De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteria Indicatietraject LWOO en Pro

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteria Indicatietraject LWOO en Pro"— Transcript van de presentatie:

1 Criteria Indicatietraject LWOO en Pro
Tiny Spijkers Frater van Gemerschool Jos Derksen Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant april ’17 Criteria Lwoo en PrO

2 Wat komt aan de orde? Procesgang binnen school
Criteria lwoo: optie 1 en optie 2 Criteria PrO Twijfel LWOO of PrO Meetinstrumenten Aanvraag april ’17 Criteria Lwoo en PrO

3 Procesgang binnen de school
Zicht op ontwikkelingsperspectief leerling: capaciteiten, leervorderingen en gedrag Regelmatige analyses lvs Voorspelling verloop dle Ondersteuning en zorg aan leerling Communicatie met ouders en perspectief schetsen Oriëntatie op mogelijkheden in vo april ’17 Criteria Lwoo en PrO

4 Criteria Leerwegondersteuning (LWOO)
Een leerling heeft recht op LWOO afhankelijk van de volgende criteria: Capaciteiten Leerachterstanden Sociaal-emotionele ontwikkeling Voor alle gebieden geldt: gemeten met een erkende test door een bevoegde professional april ’17 Criteria Lwoo en PrO

5 Leerwegondersteuning optie 1
Capaciteiten: I.Q. tussen 75/80 en 90 Leerachterstanden tussen 0.25 en 0.50 op tenminste 2 van de 4 domeinen, te weten technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), spelling (SP) en inzichtelijk rekenen (IR), waaronder of BL of IR april ’17 Criteria Lwoo en PrO

6 Leerwegondersteuning optie 2
Capaciteiten: I.Q. tussen Leerachterstanden gelijk aan optie 1 Aantoonbare sociaal-emotionele problematiek, te weten: indicatieve scores voor prestatie-motivatie, negatieve faalangst en emotionele instabiliteit april ’17 Criteria Lwoo en PrO

7 Criteria Praktijkonderwijs (PrO)
Een leerling heeft recht op PrO afhankelijk van de volgende criteria 1) Capaciteiten 2) Leerachterstanden (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling) april ’17 Criteria Lwoo en PrO

8 Praktijkonderwijs Capaciteiten: I.Q. 60 - 75/80
Leerachterstanden: > 0.50 op tenminste 2 van de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen Bij die twee in ieder geval of BL of IR april ’17 Criteria Lwoo en PrO

9 Twijfel LWOO of PrO? “GRIJS”
Capaciteiten: I.Q Leerachterstanden wisselend > 50 en tussen 0,25 en 0,50 Sociaal-emotioneel functioneren april ’17 Criteria Lwoo en PrO

10 Erkende meetinstrumenten
Cotan-lijst gepubliceerd door RVC en jaarlijks bijgesteld Didactische instrumenten af te nemen door de school Instrumenten voor het meten van capaciteiten en sociaal-emotionele problematiek af te nemen door daartoe bevoegde professionals april ’17 Criteria Lwoo en PrO

11 Meest gehanteerde erkende meetinstrumenten
Capaciteiten: NIO 2004, GIVO, WISC-III Didactische toetsen: drempelonderzoek678, Cito LVS Sociaal-emotionele ontwikkeling: NPV-J, SVL (versie A en B), CBCL, LMT Let wel: Didactische gegevens: niet ouder dan 1 jaar. Psychologische gegevens: niet ouder dan 2 jaar april ’17 Criteria Lwoo en PrO

12 Aanvraag LWOO beschikking
De aanvraag wordt gedaan door de VO-school bij de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) Middels voorgeschreven aanvraagformulieren van RVC Met gegevens die verkregen worden door meetinstrumenten die door de RVC worden toegestaan (COTAN-lijst) april ’17 Criteria Lwoo en PrO

13 Aanvraag PrO beschikking
De aanvraag wordt door de PrO school gedaan (of door de vmbo-school in samenspraak met de PrO-school) bij de RVC Middels voorgeschreven aanvraagformulieren van de RVC Middels gegevens die verkregen worden door erkende meetinstrumenten (COTAN-Lijst) Regionale afspraken over leerlingen in ‘grijs’ gebied (advies basisschool leidend, analyse OWR en goede communicatie) april ’17 Criteria Lwoo en PrO

14 Essentieel Beschikkingen worden door de RVC afgegeven op basis van een combinatie van factoren en informatiebronnen Overeenkomsten OWR en testgegevens Onderbouwing van de motivering voor LWOO of PrO Meervoudige onderbouwing van sociaal emotioneel functioneren bij een IQ van > 90 Bij PrO: ouders ondertekenen; bij LWOO niet april ’17 Criteria Lwoo en PrO

15 Slot Goede en voortijdige communicatie met ouders
Gebruik maken van aanbod onderzoek capaciteiten Goed zicht geven op noodzaak van continuïteit aan zorg in voortgezet onderwijs Didactische toetsen indien mogelijk invullen in leerachterstanden in DOD Formule berekenen leerachterstanden: 1 – (dle/dl) Overleg met VO-school over verkrijgen benodigde testgegevens april ’17 Criteria Lwoo en PrO


Download ppt "Criteria Indicatietraject LWOO en Pro"

Verwante presentaties


Ads door Google