De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVA revalidatie door de huisarts

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVA revalidatie door de huisarts"— Transcript van de presentatie:

1 CVA revalidatie door de huisarts
Een reële optie?

2 Inleiding Verschillende fasen na CVA Landelijke transmurale afspraken
Discussie

3 Fasen na CVA Acute fase Revalidatiefase Chronische fase

4 Acute fase Verzorgingsaspecten Voorkomen complicaties
wassen/aankleden/incontinentiemateriaal Voorkomen complicaties Slikproblemen: aspiratiepneumonie Voldoende inname vocht/voedsel Inventarisatie risicofactoren Hypertensie, DM, hypercholesterolemie Duplex-scan carotiden BF? Tevens fase diagnostiek! Vaak pt insgestuurd. Hypertensie: 1e 2 weken geen bloeddrukverlagende medicatie. Na CV: 1e 2 weken ascal 160mg ipv 80mg bij TA

5 Revalidatiefase Al in acute fase start revalidatie
Bij thuiskomen: HA deel van multidisciplinair team. Indien thuisgebleven: diagnostiek en revalidatie opstarten. Team: thuiszorg, FT, ET, LP Belangrijke fase: meeste herstel in 1e 3 mnd

6 Intake revalidatie de motorische aspecten van het ziektebeeld, zoals uitgebreidheid en ernst van de paresen, hypertonie, hypesthesie, gestoorde zitbalans, contracturen en pijn; eventuele belemmeringen bij de inname van voedsel en vocht; de aanwezigheid of mate van herstel van dysartrie en/of afasie en de communicatieve mogelijkheden; cognitieve problematiek blijkend uit verminderd inzicht in de eigen situatie en (on)mogelijkheden, gebrek aan initiatief, moeite de aandacht ergens bij te houden, vergeten van afspraken en moeite met het uitvoeren van concrete dagelijkse handelingen. Inschatting van de cognitieve vermogens is van belang omdat die in belangrijke mate de revalidatiemogelijkheden bepalen. Barthel index: als uitgangspunten en meten vorderingen

7 Aandachtspunten revalidatie
Zorgplan : behandeldoelen ,taakverdeling,bij voorkeur in een startbijeenkomst van het gehele thuiszorgteam. Thuiszorgcoördinator. samenhang in het zorgaanbod. aansluiting op de behoefte van de patiënt en eventuele eerdere revalidatie elders. en bevordert geregeld overleg tussen de diverse hulpverleners die betrokken zijn bij de patiënt. Het zorgplan wordt door de coördinator vastgelegd in een zorgdossier, waarin vervolgens ook het zorgproces en de verdere onderlinge afspraken en vragen worden genoteerd. Thuiszorgzoordinator: vaak speciale verpleegkundigen, evt HA

8 Chronische fase Indien geen verdere verbetering meer te verwachten is
Navragen somatisch, psychisch en sociale functioneren. Hulpverlening afgebouwd. Meestal na 6 maanden

9 Transmurale afspraak Bij TIA/CVA verwijzing neuroloog gewenst:
Diagnostiek Indicatie trombolyse en/of carotischirurgie Na verwijzing: neuroloog start revalidatie HA: secundaire preventie Na ontslag: revalidatiearts / verpleeghuisarts / huisarts: coordinator revalidatie. Diagnostiek: bij vermoeden CVA in stroomgebied carotis: duplexscan van carotis geindiceerd, na endarteriectomie kans op recidief van 12 4%. Bij afsluiting >70% indicatie ok. Bij opname door neuroloog: snelle diagnostiek en bij opname strok unit: getraind personeel en snelle start revalidatie

10 Transmurale afspraak Plaats revalidatie afhankelijk van:
Ernst uitvalsverschijnselen Mantelzorg Leeftijd en leervermogen patiënt

11 Zelf revalideren? Regionale afspraken Tijd Gevoel van bekwaamheid
Patiënt/uitval Moment revalidatie

12 Discussie

13 TREFWOORDEN: CVA revalidatie transmurale afspraak


Download ppt "CVA revalidatie door de huisarts"

Verwante presentaties


Ads door Google