De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leeromgeving Wie Martin Hakkert Wat Zorgcoördinator LWOO-coördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leeromgeving Wie Martin Hakkert Wat Zorgcoördinator LWOO-coördinator"— Transcript van de presentatie:

0 CSG HET NOORDIK Chr. Scholengemeenschap voor vmbo, havo atheneum, gymnasium

1 Leeromgeving Wie Martin Hakkert Wat Zorgcoördinator LWOO-coördinator
Waar Almelo VMBO Leeromgevingen Uitleggen over de manier van werken met leeromgevingen, planners instructiemomenten en keuzewerktijd.

2 Doel van deze bijeenkomst
Meneer, ik kan niet rekenen. Ik had een eigen leerlijn. Aansluiting PO-VO Oud en vastgeroest ontmoet jong en enthousiast Concrete gevallen: leerlingen die zeggen dat ze niet verder zijn gekomen dan het boekje van groep 6. Leerlingen die niet kunnen rekenen met getallen boven 100 etc. Het VO krijgt deze leerlingen uit het Bao. We moeten “iets” met deze leerlingen. Ze stromen in het VMBO met soms 3 jaar achterstand en we kunnen ze niet weigeren. Onze kijk is misschien wel verouderd. We zoeken de uitwisseling! Op kleine schaal werken we samen met een basisschool; kijken in elkaars keuken. Ook deze bijeenkomst staat in het teken van uitwisseling en versterking. We werken al jaren op dezelfde manier. Dat moet misschien ook wel anders.

3 Waarom is rekenen belangrijk
Wanneer maak je zelf gebruik van rekenen? Alledaagse situaties: Boodschappen doen met een budget Behangen: uitrekenen hoeveel rollen Schilderijtjes netjes naast elkaar hangen: meten en midden uitrekenen. Hoeveel MP3’tjes passen er op mijn speler?

4 Waarom is rekenen voor een VMBO’er belangrijk
Schoolvakken Praktijkvakken Sectoren…. Schoolvakken: - wiskunde Economie Techniek Verzorging (Koken) Natuur-scheikunde Tijdrekenen bij de vakken Engels en Duits Sectoren leg ik per sector uit.

5 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines

6 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines

7 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines

8 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines 8

9 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines 9

10 Techniek Electrotechniek: weerstanden berekenen, stroomsterkte, mar ook: materialen; hoeveel heb ik nodig; werkbriefjes voor het magazijn invullen; kostenberekening voor de klant Bouwtechniek idem. Veel meten, verhoudingen, oppervlakten etc. Techniek breed, metselen, metaaltechniek; het instellen van machines 10

11 Zorg en welzijn Koken voor een aantal personen – recepten lezen, meten, wegen Boodschappenlijstje Goede doelenactie Begrotingen/huishoudboekje

12 Economie Huishoudboekje (Klas 2) Administratie Handel Verkoop
Ik ben gisteren de school ingelopen en dit stond er op het bord als werk voor de leerlingen.

13 Leerwegondersteuning bepalen
IQ-test Leerachterstanden meer dan 0,25 Inzichtelijke gebieden (even een blad NIO tussendoor)

14 Criteria LWOO LVS Cotan gekeurde testen
IQ Leerachterstanden Persoonlijkheid We kijken naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool We nemen een IQ-test af: de NIO We doen een leerachterstandenonderzoek en kijken naar sociaal-emotionele factoren.

15 Criteria LWOO bij een IQ van 81 tot en met 90 in combinatie met een leerachterstand van 1,5 jaar (=25%) of meer bij een IQ van 91 tot en met 120 in combinatie met een leerachterstand van 1,5 jaar of meer, + sociaal-emotionele problematiek. 15

16 Criteria PRO Een leerachterstand van 3 jaar (=50%)of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen) Een I.Q. tussen minimaal 60 en maximaal 74 16

17 Grijs gebied PRO of LWOO
? LWOO LWOO 60 75 81 91 120 IQ van 75 t/m 80 Leerachterstand van 1,5 jaar of meer op 2 domeinen (niet combinatie technisch lezen en spellen) Keuze voor LWOO of PRO expliciet gemotiveerd door de aanvragende school. 17

18 Wat heeft de basisschool bereikt
Eigen leerlijn De leerling die komt vertellen: ik ben tot het boekje van groep 6 gekomen. Ik ken alleen de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Hoe moet die voor 6 personen uitrekenen hoeveel aardappels ze moet koken? Oftewel “Hoe hoog vlieg je met de eigen leerlijn?”

19 Wat zou de leerling MOETEN kunnen
Wat moet de leerling minimaal kunnen / kennen Papier uitdelen: bedenken en overleggen

20 Iets als dit? Reken uit. Je hebt 3 seconden. 67 x 63 4221
6 x (6+1) =42 7 x 3 = 21

21 Begeleiding op het gebied van rekenen
Multi-trainer Rekenblokken Vakdocent Wiskunde Multitrainer en rekenblokken demonstreren

22 Achterhaalde bijeenkomst?
Ministerie van OCW Vandaag is het definitieve referentiekader taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Niveau 1F: eind basisonderwijs Niveau 2F: eind vmbo/mbo 2 Voorbeeld uitdelen.

23 Anders rekenen Reken uit. 12 x 13

24 Anders rekenen Reken uit. 12 x 13 1 6 3+2=5

25 Anders rekenen Reken uit. 12 x 13 1 6 5 = 156

26 Tafel van 9 3 x 9

27 Tafel van 9 3 x 9

28 Tafel van 9 3 x 9


Download ppt "Leeromgeving Wie Martin Hakkert Wat Zorgcoördinator LWOO-coördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google