De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond leerjaar 3 Theoretische Leerweg 2 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond leerjaar 3 Theoretische Leerweg 2 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond leerjaar 3 Theoretische Leerweg 2 september 2014

2 Nieuw in leerjaar 3: Leerlingen maken schoolexamens, zoals omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het gewogen gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens in de leerjaren 3 en 4 vormt 50% van het eindcijfer tijdens het eindexamen. Leerlingen maken handelingsopdrachten die afgesloten dienen te worden met de kwalificatie “voldoende” of “goed”. Het vak maatschappijleer1 maakt deel uit van de zak-/slaagregeling. De vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming dienen te worden afgesloten met de kwalificatie “voldoende” of “goed”. De leerlingen maken een rekentoets , die deel uitmaakt van de slaag-/zakregeling.

3 Verzwaarde exameneis Met ingang van is een aanvullende eis geformuleerd om te slagen voor de theoretische leerweg. Voor het vak Nederlands moet als eindcijfer tenminste een vijf worden behaald. Naast de al bestaande eisen moet de kandidaat voor de zes gemaakte Centrale Examens een gemiddelde van een 5,5 scoren. (Ofwel in totaal 33 punten.) De leerlingen maken een rekentoets, die afgesloten moet worden met een resultaat dat nog wordt vastgesteld.

4 Elk schoolexamen valt onder het Eindexamenbesluit;
Dit heeft tot gevolg dat: het gemaakte werk op school blijft totdat door ouder(s)/verzorger(s) voor akkoord is getekend. de afwezigheid van de kandidaat voor aanvang van een schoolexamen gemeld dient te worden. Deze afwezigheid dient bij terugkomst aan de school schriftelijk bevestigd te worden.

5 De schoolexamens kunnen uit de volgende toetsen bestaan:
Schriftelijke en mondelinge toetsen Praktische opdrachten Handelingsopdrachten

6 Programma van toetsing en afsluiting voor de theoretische leerweg
Vak: Nask 1 Ljr.: TL 3

7 Naar aanleiding van de leerlingbespreking aan het eind
De overgangsregeling van leerjaar 3 naar leerjaar 4 is ontleend aan de slaag-/zakregeling die geldt voor eindexamenkandidaten. Naar aanleiding van de leerlingbespreking aan het eind van leerjaar 3 kan de lerarenvergadering besluiten tot: 1. Het bevorderen van de kandidaat naar leerjaar 4. 2. De kandidaat leerjaar 3 opnieuw laten doen. 3. De kandidaten verwijzen naar een andere leerweg.

8 Theoretische Leerweg

9 Universiteit HBO 6 5 4 3 MBO 4 B/K 3 4 TL 3 HAVO-VWO HAVO-VWO VMBO 2

10 Kiezen op grond waarvan?
Persoonlijke belangstelling Leerprestaties Eisen van het vervolgonderwijs

11 De rol van de ouders Eigen beroepskeuze Eigen arbeidservaring
Open dagen / beroepenmarkt Belangrijkste gesprekspartner!!!!

12 Examenvakken 4e klas Verplicht: Nederlands Engels Keuze: Frans Duits
Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Natuurkunde Wiskunde Economie Scheikunde Het examenpakket bestaat uit 6 vakken Keuze hangt af van: Sector (MBO) Profiel (HAVO)

13 TL 6 vakken Verplicht: Nederlands & Engels Techniek =
Wiskunde + Nask1 (natuurkunde) + twee vakken Economie = (Wiskunde) + economie + (Frans/Duits) + twee vakken Z&W = (Wiskunde) + Biologie + twee vakken HAVO = Nederlands, Engels, …………… 29 januari voorlichting!

14 Uitstroom na VMBO-TL BBL 2% MBO 75% HAVO 23% BBL %

15 Uitstroom MBO Techniek Economie Agrarisch Zorg en welzijn

16 Stage (april) Scholenmarkt (29 januari) Open dagen: rooster volgt MBO: 4 niveaus Niveau 1 = zonder diploma instromen Niveau 2 = basis VMBO Niveau 3 = kader VMBO Niveau 4 = kader, theoretisch VMBO BOL = 5 dagen naar school + stage BBL = 1 dag naar school, 4 dagen werken

17 Einde presentatie


Download ppt "Informatieavond leerjaar 3 Theoretische Leerweg 2 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google