De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstelling Verkennend gesprek met cubeco’s + peilen naar interesse van omliggende gemeenten Verkennend gesprek met de bevoegde schepenen (januari 2013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstelling Verkennend gesprek met cubeco’s + peilen naar interesse van omliggende gemeenten Verkennend gesprek met de bevoegde schepenen (januari 2013)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Doelstelling Verkennend gesprek met cubeco’s + peilen naar interesse van omliggende gemeenten Verkennend gesprek met de bevoegde schepenen (januari 2013)  Princiepsbeslissing GR over mogelijke aansluiting  Inschrijving in MJP (MT) Opmaak beleidsplan 2015-2020 (omgevingsanalyse) Uitbreiden van de erfgoedconvenant (voor de beleidsperiode 2015-2020)

3 Ontstaan Convenant afgesloten met gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Sint-Lievens- Houtem op 23 maart 2010 lokaal bestuur neemt verantwoordelijkheid op voor de ontwikkeling van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid en de uitvoering ervan Investering gemeenten: 0,5 €/inwoner + 189,188 € overheidssubsidie in 2012 Beleidsperiode 2010-2014

4 Ontstaan Convenant afgesloten met gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Sint-Lievens- Houtem op 23 maart 2010 lokaal bestuur neemt verantwoordelijkheid op voor de ontwikkeling van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid en de uitvoering ervan Investering gemeenten: 0,5 €/inwoner + 189,188 € overheidssubsidie in 2012 Beleidsperiode 2010-2014

5 IGS -Projectvereniging = een goede juridische basis die garandeert dat elke gemeente inspraak- en controle-instrumenten heeft = wettelijk kader. 1.Statuten: Doelstelling vereniging en haar deelnemers Duurtijd, mogelijkheid tot opzeggen, verlengen en toetreden nieuwe deelnemers Duur en wijze van beëindiging van mandaat van de bestuurder Wederzijdse rechten en verplichtingen van de deelnemers

6 IGS -Projectvereniging Procedure goedkeuring jaarrekeningen, activiteitenverslag en verslag accountant Eventuele bijkomende adviesorganen 2. Huishoudelijk reglement met werkingsmodaliteiten 3. Rechtspersoonlijkheid en btw-plichtig

7 IGS -Projectvereniging Doelstellingen formuleren om de verschillen uit te kristalliseren tussen de verschillende gemeenten. Waarom stapt wie in? Evolueren naar een gemeenschappelijk belang Tijd investeren om op termijn tijd te winnen Ruimte voor terugkoppeling naar achterban  erfgoedvrijwilligers en –professionals Is er voldoende kritische massa aan erfgoedcollecties?  Ronde van de Vlaamse Ardennen en LVR: bevraging over troeven, noden en wensen = input voor beleidsplan

8 Historische kaart Land van Aalst: Baronie van Rode Baronie van Zottegem Herzele : parochie met een eigen dorpsheer Baronie van Gavere-Schorisse (delen Zwalm-Brakel) Gedeeld erfgoed met Lochristi-Destelbergen: Sierteeltregio Het verhaal achter de kastelen

9 Officieel gestart op 4.01.2011 Aanwerving van twee voltijdse erfgoedcoördinatoren 22 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel (VGC) Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed

10 Erfgoedcel Viersprong Land Van Rode Roerend erfgoed: alles wat verplaatsbaar is zoals museumstukken, foto’s, archiefdocumenten, boeken, affiches…

11 Erfgoedcel Viersprong Land Van Rode Immaterieel erfgoed: alles wat ‘ontastbaar’ is zoals ambachten, dialecten, gebruiken, processies, feesten, liedjes, recepten…

12 Organisatie Reflectiegroep: expertise uitwisseling om de inhoudelijke werking erfgoedcel te verbeteren – komen tweemaandelijks samen – bestaan uit twee erfgoedwerkers per gemeente + cubeco’s Raad van Bestuur: beslissend orgaan van de erfgoedcel – komen tweemaandelijks samen – bestaan uit schepenen van Cultuur + 1 gemeenteraadslid per gemeente

