werkdoelen, actiepunten en het werken met het ‘plan op tafel’. Grond OTS Opheffen OTS

11 1 Welke zorgpunten worden genoemd in de aanmeldingsinformatie over de aanleiding voor het uitspreken van de OTS? Zorgpunten kunnen betrekking hebben op het kind (probleemgedrag), de ouders (zorgen over de opvoeding), of de omgeving van het kind en het gezin (familie, buurt, school) Wat is de visie van het gezin op de zorgen? Wat was de reactie van vader/moeder/kind op het raadsrapport? Welke sterke punten, positieve eigenschappen hebben de gezinsleden?

12 2 De zorgpunten selecteren en ‘vertalen’ naar ‘mogelijke verstoringen’ van de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van ontwikkelingstaken beschrijven welke zorgpunten een verstoring in de ontwikkeling is voor het kind. Risicotaxatie (is het kind voldoende veilig?)

13 Ontwikkelingstaken

14

15 3 De verstoorde ontwikkeling vertalen naar de gewenste ontwikkelingsuitkomst (de ideale situatie). Het schetsen van een gewenste toekomstige situatie voor het kind. Gewenste ontwikkelingsuitkomsten worden positief geformuleerd Niet: “Cindy voelt zich minder angstig” Maar: “Cindy voelt zich vaker opgewekt” Vakjargon wordt vermeden (ouders en kinderen moeten zich herkennen in de gewenste uitkomsten)

16 4 Er worden haalbare en realistische werkdoelen vastgesteld die nodig zijn om in de richting van de gewenste ontwikkelingsuitkomsten te komen. De doelen zijn SMART geformuleerd. In omstandigheden die voor het kind zeer dreigend en onveilig zijn, zullen de werkdoelen worden geformuleerd als EISEN (en CONSEQUENTIES als hier niet aan wordt voldaan).

17 Film Knetter 21 – 54 min

18 Casus Roos Lees Casus Roos Maak tweetallen
Doorloop het vierstappenplan

19 Verwerkingsopdracht 2 Opdracht 1
Lees Vervolg Casus Roos Schrijf een kort advies aan de jeugdzorgwerker over de actie die nu moet worden ondernomen gebaseerd op de deltamethode. Opdracht 2 Bekijk de uitzending van NOVA (let op dit is een andere link dan in de SHL) Maak een verslag n.a.v. de criteria in de SHL blz. 11


Download ppt "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl www"

Verwante presentaties


Ads door Google