De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn de criteria? Leerachterstand op minimaal 2 domeinen IQ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn de criteria? Leerachterstand op minimaal 2 domeinen IQ"— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn de criteria? Leerachterstand op minimaal 2 domeinen IQ Sociaal - emotionele problematiek (IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele instabiliteit Onderwijskundig rapport

2 Indicatiecriteria? leerling is geïndiceerd voor: IQ in de bandbreedte
relatieve leerachterstand emotionele problematiek praktijkonderwijs 60 tot en met 80 0,5 of meer hoeft niet aangetoond te worden praktijkonderwijs of leerweg- ondersteuning 75 tot en met 80 0,25 of meer leerweg-ondersteuning 75 tot en met 90 0,25 tot 0,5 91 tot en met 120 moet aangetoond worden

3 Hoe wordt de leerachterstand berekend?
didactische leeftijd aantal onderwijsmaanden vanaf groep 3 toetsdatum didactisch leeftijdsequivalent DLE-schalen, Indicatiestelling LWOO en PRO berekening 1 – dle : dl = 1 – 39 : 54 = 1 - 0,72 = 0,28

4 (zie DLE schalen indicatiestelling lwoo en pro,
Juist testgebruik (zie DLE schalen indicatiestelling lwoo en pro, Boom test uitgevers) Adaptief toetsen: aansluiten bij het werkelijke didactisch niveau Richtlijn: voor pro toetsen uit groep 4-5 voor lwo toetsen uit groep 6-7

5 Welke testen en toetsen?
lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor lwoo en pro ( Welke rol speelt de basisschool? schooladvies onderwijskundig rapport afstemming ouders Wat is de rol van de ouders? toestemmingsverklaring kopie van de aanvraag kopie van de beschikking aanmelding voortgezet onderwijs

6 Waar? Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning:
Graaf Huyn College, Geleen DaCapo College, locatie Rijksweg Zuid Kader/basis/theoretische leerweg met DaCapo College, locatie Eysenhegge Praktijkonderwijs: DaCapo College, locatie Geleen

7 Hoe verloopt de procedure? stappen wie
1 Basisschool (voortgezet onderwijs) vraagt beschikking aan voor lwo of pro d.m.v. inleveren papieren versie onderwijskundig rapport bij het ODC BAO 2 Aanvraag wordt in behandeling genomen indien voldaan wordt aan achterstandscriteria, onderwijskundig rapport (inclusief CITO-LVS, toestemmingsverklaring van de ouders) compleet is ingevuld en ondertekend. ODC 3 Intelligentie-, en persoonlijkheidsonderzoek door ODC 4 Advies door psycholoog/orthopedagoog. Indien advies afwijkt van vraagstelling vindt overleg plaats met BAO.

8 Hoe verloopt de procedure? stappen wie
5 Formele aanvraag bij RVC door verzenden aanvraagformulier (digitale versie). Kopie aanvraagformulier naar ouders en bericht naar basisschool. ODC 6 Beschikking wordt wel/niet verleend. Kopie beschikking naar ouders, e- mailbericht naar basisschool.

9 Geen beschikking, toch leerwegondersteunend onderwijs? Regionaal Zorgbudget PCL – VO DaCapo College, locatie Eysenhegge

10 Meer informatie? OnderwijsDienstenCentrum Westelijke Mijnstreek Valkstraat 4, 6135 GC Sittard telefoon: Openingstijden Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van uur tot uur.


Download ppt "Wat zijn de criteria? Leerachterstand op minimaal 2 domeinen IQ"

Verwante presentaties


Ads door Google