13 Kerntaken cultureel-erfgoedbeleid Ondersteuning bieden aan erfgoedvrijwilligers en - professionals van de regio Het bestaande cultureel erfgoed opsporen, in kaart brengen en bewaren Een zo breed mogelijk publiek warm maken om cultureel erfgoed te ontdekken en door te geven aan toekomstige generaties

14 Ondersteuning van het erfgoedveld Inhoudelijk advies op vraag: erfgoedverenigingen of professionals kunnen terecht voor inhoudelijk advies + organisatie van vormingen en lezingen voor erfgoedveld Vb. vorming ‘Inventarisatie van kerkelijk erfgoed’, vorming ‘projectdossiers schrijven’

15 Ondersteuning van het erfgoedveld Financiële ondersteuning: via projectsubsidiereglement kunnen verenigingen of personen een projectsubsidie tot € 2.500 bekomen In 2011 werden 5 projecten goedgekeurd door de beoordelingscommissie Uitleendienst: gratis materiaal ter beschikking

16 Cultureel erfgoed opsporen, in kaart brengen en bewaren Omgevingsanalyse: erfgoedveld van de regio bezoeken en bevragen om noden en behoeften te detecteren en daarop in te spelen Inventarisatie Oosterzeelse dialecten

17 Cultureel erfgoed opsporen, in kaart brengen en bewaren Inventarisatie religieus cultureel erfgoed Beschrijven kaart Land van Aelst: i.s.m. erfgoedcel Aalst wordt het Land van Rode op de kaart van het Land van Aelst met de lokale heemkundigen beschreven

18 Publiek warm maken om cultureel erfgoed te ontdekken en door te geven Brede communicatie: via website, digitale nieuwsbrief en krant van ‘t Rhodeland Erfgoeddag: verenigingen begeleiden bij organisatie activiteiten + brochure + pendelportretten aan de stations

19 Publiek warm maken om cultureel erfgoed te ontdekken en door te geven Educatief project De Markt van Mij: basisscholen van Sint-Lievens-Houtem werkten jaar land rond de Houtem Jaarmarkt en deelden hun belevenissen via een blog, www.demarktvanmij.bewww.demarktvanmij.be

20 Actieplan 2012 Erfgoeddag – Stop de Tijd: themanummer Krant van ‘t Rhodeland + info- en inspiratiesessies Mobiliteit in het Land van Rode: twee jaar werken rond het thema van mobiliteit: seizoenarbeid, pendelarbeid, stoomtram … in het Land van Rode. Didactisch luik + reizende tentoonstelling

21 Actieplan 2012 Erfgoedbank: digitale beeldbank van Land van Rode die foto’s, archiefdocumenten, objecten digitaliseert en ontsluit voor een breed publiek (zicht op privécollecties) Reuzen: in kaart brengen van reuzencultuur van de regio + ontwikkeling educatief pakket voor de scholen (i.s.m. Mooss)

22 Actieplan 2012 Erfgoeddepot Merelbeke: i.s.m. de provincie Oost- Vlaanderen en de erfgoedcommissie begeleidt de erfgoedcel de verhuis en het behoud en beheer van de collectie Voorbereiding herdenking WO I: 3D reconstructie vliegveld Gontrode + verhaal vertellen via augmented reality.

23 Meer weten? www.erfgoedcelviersprong.be Erfgoedcel Viersprong – Land Van Rode p/a Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein 10 9860 Oosterzele (Moortsele) 09 363 88 51 of 56 info@4sprong.be

24 Bedankt voor uw aandacht ! Vragen ?


Download ppt "Doelstelling Verkennend gesprek met cubeco’s + peilen naar interesse van omliggende gemeenten Verkennend gesprek met de bevoegde schepenen (januari 2013)"

Verwante presentaties


Ads door Google