De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proeftuin Geriatrische Revalidatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proeftuin Geriatrische Revalidatie"— Transcript van de presentatie:

1 Proeftuin Geriatrische Revalidatie
Proeftuin Geriatrische Revalidatie NVFG congres ‘Proeven van de proeftuinen’

2 Hans Drenth, Mpt (geriatrie) fysiotherapeut
Hans Drenth, Mpt (geriatrie) fysiotherapeut De Marrewyk Locatie voor geriatrische revalidatie, Drachten

3 Inhoud Situatieschets De Proeftuin Resultaten
Succesfactoren & aandachtspunten Hoe nu verder ? Afsluiting en vragen

4 Locatie de Marrewyk Situatie schets Plaatje/foto Marrewyk plaatsen

5 Drachten Situatie schets Foto Drachten plaatsen

6 Friesland Situatie schets Foto Epke in laten draaien

7 Neurologie/CVA (17 bedden) Orthopedie/chirurgie (17 bedden)
Naast ziekenhuis Neurologie/CVA (17 bedden) Orthopedie/chirurgie (17 bedden) Indicatie obv: - leeftijd (ouderen) - aandoening (medisch ziektebeeld centraal) - ZZP 9 Standaard SOG, VP en FT Landelijke en intramurale richtlijnen Overige disciplines na verwijzing SOG Therapeutisch klimaat Situatie schets

8 Situatie schets

9 Situatie schets Fotos afdelingen

10 De Proeftuin Keten partners De Proeftuin

11 Uitgangspunten Frailty = generiek
De Proeftuin Uitgangs-punten Uitgangspunten Frailty = generiek ziektebeeld (diagnosegroepen) = specifiek Triage UMCG, NPO/ouderen aan het roer

12 Frailty (kwetsbaarheid)
De Proeftuin Uitgangs-punten Frailty (kwetsbaarheid) Vele definities (Fried et al , Bergman et al, Schuurmans et al, Rockwood et al, Gobins et al) Frailty ≠ ouderdom (1) 1. Schuurmans et al, 2004 Uitleg Fried Rockwood

13 gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).(2)
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).(2) 2. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011

14 TRIAGE UMCG GFI (kwetsbaarheid) INTERMED (complexiteit)
De Proeftuin Uitgangs-punten TRIAGE UMCG GFI (kwetsbaarheid) INTERMED (complexiteit) GWI (welbevinden) (3) 3. Slaets et al. (in prep)

15 Profielen Niet kwetsbaar Kwetsbaar Niet complex Gemiddeld complex
De Proeftuin Uitgangs-punten Niet kwetsbaar Kwetsbaar Niet complex Gemiddeld complex Hoog complex

16 De Proeftuin Uitgangs-punten

17 screeningsinstrument
Volledige screeningsinstrument Triage De Proeftuin Uitgangs-punten Marrewyk diagnose cliënt Profiel: Frailty Complexiteit Welbevinden diagnose

18 De Proeftuin Uitgangs-punten Zorgpad Frailty

19 De Proeftuin Uitgangs-punten Zorgpad Diagnose Zorgpad Frailty

20 Doelen Gemiddelde ligduur verder omlaag brengen tot het maximum aantal weken zoals benoemd in Nza beleidsregel Tijdige herkenning van kwetsbaarheid Mate van kwetsbaarheid is afgenomen bij ontslag Producten worden volgens een modulair zorgsysteem opgebouwd Stijging cliëntwaardering, kwaliteit van leven, gezondheidswinst Efficiënt, effectief, kosten besparend De Proeftuin Doelen

21 Zorgpad Frailty Fysieke Capaciteit Voeding Psycho sociaal De Proeftuin
Per jan. 2012

22 Fysiotherapie en Frailty
De Proeftuin Zorgpad Frailty Fysiotherapie en Frailty Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding Conditioneel herstel programma Frailty (FT + DT) draaide al

23 De Proeftuin Zorgpad Frailty Fysieke Capaciteit Mobiliteit/activiteiten (lopen, transfers, veiligheid etc.) Uithoudingsvermogen Spierkracht (4) 4. Fried et al, 2001

24 Frailty en Fysiotherapie
Wat is anders ? Eerder nadruk op spierkracht / uithoudingsvermogen screening en training (dag 2, 3) De Proeftuin Zorgpad Frailty

25 Kracht en uithoudingsvermogen
Meten Globaal Hand knijpkracht (<30 kg. ♂ / <18 kg. ♀) Zelf aangegeven vermoeidheid : 1. Kost alles wat u doet moeite? 2. Kost het u moeite op gang te komen ? Verminderd activiteiten patroon 4 m. loopsnelheid (> 6 sec) (4) Specifiek 30 s RCT HDD TUG 6 MWT 4. Fried et al, 2001 De Proeftuin Zorgpad Frailty Boven op gewichtsverlies en Weinig actief: bij mannen en vrouwen minder dan respectievelijk 393 en 280 kcal/week, ofwel de laatste 3 maanden dagelijks meer dan 4 h zitten, minder dan 1 wandeling per maand en geen activiteit zoals fietsen of joggen

