De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond van klas 3 TOPmavo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond van klas 3 TOPmavo"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond van klas 3 TOPmavo
INLEIDING: Jeroen van Nijen, afdelingsleider TOPmavo VOORLICHTING: Arnout van Koeveringe, examensecretaris Harry Dolfing, decaan

2 Informatieboekje, PTA, Fronter, Magister, website,
Informatiebronnen en mededelingen: Programma van toetsing en afsluiting Fronter voor inleveren van werk en huiswerkagenda Magister voor cijferinzage Website, roosterwijzigingen en mededelingen Decanaat Aanwezigheid

3 Klas 3 TOPmavo Klas 3 TOPmavo is een examenklas!!
Schoolexamentoetsen tellen mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer aan het einde van 4TOPmavo!!!! Op de website van de school staat onder ‘download’ het PTA-boekje Voor elk vak staat gedetailleerd omschreven welke schoolexamentoets, voortgangstoets, praktische opdracht of handelingsdeel verricht moet worden. Leerlingen kiezen definitieve sector / vakkenpakket.

4 Testweken in leerjaar 3:
Vier perioden - Testweek 1: 4 t/m 8 november - Testweek 2: 13 t/m 17 januari - Testweek 3: 24 t/m 28 maart - Testweek 4: 26 juni t/m 3 juli

5 Herkansingen Eén herkansing na iedere periode
Het recht op herkansing vervalt bij ziekte tijdens een herkansbare toets. Extra herkansing einde schooljaar Extra herkansing voor het vak Maatschappijleer 1

6 Overgangsnormen Van klas 3 TOPmavo naar klas 4 TOPmavo
Voor de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde I, biologie, kunstvakken II-tekenen en lichamelijke opvoeding 2: Minimaal 64 punten; Maximaal 3x5 of 1x5 en 1x4 waarvan maximaal 1x5 in het vakkenpakket voor klas 4. 2. Voor kunstvakken I en lichamelijke opvoeding: beide vakken dienen afgesloten te worden met ‘goed’ of ‘voldoende’. 3. De handelingsdelen voor het derde leerjaar dienen voor het einde van het schooljaar te zijn afgerond en met ‘goed’ of ‘voldoende’ te zijn beoordeeld.

7 Uitslagregel 4 TOPmavo Een examenkandidaat is geslaagd als:
het gemiddelde van alle centraal examencijfers 5,5 of hoger is, en voor het vak Nederlands tenminste het eindcijfer 5 is behaald, en de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I ‘goed’ of voldoende zijn, en het sectorwerkstuk en de maatschappelijke stage ‘goed’ of ‘voldoende’ zijn, en

8 de eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:
alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of één eindcijfer is 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of één eindcijfer is 4 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of twee eindcijfers zijn 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, en geen eindcijfer 3 of lager is. De rekentoets is een onderdeel van het eindexamen, maar niet van de uitslagregel.

9 Programma 3TOPmavo Keuzebegeleiding verzorgd door mentoren
Computerprogramma: allerlei opdrachten en testen - verwijzing naar vakkenpakket - informatie over vakrichtingen Bereiken van twee doelen: zelfbeeld ontwikkelen informatie verkrijgen over vervolgopleidingen

10 Volgend schooljaar 4T 6 verplichte vakken in examenpakket
7e vak aan te bevelen: vergroot de kans op slagen en geeft wat speelruimte Sectorkeuze verplicht Doorstromen naar MBO Doorstromen naar HAVO kan alleen onder voorwaarden

11 Examenpakket (1) Gemeenschappelijk deel: - Nederlands
- Engels - Maatschappijleer 1 afsluiten in 3e klas, cijfer op diploma. - Beeldende vakken 1, afsluiten in 3e klas met voldoende of goed. - Lichamelijke opvoeding afsluiten 4e klas met goed of voldoende - Sector werkstuk, 4e klas, goed of voldoende

12 Sector gebonden deel: Vrije deel: Examenpakket (2)
Twee vakken, afhankelijk van de gekozen sector. Vrije deel: 2 of 3 of zelfs 4 vakken

13 Mogelijke Sectorkeuzen
Sectoren: TECHNIEK ZORG en WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW

14 Sector Techniek Frans K Biologie Duits Economie Geschiedenis Tekenen
Aardrijkskunde Maatschappijleer 2 Wiskunde V Lo 2 Nask 1

15 Voorbeeld sector Techniek
1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Nask 1 5. Economie 6. Maatschappijleer 2 7. Tekenen

16 Sector Zorg en Welzijn Frans K Biologie V Duits Geschiedenis K* Lo 2
Aardrijkskunde Economie Maatschappijleer 2 Tekenen Wiskunde Nask

17 Voorbeeld sector Zorg en Welzijn
1. Nederlands 2. Engels 3. Biologie 4. Aardrijkskunde * 5. Geschiedenis * 6. Tekenen 7. Economie

18 Sector landbouw Frans K Biologie K * Duits Economie Geschiedenis
Tekenen Aardrijkskunde Maatschappijleer 2 Wiskunde V Lo 2 Nask 1

19 Voorbeeld sector Landbouw
1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Biologie * 5. Nask 1 * 6. Geschiedenis 7. Duits

20 Sector Economie Frans K * Biologie K Duits Economie V Geschiedenis
Tekenen Aardrijkskunde Maatschappijleer 2 Wiskunde Lo 2 Nask 1

21 Voorbeeld sector Economie
1. Nederlands 2. Engels 3. Economie 4. Wiskunde * 5. Duits * 6. Maatschappijleer 2 7. Aardrijkskunde

22 Extra ( 7e of 8e ) vak Waarom? Welke leerling (e) Vervolgopleidingen
Voor- en nadelen van een extra vak Roosterbeperkingen

23 Hulp bij het kiezen Hoe kunnen we elkaar helpen. Altijd een samenwerking tussen ouders, kind en school. - leent het karakter van het kind zich voor alle beroepen? - wat zijn de talenten van het kind? - wat zijn zijn/haar interesses? - Wat is zijn/haar aanleg? - wat wil hij/zij ? Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik er voor over??

24 Wat kan ons helpen Open dagen van vervolgonderwijs Beroepenmarkten
Open dagen van bedrijven Internet, krant, t.v., familie Affiches en lichtkrant in de school Computer opdrachten bij de mentor

25 Doe-middag ID College Zoetermeer 13 maart 2014
Een middag lessen volgen op het mbo in een beroepsrichting dat de belangstelling heeft van de leerling.

26 Veranderingen Mbo Niveau 4. - 3 jarige opleiding i.p.v. 4 jaar
- maximale verblijfduur 3 jaar - bij langer verblijf neemt de bekostiging door de overheid af!! - stapelen van opleidingen kan niet meer - zonder diploma alleen maar instromen in niveau 1.

27 SCHOLENMARKT ZOETERMEER
Stedelijk College Zoetermeer Van Doornenplantsoen 1 19.00 uur – uur 7 november 2013

28 Esther van Sas* klas 3Ta lokaal I04
Linda van de Broek klas 3Tb lokaal I05 Harry Dolfing klas 3Tc lokaal I06


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond van klas 3 TOPmavo"

Verwante presentaties


Ads door Google