De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting LWOO-/PrO-traject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting LWOO-/PrO-traject"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject
14 oktober 2014

2 MaxX Praktijkonderwijs AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College

3 Agendapunten Algemene informatie PrO/LWOO. Het onderzoek.
Tijdpad en procedure seizoen Aanmelding leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften en/of nieuwkomers. Enkele verzoeken.

4 Regionale VerwijzingsCommissie (RVC)
Indicatiestelling PrO en LWOO bij Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO (voor brede algemene info en wettelijke regelingen) Na door SWV

5 Toegestane toetsen Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen.
Zie hiervoor: Passend Onderwijs Aanmelding LWOO/PrO Staatscourant Nr september 2014

6 Aanmelding voor LWOO-/PrO-test
Twee opties: Aanmelding via OSO (OverstapService Onderwijs). 2) Aanmelding via “oude” onderwijskundig rapport (OKR).

7 Ad 1) Aanmelden via OSO PO-school mailt OSO-aanmeldingsformulier naar mailadres VO-school. VO-school haalt leerlingdossier (incl. bijlage LOVS-leerlingrapport + onderwijskundige bijlage) digitaal op.

8 Ad 2) Aanmelden via “oude” OKR
“Oude” onderwijskundig rapport (incl. Cito leerlingrapport en handtekeningenpagina) wordt g d naar mailadres aangegeven op laatste pagina.

9 Wanneer zeker aanmelden?
Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).

10 Wanneer zeker aanmelden? (vervolg)
Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet. Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug.

11 Verschil PrO en LWOO PrO werkt meer expliciet vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling met als doel branchegerichte en erkende certificaten. Leerlingen met LWOO-indicatie zijn binnen het VMBO gebonden aan bepaalde vakkenpakketten en exameneisen.

12 PrO of LWOO Op basis van: Onderwijskundig rapport/LVS
PrO/LWOO-onderzoek Aanvullende gegevens met LWOO-indicatie zijn binnen het VMBO gebonden aan bepaalde vakkenpakketten en exameneisen.

13 Het onderzoek Intelligentie: NIO Schoolvorderingen: Drempelonderzoek
Sociaal-emotioneel: NPV-J (in uitzonderlijke gevallen naderhand aangevuld met de Apeldoornse Vragenlijst - AVL) Onderwijskundig rapport basisschool Anamneseformulier ingevuld door ouders Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek uitvoeren door een testbureau en draagt zorg voor de kosten.

14 Het onderzoek (vervolg)
Als het IQ boven 90 uitkomt kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedrags-beoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op een LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan om de AVL. Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.

15 Tijdpad & procedures 2015-2016 Zie ontvangen tijdpad & procedure!
aanmelding vóór 1 december 2014 testdag LWOO/PrO: woensdag 7 januari 2015 (Het Assink Lyceum) woensdag 14 januari 2015 (AOC/MaxX/Staring) mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) voor 15 maart aanmelding “laatkomers” woensdag 15 april 2015: testdag LWOO/PrO

16 Leerling met extra ondersteunings-behoeften
Het is niet altijd verstandig c.q. mogelijk leerlingen met een forse ondersteuningsbehoefte te plaatsen in het reguliere Voortgezet Onderwijs. Dit vraagt tijdig overleg tussen PO, ouders en VO. Meld deze leerlingen vroegtijdig (vanaf nu) en wacht niet tot maart/april 2015.

17 Vreemdelingen / Nieuwkomers
Bij een nieuwkomer, die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC, korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen (= 0,33 = LWOO). Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO + LWOO of met praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!

18 Voldoen aan criteria Pas na het intelligentie-onderzoek (NIO) en het onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) kan worden bekeken of de leerling aan alle criteria voldoet.

19 Enkele verzoeken Gaat een leerling uiteindelijk naar een andere VO- school dan waar hij/zij is aangemeld voor onderzoek, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan de school waar het onderzoek is uitgevoerd. Dit voorkomt ‘dubbele’ aanmelding! Rapportage van onderzoeken, dyslexieverklaring en andere relevante zaken s.v.p. toevoegen aan het onderwijskundig rapport/OSO.

20 Website SWV Slinge-Berkel

21 Vragen/opmerkingen Marleen Nijkrake Lid PCL/teamspecialist zorg
* Locatie Van Brakelstraat Van Brakelstraat 1 7481 VV Haaksbergen Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag


Download ppt "Voorlichting LWOO-/PrO-traject"

Verwante presentaties


Ads door Google