26 Kracht en uithoudingsvermogen
De Proeftuin Zorgpad Frailty Kracht en uithoudingsvermogen Training Intensief (Borg 13-15, % 1 RM) Functioneel : - raise chair - opstap oef. - traplopen - .. 5. de Vreede, 2006

27 De Proeftuin Zorgpad Frailty Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding

28 Verlies aan spiermassa, verlies aan kracht
De Proeftuin Zorgpad Frailty Gewichtsverlies Verlies aan spiermassa, verlies aan kracht

29 De Proeftuin Zorgpad Frailty
SNAQ 65+ Short Nutritional Assessment Questionnaire

30 De Proeftuin Zorgpad Frailty Behandelplan groen - normale dagvoeding - 1 x per 3 maanden screening herhalen Behandelplan oranje door de verpleging! - 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking - informeren bewoner (reden + info geven) - maandelijks screening herhalen Behandelplan rood - 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking - bijhouden dagelijkse inname voeding (voedingslijst) - arts inschakelen - diëtist inschakelen (dag 3-4) - maandelijks screening herhalen

31 De Proeftuin Zorgpad Frailty Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding

32 Eerder in kaart brengen van het psychosociale functioneren
De Proeftuin Zorgpad Frailty Eerder in kaart brengen van het psychosociale functioneren Samenwerking ET en MW

33 Aandachtspunten bij screening: Gestandaardiseerde lijsten:
De Proeftuin Zorgpad Frailty Aandachtspunten bij screening: Gestandaardiseerde lijsten: Zelfredzaamheid (ADL/HDL) -Geheugen Stemming Interview: (woon)situatie Sociaal netwerk Verwerking/acceptatie

34 Resultaten Resultaten

35 Resultaten Verkorte ligduur Cliënt tevredenheid (94 % obv enquête)
Tijdig herkennen en volgen (info uitwisselen) kwetsbaarheid door de keten Verbeterde samenwerking ketenpartners Verbeterde samenwerking medewerkers Marrewyk Resultaten 79% bleek GFI >4

36 Resultaten Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011 Gem. aantal ligdagen* NZa
Marrewyk n CVA 56 53,7 31 El.orth. 21 21,5 97 Fracturen 49 38,1 60 Amputatie 70 - 2 Overig 36,4 48 Resultaten Periode 1 jan – 1 mei 2012 Gem. aantal ligdagen* NZa Marrewyk n CVA 56 25,2 15 El.orth. 21 19,9 36 Fracturen 49 30,6 16 Amputatie 70 - Overig 26,7 22 * ligdagen kan langer zijn dan de behandelduur

37 Resultaten Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011 % cliënten binnen norm CVA
61,3 El.orth. 62,2 Fracturen 62,7 Amputatie - Overig 62,5 Resultaten Periode 1 jan – 1 mei 2012 % cliënten binnen norm CVA 93,3 El.orth. 63,9 Fracturen 81,3 Amputatie - Overig 90,9

38 Kritische kanttekeningen
Confounders Selectie bias Triage instrument geen evaluatief instrument Resultaten Niet nagedacht over geschikt instrument tijdens outcome bepaling

39 Succesfactoren Veel enthousiasme en inzet bij het verpleeghuis.
Stevige inzet van menskracht en tijd voor de proeftuin Samenwerking met UMCG/NPO waardoor wetenschappelijke inzichten en praktijk gekoppeld worden. Een locatie annex aan het ziekenhuis, waardoor de logistieke samenwerking met het ziekenhuis goed loopt. Een locatie waar alleen revalidatie (therapeutisch klimaat) geboden wordt en geen mix met woon-zorg afdelingen. Succes-factoren

40 Aandachtspunten Tijd (projectgroepen, registreren)
Nog meer lijstjes invullen Terugval “oude” gewoontes Onderregistratie ? Aandachts-punten

41 Hoe nu verder ? Eind 2012 evalueren team Marrewyk
Herhalingsmeting Triage instr. cohort 2012 Zorgpad frailty transmuraal doorontwikkelen ! Interventiemodules voor cliëntprofielen* Zoeken naar geschikt evaluatief instrument* * met UMCG/RUG Hoe nu verder ? Herhalingsmeting evt. vergelijken met cohort 2010 (NPO)

42 Afsluiting

43 Afsluiting VRAGEN ???

44 Referenties Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg S, Frieswyk N, Slaets JPJ. Old or Frail: What tells us more ?. JournalofGerontology:MEDICALSCIENCES 2004,Vol.59A,No.9,962–965 Kwetsbaarheid. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011 Slaets JPJ. Transitieproject Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere. In prep. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, SeemanT, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA,.Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156 De Vreede PL. Functional tasks exercise improves daily function in older women. Proefschrift, Faculteit der Geneeskunde Universiteit Utrecht, 2006


Download ppt "Proeftuin Geriatrische Revalidatie"

Verwante presentaties


Ads door Google