De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernprocessen van de Act methodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernprocessen van de Act methodiek"— Transcript van de presentatie:

1 Kernprocessen van de Act methodiek

2 Het recept voor een goede ACT maaltijd
Hoe geven we als Act team, in de dagelijkse praktijk, vorm aan de ACT methodiek

3 Het belangrijkste doel van de Act werkwijze is:
Cliënten te helpen bij hun herstelproces

4 Herstel gaat hand in hand met Rehabilitatie
Definitie dr. Ruth Ralph: Herstel is een proces waarbij patiënten leren omgaan met dagelijkse Problemen, hun handicap leren overwinnen, vaardigheden aanleren, zoveel als mogelijk onafhankelijk kunnen leven en hun bijdrage Aan de maatschappij kunnen leveren. Herstel gaat hand in hand met Rehabilitatie

5 Rehabilitatie: Anthony e.a. (1990) stelt dat het doel van psychiatrische rehabilitatie is om het functioneren van personen met psychiatrische handicaps zodanig te verbeteren dat ze succesvol en tot hun tevredenheid kunnen wonen, leren en werken in de milieus van hun keuze met de minste mate van professionele hulp.

6 Behoeften/wensen/doelen van de cliënt (vanuit hun eigen perspectief) staan centraal !!!

7 De volledige beoordeling
ACT instrumenten Om goed in te kunnen schatten wat de behoeften, doelen en wensen van de cliënt zijn: De volledige beoordeling De tijdslijn

8 Volledige beoordeling
Een grondige beoordeling van het psychiatrische en het sociale verleden van de cliënt én hoe hij/zij op dit moment functioneert Is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling en implementatie van een behandelplan Doel: alle teamleden krijgen inzicht in de sterke kanten en verwachtingen van de cliënt én in zijn/haar ervaring met de psychiatrische stoornis en de GGZ

9 Principes van de volledige beoordeling
Begint vanaf het eerste contact met de cliënt en/of belangrijke netwerkleden Urgente behoeften worden het eerst aangepakt: basisbehoeften: veiligheid, voedsel, kleding, onderdak en medische voorzieningen De beoordeling gebeurt tijdens het werken met de cliënt Doorvragen Essentieel: focus op de behoeften van de cliënt! Delen van informatie  Ochtendoverleg, informele momenten, BHP Kijk naar patronen  Assessment, Tijdslijn

10 van belang voor het ontwikkelen van een effectief behandelplan.
TIJDSLIJN Is een schematische weergave van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de cliënt Omvat de periode vanaf het moment dat de cliënt de eerste problemen kreeg tot het heden DOEL: teamleden krijgen inzicht in wat de cliënt in het verleden verder heeft geholpen en wat niet. van belang voor het ontwikkelen van een effectief behandelplan.

11 Potentiële informatiebronnen
dossiers van klinische en ambulante psychiatrische-, verslavings- en somatische behandelingen juridische correspondentie gesprekken met de cliënt gesprekken met familieleden en andere belangrijke netwerkleden gesprekken met werkgevers gesprekken met vroegere hulpverleners informatie die nodig is om de tijdslijn compleet te krijgen mag alléén worden ingewonnen met toestemming van de cliënt

12 Het plannen van een behandeling
Het Behandelplan: Wordt opgesteld op basis van: BEHOEFTEN / DOELEN / WENSEN CLIENT + VOLLEDIGE BEOORDELING EN TIJDSLIJN Bestaat uit: Rehabilitatieplan (zie ook verbeterpunten CAN) + CPAP + Zorgplan Bestaat ook uit: korte- (2 à 3 maanden) en lange termijn doelen (6 maanden). + de specifieke interventies die zullen worden gedaan Wordt iedere 6 maanden formeel vastgesteld

13 Weekschema Cliënt Na het schrijven van het behandelplan worden de activiteiten die daarin beschreven staan vertaald naar een weekschema waarin de contacten en activiteiten van de teamleden met de cliënt worden vastgelegd

14 Dagschema team Hierin worden alle afspraken met cliënten op een dag vastgelegd. Vervolgens worden de afspraken toegewezen aan de verschillende teamleden Op basis van: terugkerende afspraken in de weekschema's van cliënten eventuele extra contacten die nodig zijn

15 Pro-actief vs een reactief team
Het goed uitvoeren van de beschreven kernprocessen maken het verschil tussen een pro-actief team en een reactief team

16 Wat doen we fout? Wanneer de cliënt tijdens de behandeling:
slechter gaat functioneren, meer last krijgt van symptomen, niet (meer) op afspraken komt/ nooit thuis is, meer niet-geplande contact uren met het team heeft buiten werktijd anders gaat reageren… Dient het team zich de volgende vragen te stellen: WAT DOET HET TEAM (NIET DE CLIËNT) MOMENTEEL FOUT? Werken we aan de doelen van de cliënt of aan onze eigen doelen? Houden we rekening met de voorkeuren van de cliënt? Zijn de doelstellingen van de cliënt veranderd?

17 Conclusies Rehabilitatie en herstel moeten de uitgangspunten van onze hulpverlening aan cliënten zijn. De kernprocessen van de ACT werkwijze worden de komende jaren zo veel als mogelijk geïmplementeerd in de werkwijze. De kernprocessen van ACT zijn niet statisch Valkuil ACT: het niet goed uitvoeren van de kernprocessen zal op termijn kunnen leiden tot minder effectieve hulpverlening  bijv. crisis management


Download ppt "Kernprocessen van de Act methodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google